Општине Фоча и Плужине започеле са радом на унапријеђењу безбједности туристичких локација

Финансира Европска унија

Општине Фоча (БиХ) и Плужине (Црна Гора) су јуче у оквиру пројекта ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” организовале координациони састанак за припаднике својих Служби спашавања (цивилне заштите, полиције, здравствених установа, ватрогасних служби и удружења, служби заштите и спашавања, ГСС-а), гдје се дискутовало о мјерама, стандардима и савременим трендовима безбједности на туристичким локацијама, те о управљању ризицима и спашавању на води и под водом.

Овај пројекат спроводе споменуте општине, у сарадњи са Парком природе „Пива“ и Туристичком организацијом Општине Фоча, а у потпуности га финансира Европска унија у износу од 499.654,00 евра. Циљ пројекта је развој и промоције прекограничног подручја као јединствене дестинације за активни туризам. Реализација је почела 1. децембра 2019. и трајаће двије године, до краја новембра 2021. године.

Састанак је отворио начелник Општине Фоча, Радисав Машић, који је истакао важност и значај аспекта безбједности у развоју туризма у ове двије општине. У свом излагању, он је нагласио неопходност укључивања различитих институција и актера у процес унапријеђења безбједности на туристичким локацијама, нарочито на брзој ријеци Тари.

Припадник ГСС Мостар и инструктор потраге, Горан Митрић, одржао је предавање о стандардима безбједности, специфичностима потраге и спашавања на мирним и брзим водама, као и о трендовима у овој области. Митрић је ставио акценат на значај обуке спасилачких тимова у релевантним институцијама и опремљеност адекватном спасилачком опремом, како би службе могле ефикасно да реагују у акцијама спашавања.

Учесници координационог састанка су такође истакли потребу за обуком нових спасилаца и неопходност сарадње свих институција и спасилачких клубова, а дали су и препоруке како заједнички унаприједити безбједност у пограничном подручју Општина Плужине и Фоча, стављајући фокус на ријеку Тару. Покренута је и дискусија о важности заштите од пожара, као једног од значајнијих аспеката безбједности на туристичким локалитетима.

 


 

advanced divider

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЕ: EU4Business за додјелу бесповратних средстава пољопривредно-прехрамбеном сектору

У оквиру пројекта EU4Business продужен је рок за пријаве потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру ублажавања негативног утицаја ЦОВИД-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор.

Циљеви позива:

 1. допринијети ублажавању негативног утицаја епидемије COVID-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор;
 2. оптимизација оперативних трошкова, одржавање продуктивности, ликвидности и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора;
 3. подршка стабилизацији постојећих ланаца вриједности од примарне производње до прераде и пласмана производа на тржиште и
 4. промоција одрживог развоја, боље управљање природним ресурсима и заштита природне средине и људи (првенствено радника и пољопривредника).

Подносиоци пријава могу бити микро, мала и средња предузећа (ММСП), предузетници и задруге са успостављеном мрежом коопераната (индивидуалних пољопривредних произвођача).

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава могу бити микро, мала и средња предузећа, обрти/предузетници и/или задруге са успостављеном мрежом коопераната/индивидуалних пољопривредних произвођача које се баве:

 • производњом и/или откупом и/или складиштењем и/или пласманом свјежих пољопривредних и готових прехрамбених производа; илипроизводњом и/или откупом и
 • прерадом, складиштење и пласманом пољопривредно-прехрамбених производа.

Укупна расположива средства износе до 1.8 милиона КМ. Бесповратна средства по једној пријави могу износити од 50.000 КМ до 150.000 КМ. (без ПДВ-а).

Информације о начину попуњавања и доставе пријаве се налазе у –

Смјерницама за подносиоце пријава на јавни позив.

