У суботу бесплатан превоз према мјесним гробљима

Општина Фоча у сарадњи са Борачком организацијом Фоча у суботу, 22. фебруара, на Задушнице организује бесплатан превоз према мјесним гробљима.

Превоз се организује у сљедећим правцима:

Фоча – Јошаница, полазак у 8.00, повратак у 14.00 часова,

Фоча – Миљевина, полазак у 8.30, повратак у 15.00 часова,

Фоча – Слатина, полазак у 9.00, повратак у 14.00 часова,

Фоча – Устиколина-Пресјека, полазак у 8.30, повратак у 15.00 часова,

Фоча – Тјентиште, полазак у 8.00, повратак у 12.00 часова,

Фоча – Соколац, полазак у 7.00, повратак у 14.00 часова.

Поласци су са Аутобуске станице у Фочи, најављено је из Борачке организације.

ЈАВНИ ПРЕДПОЗИВ За локално становништво са циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту

У оквиру пројекта “Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије (СЕЛЛС)”, Царитас Швицарске у БиХ, заједно са партнерском Општином Фоча расписује:
Јавни предпозив за локално становништво са циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту.

Пројекат има за циљ подржати појединце и породице, локална удружења и мале бизнисе који имају идеју на који начин увећати властито приходовање, а спадају у категорију незапослених, запослених са недовољним примањима и друге категорије становништва у неповољном економском и социјалном положају. Пројекат обухавата 7 општина Горње-дринске региие: Чајниче, Фоча ФБиХ, Фоча РС, Ново Горажде, Вишеград, Пале ФБиХ и Рудо.
За појединачне кориснике који прођу предвиђене тренинге, осигурана је финансијска подршка у износу до 5,000 КМ, кроз период од наредне 4 године. Удружења, задруге, или други облици заједничког пословања могу бити подржани износом до 15,000 КМ, кроз исти период. Царитас Швицарске ће пратити напредак корисника, у уској сарадњи са општинским представницима како би се остварили најбољи резултате. Будући грантови ће бити финансирани од стране Царитаса Швицарске у износу од 40%, општине 40% и самих корисника до 20%.

  1. Пријаве

Пријавити се може локално становништво/удружења/пословни субјекти, који испуњавају сљедеће услове:
– Имају пребивалиште и стално бораве у општини
– Припадају горе наведеним категоријама
– Удружења/пословни субјекти са подручја општине који имају текућу дјелатност, а у циљу проширење посла и додатног запошљавања или новоформирана удружења/пословни субјекти у оснивању
Посебно охрабрујемо жене и женске организације, омладинске организације у било којој области дјеловања (пожељно занатство, туризам), те појединце и групе усмјерене на ИТ сектор, да се пријаве.

2. Начин пријаве

Да бисте се пријавили потребно је попунити и потписати пријавни формулар, који можете подићи у општини или преузети од Савјета мјесних заједница. Пријавни формулар попунити и доставити у затвореној коверти у општину, БЕЗ навођења имена и презимена/назива, само са назнаком “Пријава за пројекат СЕЛЛС”. Царитас Швицарске, као носилац пројекта задржава право да апликантима затражи додатну документацију, ради провјере тврдњи у пријавном формулару.

3.  Одабир корисника

Сви апликанти који се пријаве на овај Предпозив, проћи ће кроз тренинг за правилно испуњавање апликације за Позив. Само они који успјешно прођу кроз исти, могу се пријавити на Позив, који ће услиједити у наредном периоду. У каснијем периоду услиједиће додатни тренинзи, за израду Бизнис плана и финансијско вођење пословања, те ће након тога бити одабрани финални корисници.
Одабир корисника вршит ће комисија састављена од представника Царитаса Швицарске и представника општине.

4.  Рок пријаве

Предпозив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања, од 04.02.2020 до 19.02.2020 године.

Позив за за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању

Развојна агенција Републике Српске расписала је данас позив за за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању.

