Упутство за припрему буџета општине Фоча за 2017. годину

На основу члана 29. Закона о бучетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) Одјељење за финансије општине Фоча је саставило Упутство за припрему буџета општине Фоча за 2017. годину. Примјеном члана 30. предметног Закона, а у складу са чланом 25., према буџетском календару, а поштујући приложено Упутсво, сви буџетски корисници […]

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2017-2019. година

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2017-2019. година је документ средњорочног планирања у који су укључене анализе и пројекције за општи државни сектор за ниво Републике Српске. Подаци исказани у ДОБ-у РС 2017-2019 су прикупљени и представљени у складу са стандардима фискалне статистике, и као такви су основа фискалних анализа и имају улогу у […]

Усвојен ребаланс буџета Општине Фоча за 2016. годину

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су данас ребаланс буџета за 2016. годину у износу од 12.610.000 КМ, који је за осам процента већи у односу на раније усвојени буџет од 11.650.000 КМ. Ребаланс је донесен раније него што је уобичајено због повлачење кредита од 300.000 КМ за градњу жељезног моста на Дрини, те због обнове […]