Позив за за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању

Развојна агенција Републике Српске расписала је данас позив за за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању.

Циљ програма је пружање подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању могућности поновног покретања пословне активности, информисању о алтернативним изворима финансирања и промоцији предузетништва „друге шансе“.

Овај бесплатан вид подршке намијењен је почетницима у пословању, предузетницима са потешкоћама, као и онима који желе да поново покрену посао након неуспјеха.

Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању се организује у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе” предузетницима у Дунавској регији” –  у којем је Развојна агенција Републике Српске један од 17 партнера у пројекту и једини партнер из БиХ.

Циљ пројекта ДанубеЦханце2.0 је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији. Пројекат ДанубеЦханце2.0 суфинансира Европска унија из фондова ЕРФД, ИПА и ЕНИ у оквиру Дунавског транснационалног програма.

 

 

Више о позиву можете пронаћи на веб страници Развојне агенције Републике Српске

http://rars-msp.org/ i

Предузетничког портала Републике Српске

http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/.

У прилогу је позив за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању.

 

Обавјештење – Републички завод за статистику

Обавјештавамо да ће Републички завод за статистику РС, у складу са Законом о статистици Републике Српске („Сл.гласник РС“ број 85/03), током 2020. године спроводити Анкету о потрошњи домаћинстава. Методом случајног одабира, анкетираће се око 3500 домаћинстава из Републике Српске. Нека од тих домаћинстава налазе се на територији ваше општине. Анкету ће спроводити наши акредитовани и обучено анкетари и супервизори.
Анкетом ће се прикупити подаци о структури и величини потрошње домаћинства, као и о социјалном стању домаћинства. Такви подаци ће послужити као основа за будуће статистичке анализе у циљу бољег креирања социјално-економских политика у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Напомињемо да су прикупљени подаци подаци о домаћинствима повјерљиви подаци и да ће се користити искључиво за статистичке и научне анализе, у складу са Законом о статистици Републике Српске („Сл. гласник РС”, број 85/03) Законом о статистици БиХ ( Сл. Гласник БиХ, број 26/04) и Законом о заштити личних података БиХ (,,Сл. гласник БиХ“, број 49/06).
Уколико су вам потребне детаљније информације, можете се обратити Републичком заводу статистику Републике Српске на телефон 051-332-721

Radno vrijeme u dane januarskih praznika

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi,  Zakona o praznicima Republike Srpske i  Statuta opštine Foča, načelnik Opštine Foča donio je odluku o radnom vremenu u dane republičkih i vjerskih praznika u januaru 2020. godine.

U dane praznika: 1, 2, 6, 7, 9. i 14. januara 2020. godine dužni su da rade: Teritorijalna vatrogasna jedinica, Dom zdravlja, PViK „Izvor”, KP „Komunalac”, „Elektrodistribucija” a.d. Pale RJ Foča, Javni prevoz putnika, benzinske pumpe, pekare (proizvodnja hleba i prodaja u objektima za proizvodnju i prodaju pekarskih proizvoda do 10,00 pasova) i apoteke prema utvrdjenom rasporedu.

Ugostiteljski objekti na području opštine Foča u dane 1, 2, 7. i 14. januara 2020. godine mogu raditi u neograničenom radnom vremenu, što je u skladu planom VII Odluke o odredjivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Foča („Službeni glasnik opštine Foča”, broj 3/19), dok će 6. januara 2020. raditi do 19,00 časova. Ugostiteljski objekti dana 9. januara 2020. godine rade u skladu s radnim vremenom propisanim planom VI Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Foča.

Privredni subjekti koji obavljaju trgovinsku, zanatsku, proizvodnu i uslužnu djelatnost 31. decembra 2019. godine rade do 20,00 časova.
Navedeni subjekti  ne rade u dane: 1, 7, 9. i 14. januara 2020. godine, dok će u dane od 2. i 6. januara 2020. godine raditi od 7,00 do 13,00 časova.

Radio vrijeme apoteka utvrdjeno je prema rasporedu kako slijedi:

1. januar 2020. godine
JZU „APOTEKA” FOČA od 10-16 časova

2. januar 2020. godine
JZU„MOJA APOTEKA” od 10-16 časova

6. januar 2020. godine
JZU „EXPERA PHARMACY” od 10-16 časova

7. januar 2020. godine
JZU „APOTEKA” FOČA od 10-16 časova

9. januar 2020. godine
JZU „MOJA APOTEKA” od 10-16 časova

14. januar 2020. godine
JZU „EXPERA PHARMACY” od 10-16 časova

Apoteke su obavezne da na vratima istaknu radno vrijeme svih apoteka prema utvrđenom rasporedu.

Nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke vršiće Komunalna policija i Tržišna inspekcija.

Novčanom kaznom od 1000 do 7000 KM kazniće se pravno lice za prekršaj ako ugostiteljski objekat, trgovinska, zanatska radnja, proizvodna i uslužna radnja rade duže od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, a novčanom kaznom od 300 do 1800 KM, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice – preduzetnik novčanom kaznom od 500 do 1000 KM.

[btn link=”http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2019/12/Odluka.pdf” color=”red” size=”size-m” target=””]Preuzmite odluku[/btn]

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – О увиђају у предмету израде техничких услова за изградњу магистралног пута М-18

Обавештавају се власници некретнина на подручју обухвата Урбанистчко-техничких услова за изградњу магистралног пута М-18, Брод на Дрини – Граница БиХ/ЦГ (Хум), да ће дана 25.12.2019. године у 13 часова, на почетку предметног обухвата у Броду на Дрини, на раскрсници магистралног пута М-18 и регионалног пута П457 (на мјесту раскрснице М18 и Улице Херцег Стјепана, у близини аутобуског стајалишта) бити извршен увиђај на лицу мјеста у предмету израде Урбанистчко-техничких услова за изградњу магистралног пута М-18, Брод на Дрини – Граница БиХ/ЦГ (Хум).
Молимо све заинтересоване власнике некретнина да се одаѕову позиву како би били упућени у планирана рјешења за реконструкцију и изградњу магистралног пута М-18 на територији општине Фоча, на дионици Брод на Дрини – граница БиХ/ЦГ (Хум).
Увиђају ће присуствовати представници израђивача наведеног планског документа “УРБИС ЦЕНТАР” д.о.о. Бања Лука, представници Одељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове и ЈП “Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука.
Цјелокупно обавјештење са бројевима парцела који улазе у обухват планског документа мозете преузети испод.

 

[btn link=”http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2019/12/Obavještenje-II.pdf” color=”red” size=”size-m” target=””]Preuzmite Obavještenje[/btn]

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за развој бизниса маргинализованих група жена

Opština Foča raspisuje Javni poziv u okviru implementacije USAID Programa podrške marginalizovanim grupama žena na području opštine Foča kao partnerske jedinice lokalne samouprave. Sredstva za finansiranje biznisa obezbjeđena su sufinansiranjem 50% od Američke agencije za međunarodni razvoj USAID/ PPMG i 50% iz budžeta Opštine Foča.

Finansiranje samozapošljavnja lica iz ciljne grupe iz Javnog poziva za 5 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu, nosiocu aplikacije, što ukupno iznosi 25.000,00 KM.

Pravo na dodjelu sredstava kroz Javni poziv imaju žene koje pripadaju marginalizovanim grupama, žene žrtve nasilja, samohrane majke, nezaposlene žene mlađe od 30 godina, žene s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, nezaposlene žene koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području opštine Foča.

Javni poziv i prijavni obrazac na kojima je navedena potrebna dokumentacija možete preuzeti u šalter sali Opštine (šalter 4) ili na zadnjem delu ove vesti ili na početnoj strani (bočni deo) .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u šater salu(šalter broj 4) ili putem pošte na sljedeću adresu:
Opština Foča
Kralja Petra I bb
73 300 Foča
Sa naznakom „Za Komisiju za dodjelu sredstava u sklopu Programa USAID/PPMG“
Takođe je obavezno na koverti navesti i broj Javnog poziva i napisati „NE OTVARATI“.

К О Н К У Р С за додјелу стипендија редовним студентима за школску 2019/2020. годину

Општина Фоча расписала је данас конкурс за додјелу стипендија редовним студентима за текућу академску годину.

Право на стипендију из општинског буџета имају студенти са најмањом просјечном оцјеном 7.50, дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида, бруцоши са одличним успјехом из средње школе, студенти без једног или оба родитеља, корисници социјалне помоћи, студенти чија су оба родитеља незпослена,студенти из вишечланих породица са троје и више дјеце а старосна граница за стипендију је 26 година.

