Javna ustanova Nacionalni Park „Sutjeska“, Tjentište

Puno ime organizacije: Javna ustanova Nacionalni Park „Sutjeska“, Tjentište Adresa: Nacionalni park „Sutjeska”, 73311 Tjentište Kontakt telefon: Centrala 058/233 102, Sektor prezentacije i prodaja 058/233 130, Hotel „Mladost” recepcija 058/233 118 Email: sutjeska@teol.net Websajt: www.npsutjeska.net Povezanost sa opštinom: Partnerstvo u zaštiti životne sredine, turizmu, ugostiteljstvu, izradi projekata. Način finansiranja: Budžet Republike Srpske i vlastiti prihodi. […]

Vatrogasno društvo, Foča

Puno ime organizacije: Vatrogasno društvo, Foča Adresa: Sokolska 1, 73300 Foča Kontakt telefon: 058/210-199 Email: – Websajt: – Povezanost sa opštinom: Osnovani smo i funkcionišemo po Zakonu o udruženjima građana i fondacijama, Zakonu o zaštiti od požara, Opštinskim planom zaštite od požara i Statutom društva. Vatrogasno društvo ima svoje organe. Najviši organa je Skupština Društva […]

Turistička organizacija opštine Foča

Puno ime organizacije: Turistička organizacija opštine Foča Adresa: Šantićeva bb, 73300 Foča Kontakt telefon: 058/212-416 Email: to.foca@yahoo.com Websajt: http://www.focaravajuce.org Povezanost sa opštinom: Opština bira i imenuje upravni odbor i direktora. Ima status pravnog lica, te samostalno organizuje rad i zapošljava radnike, a godišnji izvještaj o radu podnosi Skupštini opštine. Način finansiranja: Turistička organizacija se finansira […]

Teritorijalna vatrogasna jedinica – Foča

Puno ime organizacije: Teritorijalna vatrogasna jedinica – Foča Adresa: Sokolska br. 1, 73300 Foča Kontakt telefon: 058/213-613  (Hitni slučajevi: 123) Email: – Websajt: – Povezanost sa opštinom: TVJ-Foča je posebna opštinska organizacija. Opština daje saglasnost na akte TVJ. TVJ podnosi mjesečne izvještaje o radu opštini a Godišnji izvještaj o radu Skupštini opštine. Skupština opštine imenuje […]

Javno preduzeće šumarstvo „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo „Maglić“ Foča

Puno ime organizacije: Javno preduzeće šumarstvo „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo „Maglić“ Foča Adresa: Kralja Petra, 73300 Foča Kontakt telefon: 058/210-924 Email: maglic@sumers.org Websajt: http://www.sumers.org Povezanost sa opštinom: – Način finansiranja: Samofinansiranje (od prodaje šumskih drvnih sortimenata i pružanja usluga) Organizacija usluge: Usluge se pružaju u direkciji gazdinstva i po Radnim jedinicama (četiri), […]

Osnovna muzička škola Foča

Puno ime organizacije: Osnovna muzička škola Foča Adresa: Nemanjina bb, 73300 Foča Kontakt telefon: 058/220-310 Email: 03193@teol.net Websajt: – Povezanost sa opštinom: Opština imenuje jednog člana Školskog odbora, Skupšini opštine se podnosi GPR Način finansiranja: Škola se finansira iz budžeta Republike Srpske i iz vlastitih prihoda Organizacija usluge: Nastava muzičkog obrazovanja na odsjecima klavira, harmonike, […]

Komunalno preduzeće „Komunalac“ a.d.

Puno ime organizacije: Komunalno preduzeće „Komunalac“ a.d. Adresa: Vuka Karadžića 25, 73301 Foča Kontakt telefon: 058/210-163 Email: komunalacfoca@yahoo.com Websajt: – Povezanost sa opštinom: Ugovoreni poslovi oko održavanja i uređenja grada Način finansiranja: Sopstveni prihodi Organizacija usluge: Usluge se vrše na terenu Informacije na raspolaganju građanima: Sve informacije i cjenovnici usluga su dostupni građanima u prostorijama […]

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banjaluka – Regionalni zavod za zaštitu zdravlja Foča

Puno ime organizacije: Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banjaluka – Regionalni zavod za zaštitu zdravlja Foča Adresa: Njegoševa bb, 73300 Foča Kontakt telefon: 058/210-620 (ujedno i faks) Email: rz.foca@phi.rs.ba Websajt: http://www.phi.rs.ba Povezanost sa opštinom: Zavod je državna ustanova čiji je osnivač Vlada RS, a djeluje u sastavu Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banjaluka […]

Dom zdravlja, Foča

Puno ime organizacije: Dom zdravlja, Foča Adresa: Cara Dušana bb, 73300 Foča Kontakt telefon: 058/214-811, 058/210-078, 058/211-440 Email: dzfoca@gmail.com Websajt: http://www.dzfoca.iz.rs Povezanost sa opštinom: Skupština opštine imenuje Upravni odbor a direktor podnosi SO izvještaj o radu i Godišnji plan. Način finansiranja: Ugovor sa FZO RS-90%, samofinansiranje 8% i grant od opštine 2%. Organizacija usluge: Usluge […]

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, Foča

Puno ime organizacije: Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Foča Adresa: Nemanjina bb, 73300 Foča Kontakt telefon: 058/210-450 Email: – Websajt: – Povezanost sa opštinom: Opština imenuje Upravni odbor i bira direktora. Izvještaj o radu kao i Program rada podnosi Skupštini opštine. Način finansiranja: Lični prihodi i Budžet […]