РАДНО ВРИЈЕМЕ ЗА МАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ

За вријеме мајских празника у Фочи, одлуком начелника општине, радно вријеме занатско-предузетничких и трговинских објеката биће скраћено, док ће угоститељски објекти радити у складу са прописаним радним временом.

Првог маја  у граду неће радити занатско-предузетнички и трговински објекти, као ни спортске кладионице и продавнице игара на срећу, док ће 2. и 9. маја радити од 7.00 до 12.00 часова.

У Одлуци је наведено да су за вријеме мајских празника дужни да раде Територијална ватрогасна јединица, Дом здравља, ПВиК „Извор“, КП „Комуналац“, РЈ „Електродистрибуција“, Јавни превоз путника и апотеке.

-Предузећа, установе и организације из ових области обавезни су да организују рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности-наводи се у одлуци.

 

За вријеме трајања празника утврђено је радно вријеме апотека:

1.мај 2018. године
 „АПОТЕКА“ ФОЧА  од  10-16 часова

2.мај 2018. године

„МОЈА АПОТЕКА“  од  10-16 часова

9.мај  2018. године

„EXPERA PHARMACY“ од  10-16 часова

Надзор над примјеном одредби ове Одлуке вршиће Комунална полиција и Тржишна инспекција.

Odluka o radnom vremenu -maj 2018

 

ДОГОВОР ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ И РАФТЕРА: УТВРЂЕНА ЦИЈЕНА КОРИШТЕЊА ПУТА ДЕСНОМ ОБАЛОМ ТАРЕ

У сусрет новој туристичкој сезони, руководство општине Фоча договорило је данас са власницима фочанских рафтинг кампова услове коришћења новоизграђеног пута десном обалом ријеке Таре.

Начелник општине Радисав Машић рекао је да је договорено да цијена проласка путем буде четири марке по особи, а да се новац који буде наплаћен усмјери у одржавање и модернизацију овог правца.

“Ово ће бити велики подстрек и велики допринос даљем развоју рафтинг туризма. Очекујемо бољу сезону него претходних година, тим више што ћемо имати и евиденцију туриста, тако да ће наплата боравишне таксе бити већа, а од средстава која уберемо на путу моћи ћемо сваке године да улажемо у тај пут како би био што функционалнији”, нагласио је Машић.

До прошле године, док није изграђен пут десном обалом Таре, фочански рафтери моралли су са гостима да прелазе у Црну Гору, при чему су се стварале велике гужве на граници, али и да плаћају разне таксе у висини од 4,30 евра по особи.

ПредсједникУдружења рафтера Фоча МИрослав Давидовић задовољан је догвором са локалном управом у Фочи.

“Има још да се заврши доградња пута, да се стави финални слој да би био удобнији за туристе. Сав новац који се наплати од коришћења пута вратиће се назад, како би се пут дограђивао, а то ће аутоматски значити већи број туриста”, рекао је Давидовић.

На састанку се разговарало и о безбједности на ријеци, о дозволама, регистрацији чамаца И обавези коришћења безбједносне опреме.

И локална управа и рафтери имају исти циљ- да безбједност на ријеци буде максимална и да спуст гуменим чамцима низ брзаке Таре, као фочаснки туристички бренд из године у годину буде све посјећенији, поручено је са састанка.

 

РАДНО ВРИЈЕМЕ ЗА ВАСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ

За вријеме празника од 6.до 9.априла у Фочи, одлуком начелника општине, радно вријеме занатско-предузетничких и трговинских објеката биће скраћено, док ће угоститељски објекти радити у складу са прописаним радним временом.

Осмог априла у граду неће радити занатско-предузетнички и трговински објекти, као ни спортске кладионице и продавнице игара на срећу, док ће 6. и 9. априла радити од 7.00 до 12.00 часова.

У Одлуци је наведено да су за вријеме васкршњих празника дужни да раде Територијална ватрогасна јединица, Дом здравља, ПВиК „Извор“, КП „Комуналац“, РЈ „Електродистрибуција“, Јавни превоз путника и апотеке.

-Предузећа, установе и организације из ових области обавезни су да организују рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности-наводи се у одлуци.

 

За вријеме трајања васкршњих празника утврђено је радно вријеме апотека:

  1. април 2018. године
    ЈЗУ  „АПОТЕКА“ ФОЧА  од  10-16 часова

8 . април  2018. године

ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“  од  10-16 часова

  1. април   2018. године

 ЈЗУ  „EXPERA PHARMACY“ од  10-16 часова
Надзор над примјеном одредби ове Одлуке вршиће Комунална полиција и Тржишна инспекција.

Odluka o radnom vremenu -april 2018

 

 

ЈАВНА РАСПРАВА О СТРАТЕГИЈИ ЗА МЛАДЕ 23.МАРТА

Јавна расправа о Нацрту стратегије за младе на подручју општине Фоча за период од 2018.до 2022.године одржаће се 23.марта у сали ДПО-а од 11 часова.

На расправи ће учествовати представници општине Фоча , омладинских организација, студентских савеза, СШЦ Фоча и представници Комисије за питања младих СО Фоча.

Након спроведене јавне расправе утврдиће се Приједлог стратегије за младе на подручју општине Фоча и доставити СО Фоча-саопштено је из Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Нацрт стратегије за младе на подручју општине Фоча погледајте у прилогу.