Пријаве за стипендирање са потребним докуменима доставити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча, шалтер бр. 5.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Конкурс се може погледати на сљедећем линку:

Конкурс

 

 

Јавни оглас о продаји непокретности

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

 

Број:02-014-248/19

Датум:05.07.2019.године

 

 

На основу члана II Одлуке Скупштине општине Фоча о продаји непокретности означене као к.ч. број:549 КО Брод број: 01-022-72/19 од 27.06.2019. године и у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12), Начелник општине Фоча, објављује

 

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

о продаји непокретности означене као к.ч. број:549 КО Брод

                                                                                                I

 

Заинтересованим правним и физичким лицима продаје се непокретност означена као к.ч. број: 549, зв. „Брод“ по култури кућа изграда у површини од 168 м² и припадајуће земљиште означено као к.ч.549 зв „Брод“ по култури двориште у површини од 448 м², посједовни лист број:46/3, КО Брод,  која се налази на Трновачама.

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем.

Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење,стамбено-комуналне послове.

 

     

                                                                                                II

Почетна продајна цијена некретнине која је предмет продаје је 15.829,80КМ.

 

 

                                                                                               III

 

Лицитација ће се одржати дана 22.07.2019. године у сали број 31 у Општини Фоча, са почетком у 11 часова.

Оглас о јавном конкурсу – лицитацији за продају земљишта  из тачке I јавног огласа  биће објављен путем Радија Фоче, на огласној табли и интернет страници Општине Фоча, најкасније 15 дана прије лицитације.

 

 

                                                                                                IV

 

Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању у износу од 10 %  од почетне продајне цијене земљишта  односно 1.582,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

 

 

                                                                                                V

На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене износи 100,00 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

 

                                                                                                 VI

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, уз прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се купопродајни уговор.

Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 15 дана од дана одржавања лицитације.

Непокретност ће се предати купцу у посјед након потписивања уговора о купопродаји код нотара и уплате укупно излицитиране цијене на жиро рачун Општине Фоча.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције. Ако излицитари износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Радисав Машић

 

USAID – Poziv za finansijsku podršku malim projektima

USAID-ov projekat PRO –Budućnost počeo je sa novim ciklusom promocije poziva za dodjelu finansijske podrške malim projektima. Opština Foča je jedna od 73 opštine uključene u ovaj projekat. Tim povodom danas je održan sastanak načelnika Opštine Foča, Radisava Mašića sa predstavnicima CRS-a i direktorom PRO-Budućnost projekta, Majdom Behrem-Stojanov.

Načelnik opštine Foča sa sardnicima dogovorio je nastavak i razvoj saradnje kroz ovaj projekat uključujući više nevladinih organizacija u radnu grupu koja će sarađivati sa CRS-om te unaprijediti i povećati broj projekata na teritoriji opštine koje finansira USAID.

Takođe, dogovoreno je održavanje radionice već u narednom mjesecu, za predstavnike organizacija i institucija iz Foče kako bi se upoznali sa detaljima narednog poziva i uz podršku opštine aplicirali za dodjelu grantova.

Izvor: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

ЈАВНИ ПОЗИВ за развој бизниса маргинализованих група жена

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 16. и 27. Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“ број 08/17), Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG  и буџета Oпштине Фоча за 2019.  годину,  начелник Oпштине расписује:

                                                                                    ЈАВНИ ПОЗИВ

за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира  средствима                                                                     USAID/PPMG  и буџета Oпштине Фоча

Општина Фоча расписује Јавни позив у оквиру имплементације USAID Програма подршке маргинализованим групама жена на подручју општине Фоча као партнерске јединице локалне самоуправе. Средства за финансирање бизниса обезбјеђена су суфинансирањем 50% од Америчке агенције за међународни развој USAID/ PPMG и 50% из буџета Општине Фоча.

Финансирање самозапошљавња лица из циљне групе из Јавног позива за 8 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу, носиоцу апликације, што укупно износи 40.000,00 КМ.

Локална заједница и представници USAID/PPMG ће вршити праћење и контролу реализације бизниса најмање 12 мјесеци од дана  почетка рада предузетника.