Циљ програма је пружање подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању могућности поновног покретања пословне активности, информисању о алтернативним изворима финансирања и промоцији предузетништва „друге шансе“.

Овај бесплатан вид подршке намијењен је почетницима у пословању, предузетницима са потешкоћама, као и онима који желе да поново покрену посао након неуспјеха.

Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању се организује у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе” предузетницима у Дунавској регији” –  у којем је Развојна агенција Републике Српске један од 17 партнера у пројекту и једини партнер из БиХ.

Циљ пројекта ДанубеЦханце2.0 је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији. Пројекат ДанубеЦханце2.0 суфинансира Европска унија из фондова ЕРФД, ИПА и ЕНИ у оквиру Дунавског транснационалног програма.

 

 

Више о позиву можете пронаћи на веб страници Развојне агенције Републике Српске

http://rars-msp.org/ i

Предузетничког портала Републике Српске

http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/.

У прилогу је позив за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању.

 

Обавјештење – Републички завод за статистику

Обавјештавамо да ће Републички завод за статистику РС, у складу са Законом о статистици Републике Српске („Сл.гласник РС“ број 85/03), током 2020. године спроводити Анкету о потрошњи домаћинстава. Методом случајног одабира, анкетираће се око 3500 домаћинстава из Републике Српске. Нека од тих домаћинстава налазе се на територији ваше општине. Анкету ће спроводити наши акредитовани и обучено анкетари и супервизори.
Анкетом ће се прикупити подаци о структури и величини потрошње домаћинства, као и о социјалном стању домаћинства. Такви подаци ће послужити као основа за будуће статистичке анализе у циљу бољег креирања социјално-економских политика у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Напомињемо да су прикупљени подаци подаци о домаћинствима повјерљиви подаци и да ће се користити искључиво за статистичке и научне анализе, у складу са Законом о статистици Републике Српске („Сл. гласник РС”, број 85/03) Законом о статистици БиХ ( Сл. Гласник БиХ, број 26/04) и Законом о заштити личних података БиХ (,,Сл. гласник БиХ“, број 49/06).
Уколико су вам потребне детаљније информације, можете се обратити Републичком заводу статистику Републике Српске на телефон 051-332-721

Radno vrijeme u dane januarskih praznika

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi,  Zakona o praznicima Republike Srpske i  Statuta opštine Foča, načelnik Opštine Foča donio je odluku o radnom vremenu u dane republičkih i vjerskih praznika u januaru 2020. godine.

U dane praznika: 1, 2, 6, 7, 9. i 14. januara 2020. godine dužni su da rade: Teritorijalna vatrogasna jedinica, Dom zdravlja, PViK „Izvor”, KP „Komunalac”, „Elektrodistribucija” a.d. Pale RJ Foča, Javni prevoz putnika, benzinske pumpe, pekare (proizvodnja hleba i prodaja u objektima za proizvodnju i prodaju pekarskih proizvoda do 10,00 pasova) i apoteke prema utvrdjenom rasporedu.

Ugostiteljski objekti na području opštine Foča u dane 1, 2, 7. i 14. januara 2020. godine mogu raditi u neograničenom radnom vremenu, što je u skladu planom VII Odluke o odredjivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Foča („Službeni glasnik opštine Foča”, broj 3/19), dok će 6. januara 2020. raditi do 19,00 časova. Ugostiteljski objekti dana 9. januara 2020. godine rade u skladu s radnim vremenom propisanim planom VI Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Foča.

Privredni subjekti koji obavljaju trgovinsku, zanatsku, proizvodnu i uslužnu djelatnost 31. decembra 2019. godine rade do 20,00 časova.
Navedeni subjekti  ne rade u dane: 1, 7, 9. i 14. januara 2020. godine, dok će u dane od 2. i 6. januara 2020. godine raditi od 7,00 do 13,00 časova.