Strategija za mlade u Opštini Foča 2018

 

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о комуналном реду биће одржана 13.фебруара у сали ДПО-а у периоду од 11 до 14 часова.

Текст Нацрта Одлуке о комуналном реду заинтересована лица могу пронаћи на интернет страници Општине Фоча и у Шалтер Сали општине , шалтер бр.3.

Заинтересована лица на јавној расправи могу износити своје приједлоге, мишљења и сугестије на текст одлуке које ће од стране обрађивача бити размотрене и уколико буде основа и уврштене у сам текст Одлуке.

РАДНО ВРИЈЕМЕ У ДАНЕ ЈАНУАРСКИХ ПРАЗНИКА

На основу Закона о локалној самоуправи,  Закона о празницима Републике Српске и  Статута општине Фоча, начелник Општине Фоча донио је одлуку о радном времену у дане републичких и вјерских празника у јануару 2018. године.

У дане празника, 1, 2, 6, 7,  9. и 14. јануара 2018. године дужни су да раде: Територијална ватрогасна јединица,  Дом здравља, ПВиК „Извор“, КП „Комуналац“,  „Електродистрибуција“ а.д. Пале РЈ Фоча, Јавни превоз путника, бензинске пумпе, пекаре (производња хљеба, без отварања продајних објеката) и апотеке према утврђеном распореду.

Предузећа и  установе обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме празника.

Угоститељски објекти на подручју општине Фоча у дане 1, 2, 7. и 14. јануар 2018. године могу радити у неограниченом радном времену, док ће 6. јануара радити  до 19,00 часова.

Угоститељски објекти 9. јануара раде у складу с радним временом прописаним Одлуком о радном времену у области угоститељства, трговине и занатства.

Привредни субјекти који обављају трговинску, занатску, производну, услужну и  дјелатност игре на срећу (Лутрија Републике Српске, спортске кладионице, игре на рачунарима и сл.)  31. децембра 2017. године раде до 20,00 часова. Наведени субјекти  не раде  у дане: 1, 7, 9. и 14. јануара, док ће  2. и  6. јануар радити од 7,00 до 14,00 часова.

У дане празника апотеке ће радити у термину од   10-16  часова, а према сљедећем распореду:

  1. јануара дежураће „АПОТЕКА“ ФОЧА,   2. јануара „МОЈА АПОТЕКА“, 6.  јануара  „EXPERA PHARMACY“ , 7. јануара  „МОЈА  АПОТЕКА“,  9. јануара  „EXPERA PHARMACY“   и 14. јануара „АПОТЕКА“ ФОЧА.

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду

Надзор над примјеном одредби ове Одлуке вршиће Комунална полиција и Тржишна инспекција.

Новчаном казном од 1000 до 7000 КМ казниће се правно лице за прекршај ако угоститељски објекат, трговинска, занатска радња,  производна  и услужна радња, дјелатност игре на срећу (Лутрија Републике Српске, спортске кладионице, игре на рачунарима и сл.)  раде дуже од радног времена прописаног одредбама  ове Одлуке, а новчаном казном од 300 до 1800 КМ, казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице – предузетник новчаном казном од 500 до 1000 КМ.

 

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ФОЧА 2012-2014

 

Билтен општине Фоча у коме грађани могу сагледати резултате рада из претходне четири године изашао је из штампе.Билтен обухвата све информације о буџету општине, утрошку средстава, запошљавању, инфраструктури, пројектима који су реализовани и који су у току или плану реализације за наредни период на подручју општине Фоча. Локална власт сматрала је својом обавезом да грађане обавијести шта је у претходном периоду урађено.

Билтен Општине Фоча за период од 2012.до 2014.године можете погледати на линку у прилогу:

Одлука о избору најповољнијег понуђачаза извођење радова на Израду измјена и допуна Регулационог плана „Центар“ 1 у општини Фоча

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-014-34
Датум, 16.03.2015 године

На основу члана 42. Статута („Сл.гласник општине Фоча“ број: 8/14, члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине  (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 39714) , а на препоруку Комисије за јавне набавке Општине Фоча, Начелник Општине Фоча , доноси

О Д Л У К А 

о избору најповољнијег понуђачаза извођење радова на Израду измјена и допуна Регулационог плана „Центар“ 1 у општини Фоча

  I

            На основу обавјештења о набавци које је објављено на Порталу јавних набавки бр. 109-7-2-3-3-3 дана 25.02.2015 године проведен је поступак путем конкурентског захтјева прикупљања понуда за набавку – Израду измјена и допуна Регулационог плана „Центар“ 1 у општини Фоча.

По расписаном поступку набавке у датом року запримљено је шест понуда од следећих понуђача:

1. „Атриј“ доо из Добоја

2. „Пут инжињеринг“ доо из Требиња

3. Институт за грађевинарство „ИГ“ из Требиња

4. „Урбис – центар“ доо из Бања Луке

5. „Роутинг“ доо из Бања Луке

6. „Ипса институт“ доо из Сарајева

 II

             Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке Општине Фоча о додјели Уговора понуђачу „Пут-инжињеринг“ доо из Требиња, за Израду измјена и допуна Регулационог плана „Центар“ 1 у општини Фоча  по цијени од 3.385,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.960,45 КМ са ПДВ-ом.

 

            Изабрани понуђач је од стране Комисије за јавне набавке оцијењен као првопласирани на ранг листи понуђача по критеријуму „најниже цијене технички задовољавајуће понуде.“

III

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радисав Машић