Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у РС

влада

РЕПУБЛИКА СРПСКА В Л А Д А РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-103, факс: 051/339-119, email.:kabinet@vladars.net Број: 59-1/20 Датум: 20 10.2020. године На основу члана 45. т. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана […]

НАРЕДБА – Општински Штаб за ванредне ситуације

01

На основу члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, бр.90/17), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12 и 46/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 63. Статута општине […]

Обавјештење о пријавама за гласање ван Босне и Херцеговине

01

РЕПУБЛИКА  СРПСКА  ОПШТИНА  ФОЧА  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А    Број:  031 – 33 / 20  Фоча, 05.10.2020. године    Предмет:  Обавјештење о пријавама за гласање ван Босне и Херцеговине.-   Општинска изборна комисија Фоча обавјештава јавност да је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине на својој сједници, која је одржана 01.10.2020. […]

Подршка људским правима

Обавјештавамо да је у оквиру Програма ЕУ Европски инструмент за демократију и људска права (EIDHR) отворен Позив за достављање приједлога пројеката „Подршка људским правима-Глобални позив 2020“. Рок за подношење сажетка пројекта је 20. новембар 2020. године. Општи циљ предметног Позива је подржати и оснажити цивилно друштво у промоцији и заштити демократије, људских права и слобода. […]

САОПШТЕЊЕ – ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

01

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ     Датум:30.09.2020.године   Општински штаб за ванредне ситуације је, цијенећи интересе запослених радника, као и послодаваца, донио закључак да се Одлукa Скупштине општине о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју општине Фоча (“Службени гласник општине Фоча”, број 05/20)  примјењује.  Тачка 4. Закључка […]

Студентима 2 стипендијe

01

Већ осам година, општина Фоча на годишњем нивоу стипендира око 180 редовних студената. Ове године, у скаладу са критеријумима, стипендије су добила 172 студента. Због пандемије вируса почетак исплате стипендија почео је прије мјесец дана, а општина је данас свим стипендистима исплатила по двије стипендије. Та средства ће студентима добро доћи на почетку нове академске […]

ЈАВНИ ПОЗИВ пословним субјектима у Општини Фоча за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

01

ОПШТИНА ФОЧАНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, бр. 8/17), Начелник општине Фоча, расписује ЈАВНИ ПОЗИВпословним субјектима у Општини Фочаза ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 I-Предмет јавног позива Предмет овог […]

Позив за подношење пројектних приједлога за оперативну сарадњу у борби против трговине оружијем

Отворен је позив за подношење пројектних приједлога за оперативну сарадњу у борби против трговине оружјем, који финансира Европска комисија. Рок за достављање пројектних приједлога је 10. децембар 2020. године до 17.00 часова. Циљ Позива је подршка заједничким иницијативама и оперативним акцијама земаља ЕУ и њихових партнера у борби против трговине оружјем. Три приоритета која ће […]

ЈАВНИ ОГЛАС За продају ватрогасног моторног возила

ЈАВНИ ОГЛАСЗа продају ватрогасног моторног возила I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕВатрогасно теретно моторно возило ФАП, власништво општине Фоча, година производње 1986. година, датум последње регистрације 2017. године, без мотора и водене пумпе са редуктором ,нерегистровано и ођављено у ПУ Фоча 2018. године.Почетна продајна цијена возила износи 2.000,00 КМ. II НАЧИН ПРОДАЈЕПраво учешћа у поступку усмене јавне лицитације […]

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОДЈЕЛИ ПЛАСТЕНИКА

01

У склопу пројекта „Стварање прихода и радних мјеста у пољопривредном сектору у БиХ (IGAS)2016-2020“ и на основу Споразума закљученог између Општине Фоча и CARITAS Швајцарске,  у реализацији пројектне активности „Пластеничка производња поврћа 2020-2021 у општини Фоча“, у петак 21.08.2020. године, Начелник општине Фоча ће потписати уговоре са 20 изабраних корисника. Потписивање уговора и обука за кориснике […]