ПЛАН ИЗЛАГАЊА ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 ФОЧА

Општинска изборна комисија Фоча, је на Првој сједници, дана 26. маја 2022. године,  донјела П  Л  А  Н  ИЗЛАГАЊА  ИЗВОДА  ИЗ  ПРИВРЕМЕНОГ  БИРАЧКОГ  СПИСКА ЗА  ОСНОВНУ  ИЗБОРНУ  ЈЕДИНИЦУ  166  ФОЧА    ПЛАН ИЗЛАГАЊА ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 ФОЧА – Преузети

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА Општинској изборној комисији од стране ЦИК-а БиХ

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА за благовременост и тачност достављених резултата, односно прецизност попуњених образаца и за проведбу изборних активности у складу са утврђеним роковима.   Општинска изборна комисија Фоча показала је изузетно залагање, знање и професионализам у обављању дужности и послова који су, у складу са законом, у надлежности изборних комисија. Сарадња Општинске избоме комисије Фоча са […]

О Д Л У К У О ПОТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А   Број:  031 – 17 / 21 Фоча, 11. 10. 2021. године               На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“. бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, […]

ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А   Број:  031 – 16 / 21 Фоча, 04. 10. 2021. године               На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“. бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, […]

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА Ф О Ч А   Број:  031 – 15 / 21 Фоча, 03. 10. 2021. године     РЕЗУЛТАТИ  ИЗБОРА  ЗА ИЗБОР  ЧЛАНОВА  САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  2021.  ГОДИНЕ     Б 001 ЦЕНТАР  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Центар     Бирано је седам […]

РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова бирачких одбора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА Ф О Ч А   Број: 031-12/21 Фоча,28.09.2021. године   На основу члана 2.13, а у вези чл. 2.2 и 2.19 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“. бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, […]

ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА Ф О Ч А       ПРЕГЛЕД  ЛОКАЦИЈА  БИРАЧКИХ  МЈЕСТА  ЗА  ИЗБОР  ЧЛАНОВА  САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  2021.  ГОДИНЕ Недјеља,  3.  октобар  2021.  године, 08.00  –  17.00  часова     Редни број Назив  бирачког  мјеста Локација  бирачког  мјеста   1.  Б  001  Центар […]

ОВЈЕРЕНЕ КАНДИДАТСКЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

ОВЈЕРЕНЕ  КАНДИДАТСКЕ  ЛИСТЕ  ЗА  ИЗБОР  ЧЛАНОВА  САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  2021.  ГОДИНЕ        Б 001 ЦЕНТАР  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Центар   БОДИРОГА  ОГЊЕН  –  СДС  –  Српска  демократска  странка ВЛАДИЧИЋ  МИЛИНКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка ДИВЧИЋ  ГОРАН  –  Социјалистичка  партија ДРАКУЛ  ДРАГАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  […]

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

01 IZBORI

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА Ф О Ч А   Број:  031 – 6 / 21 Фоча,  20. 09. 2021. године На основу члана 2.13. тачка 2. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, […]

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

01 IZBORI

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА   Ф О Ч А   Број:  031 – 7 / 21 Фоча, 20. 09. 2021. године     На основу члана 2.13. тачка 2. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, […]