Крајњи рок за подношење пријава је понедјељак, 8. јуни 2020. године до 15.00

Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

 


Преузмите документацију:

Смјернице за подносиоце пријава на јавни позив

Прилог 1: Образац пројектног приједлога

Прилог 2: Писмо намјере за суфинансирање пројекта (примјер)

Прилог 3: Листа за провјеру достављене документације

Анекс 1: Буџет пројекта

Анекс 2: План реализације пројектних активности

Анекс 3: Информације о кооперантима

Уколико имате потешкоћа са преузимањем или отварањем докумената/образаца, као и за сва додатна питања у вези овог позива, можете нас контактирати путем електронске поште, са јасно назначеним именом позива у предмету поруке, и то на сљедећу е-маил адресу: registry.ba@undp.org.

Молимо апликанте из Републике Српске да на и-мејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

 

EU4Business је пројекат Европске уније којим се настоји ојачати капацитет економског раста и запошљавања у Босни и Херцеговини унапрјеђењем конкурентности и иновативности у одабраним секторима. ЕУ4Бусинесс је пројекат вриједан 16.1 милиона еура, од чега 15 милиона еура финансира Европска унија, а 1.1 милион еура Савезна Република Њемачка. Пројекат заједнички проводе Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Развојни програм Уједињених нација (УНДП) и Међународна организација рада (ИЛО), од априла 2018. до марта 2022. године. EU4Business је дио Програма стратегија локалног развоја – Локалне самоуправе и економски развој у Босни и Херцеговини који проводи Савезно министарство за економску сарадњу и развој Републике Њемачке (БМЗ).

УНДП проводи пројектне активности везане за сектор пољопривреде и прехрамбену индустрију, те рурални развој.

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м²

каритас

У склопу пројекта „Стварање прихода и радних мјеста у пољопривредном сектору у БиХ (IGAS)2016-2020“ и на основу Споразума закљученог између Општине Фоча и CARITAS Швицарске, број: 02-014-85/20 од 10. марта 2020. године, којим су регулисани међусобни односи и финасијски доприноси између општине Фоча и CARITAS Швицарске у реализацији пројектне активности „Пластеничка производња поврћа 2020-2021 у општини Фоча“ осигурана су донаторска средства од стране CARITAS Швицарске од 40%, Општине Фоча од 40% и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Фоча и члана 6. Правилника о утрђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у Пројекту,  Начелник општине расписује:

         ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м² са додатном опремом путем
суфинансирања у пројекту

I ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у Пројекту имају незапослене особе, социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Фоча које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на коришћење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

II УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава сљедеће услове:
1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у Општини Фоча и да је извршио ажурирање података за 2020. годину или да достави овјерену изјаву да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава прије додјеле пластеника,

3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,

4. Да не посједује пластеник у свом власништву већи од 100 м2
5. Да има могућност наводњавања пластеника,

6. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (585,75 КМ),

7. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Фоча је носилац активности везаних за реализацију Пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева:

а) погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања
(утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста), 1-3 бода,
– слаби услови (велики нагиб, удаљеност од куће више од 200 м) 1 бод
–  добри услови (релативно велики нагиб, удаљеност од куће до 100 м) 2 бода,
– јако добри услови (благи нагиб, близу куће, добар приступ) 3 бода.
Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу (нпр. велики нагиб, величина парцеле и сл.) или немају могућности за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

б) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:
• подносилац захтјева незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање), од 1-4 бода,

– од 0-3 год. 1 бод,
– од 3-6 год. 2 бода,
– од 6-10 год. 3 бода,
– више од 10 год. 4 бода,

– за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод (потребно је доставити потврде као доказ да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање-Биро Фоча),
– за сваког издржаваног члана породице (старије особе које немају пензију, домаћице које никада нису биле у радном односу, дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,
• младе особе старости до 35 година – 3 бода,

 • ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода
  • социјални аспект – нема примања – 6 бодова
  • социјални аспект –примања по члану домаћинства до 100,00 КМ – 5 бодова
  • социјални аспект –примања по члану домаћинства од 100,01- 200,00 КМ – 4 бодова,
  • социјални аспект –примања по члану домаћинства од 200,01 – 250,00 КМ – 3 бода,
  • социјални аспект –примања по члану домаћинства од 250,01 – 300,00 КМ – 2 бода,
  • социјални аспект – примања по члану домаћинства већа од 300,00 КМ – 0 бодова
  • социјални аспект стање на терену: 0-4 бода.