Radio vrijeme apoteka utvrdjeno je prema rasporedu kako slijedi:

1. januar 2020. godine
JZU „APOTEKA” FOČA od 10-16 časova

2. januar 2020. godine
JZU„MOJA APOTEKA” od 10-16 časova

6. januar 2020. godine
JZU „EXPERA PHARMACY” od 10-16 časova

7. januar 2020. godine
JZU „APOTEKA” FOČA od 10-16 časova

9. januar 2020. godine
JZU „MOJA APOTEKA” od 10-16 časova

14. januar 2020. godine
JZU „EXPERA PHARMACY” od 10-16 časova

Apoteke su obavezne da na vratima istaknu radno vrijeme svih apoteka prema utvrđenom rasporedu.

Nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke vršiće Komunalna policija i Tržišna inspekcija.

Novčanom kaznom od 1000 do 7000 KM kazniće se pravno lice za prekršaj ako ugostiteljski objekat, trgovinska, zanatska radnja, proizvodna i uslužna radnja rade duže od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, a novčanom kaznom od 300 do 1800 KM, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice – preduzetnik novčanom kaznom od 500 do 1000 KM.

[btn link=”http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2019/12/Odluka.pdf” color=”red” size=”size-m” target=””]Preuzmite odluku[/btn]

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – О увиђају у предмету израде техничких услова за изградњу магистралног пута М-18

Обавештавају се власници некретнина на подручју обухвата Урбанистчко-техничких услова за изградњу магистралног пута М-18, Брод на Дрини – Граница БиХ/ЦГ (Хум), да ће дана 25.12.2019. године у 13 часова, на почетку предметног обухвата у Броду на Дрини, на раскрсници магистралног пута М-18 и регионалног пута П457 (на мјесту раскрснице М18 и Улице Херцег Стјепана, у близини аутобуског стајалишта) бити извршен увиђај на лицу мјеста у предмету израде Урбанистчко-техничких услова за изградњу магистралног пута М-18, Брод на Дрини – Граница БиХ/ЦГ (Хум).
Молимо све заинтересоване власнике некретнина да се одаѕову позиву како би били упућени у планирана рјешења за реконструкцију и изградњу магистралног пута М-18 на територији општине Фоча, на дионици Брод на Дрини – граница БиХ/ЦГ (Хум).
Увиђају ће присуствовати представници израђивача наведеног планског документа “УРБИС ЦЕНТАР” д.о.о. Бања Лука, представници Одељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове и ЈП “Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука.
Цјелокупно обавјештење са бројевима парцела који улазе у обухват планског документа мозете преузети испод.

 

[btn link=”http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2019/12/Obavještenje-II.pdf” color=”red” size=”size-m” target=””]Preuzmite Obavještenje[/btn]

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за развој бизниса маргинализованих група жена

Opština Foča raspisuje Javni poziv u okviru implementacije USAID Programa podrške marginalizovanim grupama žena na području opštine Foča kao partnerske jedinice lokalne samouprave. Sredstva za finansiranje biznisa obezbjeđena su sufinansiranjem 50% od Američke agencije za međunarodni razvoj USAID/ PPMG i 50% iz budžeta Opštine Foča.

Finansiranje samozapošljavnja lica iz ciljne grupe iz Javnog poziva za 5 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu, nosiocu aplikacije, što ukupno iznosi 25.000,00 KM.

Pravo na dodjelu sredstava kroz Javni poziv imaju žene koje pripadaju marginalizovanim grupama, žene žrtve nasilja, samohrane majke, nezaposlene žene mlađe od 30 godina, žene s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, nezaposlene žene koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području opštine Foča.

Javni poziv i prijavni obrazac na kojima je navedena potrebna dokumentacija možete preuzeti u šalter sali Opštine (šalter 4) ili na zadnjem delu ove vesti ili na početnoj strani (bočni deo) .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u šater salu(šalter broj 4) ili putem pošte na sljedeću adresu:
Opština Foča
Kralja Petra I bb
73 300 Foča
Sa naznakom „Za Komisiju za dodjelu sredstava u sklopu Programa USAID/PPMG“
Takođe je obavezno na koverti navesti i broj Javnog poziva i napisati „NE OTVARATI“.

