Sve vijestiUputstvo za pripremu budžeta opštine Foča za 2017. godinu

Na osnovu člana 29. Zakona o bučetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16) Odjeljenje za finansije opštine Foča je sastavilo Uputstvo za pripremu budžeta opštine Foča za 2017. godinu. Primjenom člana 30. predmetnog Zakona, a u skladu sa članom 25., prema budžetskom kalendaru, a poštujući priloženo Uputsvo, svi budžetski korisnici […]

Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2017-2019. godina

Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2017-2019. godina je dokument srednjoročnog planiranja u koji su uključene analize i projekcije za opšti državni sektor za nivo Republike Srpske. Podaci iskazani u DOB-u RS 2017-2019 su prikupljeni i predstavljeni u skladu sa standardima fiskalne statistike, i kao takvi su osnova fiskalnih analiza i imaju ulogu u […]

Usvojen rebalans budžeta Opštine Foča za 2016. godinu

Odbornici Skupštine opštine Foča usvojili su danas rebalans budžeta za 2016. godinu u iznosu od 12.610.000 KM, koji je za osam procenta veći u odnosu na ranije usvojeni budžet od 11.650.000 KM. Rebalans je donesen ranije nego što je uobičajeno zbog povlačenje kredita od 300.000 KM za gradnju željeznog mosta na Drini, te zbog obnove […]