Средства се дозначавају на следећи начин:

-50% уговореног износа биће исплаћено по потписивању трипартитивног уговора између USAID/PPMG, Општине Фоча и кориснице, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ), образац ПД 3100 (Пријава уплате доприноса), уговор са банком о отварању жирорачуна и документација која правда настале трошкове.

-30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 6 мјесеци уколико испуњава обавезе у складу са уговором и уз документовање насталих, прихтватљивих трошкова.

-20% у складу са уговором и уз документовање насталих, прихватљивих трошкова.

Циљ Јавног позива је додјела средстава маргинализованим групама жена за покретање бизниса и самозапошљавање, а отварањем и развојем бизниса Општина Фоча креира бољи привредни амбијент.

Право на додјелу средстава кроз Јавни позив имају жене које припадају маргинализованим групама ( у даљем тексту апликантице):

 1. Жене жртве насиља,
 2. самохране мајке,
 3. незапослене жене млађе од 30 година,
 4. жене с инвалидитетом или с дјететом с инвалидитетом,
 5. незапослене жене које живе и које ће своју самосталну дјелатност обављати у руралном подручју општине Фоча,

и то:

 • као појединцима или као тиму,
 • које имају пребивалиште на подручју општине Фоча,
 • које имају пословне идеје и желе започети посао у одређеној дјелатности (предност има производња, 2. интелектуалне услуге, 3. услуге и 4. остало) на подручју општине осим трговине и угоститељства (изузев оригиналних идеја везаних за туризам и домаће производе),
 • које у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност,
 • које ће пословну идеју реализовати на подручју општине Фоча,
 • које нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине,
 • да је реализација бизниса у складу са свим важећим законима и другим прописима о заштити животне средине,
 • да су незапослене и пријављене на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Фоча

Пријава треба садржавати:

 • попуњен пословни план (прописан образац),
 • биографију, копију личне карте,
 • копију пријаве о пребивалишту (не старију од 6 мјесеци),
 • изјаву да нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине (саставни дио обрасца пријаве, а потврду издату од стране надлежног органа доставиће апликантице чији бизниси буду подржани из буџетаа, прије потписивања уговора о додјели средстава),
 • доказ да припадају једној/више маргинализованих група жена из члана VI Одлуке,
 • потврду да су евидентиране на Заводу за запошљавање, Биро Фоча.

Апликантица или тим може аплицирати неограниченим бројем пословних планова, али ће само један бити подржан.

Иста особа не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима.Пристигле пријаве оцјениће Комисија именована од стране начелника, а у складу са критеријумима дефинисаним Одлуком о начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се суфинансирају и финансирају средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Фоча.

За потенцијалне апликантице ће бити организована заједничка радионица представника Општине и USAID/PPMG о јавном позиву и начину попуњавања пословног плана. Датум радионице ће бити накнадно објављен.  

Пријаве на којима је наведена потребна документација можете преузети у шалтер сали Општине (шалтер 4) или путем наше WEB-странице:  www.opstinafoca.rs.ba . Пријаве са потребном документацијом доставити лично у шатер салу(шалтер број 4) или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Фоча

Краља Петра I бб

73 300 Фоча

Са назнаком „За Комисију за додјелу средстава у склопу Програма УСАИД/ППМГ“

Такође је обавезно на коверти навести и број Јавног позива и написати „НЕ ОТВАРАТИ“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Цијели текст јавног позива са условима за добијање подстицаја ће бити објављен на WEB-страници www.opstinafoca.rs.ba  и огласној табли Oпштине, а исти остаје отворен 45 дана од дана објављивања на огласној табли и на службеној WEB-страници Општине. 

За све додатне информације контакт телефон  је 058/210 914.

                                                                                            

                                                                                          

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

за финансирање бизниса

 

Попуњава апликант

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме

 

Пол

 

Датум рођења

 

Адреса(улица, мјесто, телефон, факс)

 

E-mail

 

Web stranica

 

Школска спрема

 

Занимање

 

Радно искуство(трајање и врста)

 

Радни стаж (пријављено)

 

Да ли сте се до сада бавили самосталном дјелатношћу и којом?
Ако радите у тиму, наведите чланове тог тима и њихове кон такте (број тел. и E-mail)

 

САЖЕТАК ПОСЛОВНОГ ПЛАНА

 

Назив бизнис плана

 

У којем сектору ће Ваш бизнис дјеловати?