К О Н К У Р С за додјелу стипендија редовним студентима за школску 2019/2020. годину

Општина Фоча расписала је данас конкурс за додјелу стипендија редовним студентима за текућу академску годину.

Право на стипендију из општинског буџета имају студенти са најмањом просјечном оцјеном 7.50, дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида, бруцоши са одличним успјехом из средње школе, студенти без једног или оба родитеља, корисници социјалне помоћи, студенти чија су оба родитеља незпослена,студенти из вишечланих породица са троје и више дјеце а старосна граница за стипендију је 26 година.

Пријаве за стипендирање са потребним докуменима доставити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча, шалтер бр. 5.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Конкурс се може погледати на сљедећем линку:

Конкурс

 

 

Јавни оглас о продаји непокретности

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

 

Број:02-014-248/19

Датум:05.07.2019.године

 

 

На основу члана II Одлуке Скупштине општине Фоча о продаји непокретности означене као к.ч. број:549 КО Брод број: 01-022-72/19 од 27.06.2019. године и у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12), Начелник општине Фоча, објављује

 

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

о продаји непокретности означене као к.ч. број:549 КО Брод

                                                                                                I

 

Заинтересованим правним и физичким лицима продаје се непокретност означена као к.ч. број: 549, зв. „Брод“ по култури кућа изграда у површини од 168 м² и припадајуће земљиште означено као к.ч.549 зв „Брод“ по култури двориште у површини од 448 м², посједовни лист број:46/3, КО Брод,  која се налази на Трновачама.

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем.

Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење,стамбено-комуналне послове.

 

     

                                                                                                II

Почетна продајна цијена некретнине која је предмет продаје је 15.829,80КМ.

 

 

                                                                                               III

 

Лицитација ће се одржати дана 22.07.2019. године у сали број 31 у Општини Фоча, са почетком у 11 часова.

Оглас о јавном конкурсу – лицитацији за продају земљишта  из тачке I јавног огласа  биће објављен путем Радија Фоче, на огласној табли и интернет страници Општине Фоча, најкасније 15 дана прије лицитације.

 

 

                                                                                                IV

 

Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању у износу од 10 %  од почетне продајне цијене земљишта  односно 1.582,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

 

 

                                                                                                V

На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене износи 100,00 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

 

                                                                                                 VI

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, уз прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се купопродајни уговор.

Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 15 дана од дана одржавања лицитације.

Непокретност ће се предати купцу у посјед након потписивања уговора о купопродаји код нотара и уплате укупно излицитиране цијене на жиро рачун Општине Фоча.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције. Ако излицитари износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Радисав Машић

 

USAID – Poziv za finansijsku podršku malim projektima

USAID-ov projekat PRO –Budućnost počeo je sa novim ciklusom promocije poziva za dodjelu finansijske podrške malim projektima. Opština Foča je jedna od 73 opštine uključene u ovaj projekat. Tim povodom danas je održan sastanak načelnika Opštine Foča, Radisava Mašića sa predstavnicima CRS-a i direktorom PRO-Budućnost projekta, Majdom Behrem-Stojanov.

Načelnik opštine Foča sa sardnicima dogovorio je nastavak i razvoj saradnje kroz ovaj projekat uključujući više nevladinih organizacija u radnu grupu koja će sarađivati sa CRS-om te unaprijediti i povećati broj projekata na teritoriji opštine koje finansira USAID.

Takođe, dogovoreno je održavanje radionice već u narednom mjesecu, za predstavnike organizacija i institucija iz Foče kako bi se upoznali sa detaljima narednog poziva i uz podršku opštine aplicirali za dodjelu grantova.

Izvor: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti