О Д Л У К У О ПОТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А   Број:  031 – 17 / 21 Фоча, 11. 10. 2021. године               На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“. бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, […]

ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А   Број:  031 – 16 / 21 Фоча, 04. 10. 2021. године               На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“. бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, […]

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА Ф О Ч А   Број:  031 – 15 / 21 Фоча, 03. 10. 2021. године     РЕЗУЛТАТИ  ИЗБОРА  ЗА ИЗБОР  ЧЛАНОВА  САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  2021.  ГОДИНЕ     Б 001 ЦЕНТАР  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Центар     Бирано је седам […]

РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова бирачких одбора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА Ф О Ч А   Број: 031-12/21 Фоча,28.09.2021. године   На основу члана 2.13, а у вези чл. 2.2 и 2.19 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“. бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, […]

ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА Ф О Ч А       ПРЕГЛЕД  ЛОКАЦИЈА  БИРАЧКИХ  МЈЕСТА  ЗА  ИЗБОР  ЧЛАНОВА  САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  2021.  ГОДИНЕ Недјеља,  3.  октобар  2021.  године, 08.00  –  17.00  часова     Редни број Назив  бирачког  мјеста Локација  бирачког  мјеста   1.  Б  001  Центар […]

ОВЈЕРЕНЕ КАНДИДАТСКЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

ОВЈЕРЕНЕ  КАНДИДАТСКЕ  ЛИСТЕ  ЗА  ИЗБОР  ЧЛАНОВА  САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  2021.  ГОДИНЕ        Б 001 ЦЕНТАР  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Центар   БОДИРОГА  ОГЊЕН  –  СДС  –  Српска  демократска  странка ВЛАДИЧИЋ  МИЛИНКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка ДИВЧИЋ  ГОРАН  –  Социјалистичка  партија ДРАКУЛ  ДРАГАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  […]

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

01 IZBORI

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА Ф О Ч А   Број:  031 – 6 / 21 Фоча,  20. 09. 2021. године На основу члана 2.13. тачка 2. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, […]

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

01 IZBORI

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА   Ф О Ч А   Број:  031 – 7 / 21 Фоча, 20. 09. 2021. године     На основу члана 2.13. тачка 2. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, […]

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ МЈЕСТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

01 IZBORI

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА Ф О Ч А   Број:  031 – 8 / 21 Фоча, 20. 09. 2021. године   На основу члана 2.13 тачка 3. а у вези члана 2.19 ст. 8. и 9. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, […]

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

На Седмој редовној сједници, која је одржана 22. јула 2021. године, Скупштина Општине Фоча је донијела Одлуку о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча. Ова одлука је објављена у „Службеном гласнику Општине Фоча“, број 11. од 26. 7. 2021. године. Избори за избор чланова савјета мјесних заједница ће се […]