 

Циљ пословног подухвата

 

Локација

 

Број запослених

 

Предрачунска вриједност инвестиције: укупна вриједност улагања у основна и обртна средства
Извори финансирања:  1.) властита средства

2.) туђа средства

 

 

ПРОИЗВОД/УСЛУГА

Карактеристике производа/услуге (функција, квалитет, изглед, величина, итд.

 

 
Како ћете произвести своје производе/услуге?

 

 
 

Гдје ће бити смјештена Ваша производња?

 

 
 

Које сировине/материјали су Вам потребни и како ћете их набавити?

 

 

АНАЛИЗА ТРЖИШТА ПРОДАЈЕ ВАШЕГ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГЕ

 

Ко ће бити Ваши купци производа или услуге?

 

 

АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИЈЕ

 

Ко су Ваши главни конкуренти на тржишту?

 

Које су Ваше кључне предности у односу на конкурентске производе или услуге?

 

 

ЦИЈЕНЕ, ДИСТРИБУЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ВАШИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГА

 

Објасните    како ћете формирати цијене Ваших производа или услуга?

 

 
Колику цијену Ваших производа или услуга очекујете?

 

 
На који начин ћете вршити дистрибуцију Ваших производа или пружања услуга?

 

 
Да ли планирате промоцију (рекламирање) Ваших производа  или услуга? Уколико је одговор „ДА“ наведите начине на које ћете то вршити?  

 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

 

Да ли Вам је потребан пословни простро  за обављање пословне дјелатности?

 

Гдје се налази пословни простор?

 

 

Да ли је пословни простор у Вашем власништву или је под закупом?

 

Уколико се намјеравате бавити пољопривредном прерадом опишите земљишни посјед и пратеће објекте?

 

ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 

Опрема коју  већ посједујете (назив и вриједност)?

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

Опрема која ће бити набављена (назив и вриједност)? 1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

ОБРТНА СРЕДСТВА

 

Назив обртних средстава која се набављају Износ средстава
–          Сировине
–           Материјал
–          Резервни дијелови
–          Роба
–          Остало

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

УКУПАН ИЗНОС УЛАГАЊА ПОТРЕБАН ЗА ПОКРЕТАЊЕ ВЛАСТИТЕ ПОСЛОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
НАЗИВ УЛАГАЊА ТАЧАН ИЗНОС СРЕДСТАВА
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ИЗНОС:

 

 

 

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ВЛАСТИТЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ
ВЛАСТИТА СРЕДСТВА ИЗНОС:
СРЕДСТВА ГРАНТА ИЗНОС:
КРЕДИТНА СРЕДСТВА (НАВЕДИТЕ БАНКУ) ИЗНОС:
ОСТАЛИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ИЗНОС:
УКУПНО: ИЗНОС:

 

ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ГОДИШЊИХ ПРИХОФА ОД ПРОДАЈЕ
ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА ПРОДАТИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ЗА 12 МЈЕСЕЦИ  

Количина:

 

 

ОЧЕКИВАНИ ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА7УСЛУГА ЗА 12 МЈЕСЕЦИ  

Износ средстава:

 

 

 

ПРОЈЕКЦИЈА ОСНОВНИХ ГОДИШЊИХ РАСХОДА ПОСЛОВАЊА
Трошкови бруто плата ИЗНОС  У КМ У 2019:
Репро материјал ИЗНОС  У КМ У 2019:
Гориво, канцеларијски материјал ИЗНОС  У КМ У 2019:
Закуп простора, електрична енергија, телефон, интернет, комуналне услуге и сл. ИЗНОС  У КМ У 2019:
Остали трошкови ИЗНОС  У КМ У 2019:

 

УКУПАН ГОДИШЊИ ПРИХОД
УКУПАН ГОДИШЊИ РАСХОД
ПЛАНИРАНА ДОБИТ

 

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ
Планирани број радника који намјеравате запослити након покретања бизниса

 

 

 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНЕ ОСОБЕ

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатак 1.

 

Буџет утрошка средстава која се траже из Фонда
Бр.  Буџетска ставка (машина, сировине, доприноси…) Јединица Број јединица Јединична цијена (КМ) Укупно (КМ)
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Временски распоред
Активност (везана за потрошњу неке буџетске ставке) Период имплементације

(мјесеци)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.