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус младе особе.

 

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребна документација за додјелу пластеника:
1. Образац за пријаву на Јавни позив,
2. ЦИПС пријава пребивалишта подносиоца захтјева – оригинал или овјерена копија,
3. овјерена копија личне карте,
4. овјерена кућна листа,
5. доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање,
6. доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање,
7. потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства (за дјецу предшколског узраста приложити родни лист),
8. потврда о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере посљедњи чек од пензије или потврда издата од банке),
9. власништво или посјед над парцелом (копија ЗК изватка, као и уговор о закупу),
10. овјерена изјава да не посједује пластеник у свом власништву већи од 100,00 м²,
11. овјерена изјава да ће корисник подстицаја добијени пластеник задржати у власништву најмање три године од дана потписивања Уговора,
12. овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедњих пет година није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине, министарства, хуманитарних и других организација,
13. овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (585,75 КМ), те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
14.  доказ да је самохрани родитељ (смртни лист, доказ о разводу),
15. потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава према мјесту пребивалишта (физичка лица) или овјерена изјава да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава.

V ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем суфинансирања у сарадњи са хуманитарном организацијом чине: представник организације CARITAS Швицарска, и представник Општине.
Задатак Комисије за додјелу пластеника је:

 • преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критерија за бодовање те достављање исте Начелнику општине ради давања сагласности.

Сагласност на предложену ранг-листу кандидата даје Начелник општине.
Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине и службеној wеб страници Општине Фоча

НАПОМЕНА:
• Кандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су присуствовати едукацији у трајању од два дана.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети на инфо пулту и wеб страници Општине Фоча.

Захтјев са потребном документацијом послати поштом или непосредно предати у шалтер-сали на адресу:

ОПШТИНА ФОЧА

Ул. Краља Петра I бб

73300 Фоча
Са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Рок за подношење захтјева је 15 дана, од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања Општине Фоча (Радио Фоча), wеб страници општине Фоча, те на огласној табли Општине Фоча.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Фоча или на број телефона 058 211 335 сваким радним даном од 07.00-15.00 часова.

Јавни позив остаје отворен до 05.06.2020. године до 15.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Радисав Машић

EU4Business – 1,8 милиона КМ за пољопривредно – прехрамбени сектор

У оквиру пројекта EU4Business отворен Позив за додјелу бесповратних средстава за мјере ублажавања негативних утицаја COVID-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор.

Рок за достављање пријава је 3. јуни 2020. године до 15:00 часова.

Циљеви позива:

 1. допринијети ублажавању негативног утицаја епидемије COVID-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор;
 2. оптимизација оперативних трошкова, одржавање продуктивности, ликвидности и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора;
 3. подршка стабилизацији постојећих ланаца вриједности од примарне производње до прераде и пласмана производа на тржиште и
 4. промоција одрживог развоја, боље управљање природним ресурсима и заштита природне средине и људи (првенствено радника и пољопривредника).

Подносиоци пријава могу бити микро, мала и средња предузећа (ММСП), предузетници и задруге са успостављеном мрежом коопераната (индивидуалних пољопривредних произвођача).

Кооперанти:

 • регистрована пољопривредна газдинства која се баве примарном производњом или прерадом пољопривредно-прехрамбених производа на газдинству;
 •  пчелари уписани у регистар пчелара који се баве производњом меда или прерадом производа од меда.

Буџет предметног позива износи 1 800 000 КМ. Бесповратна средства по пријави могу да износе од 50 000 КМ до 150 000 КМ (без ПДВ-а).

У прилогу вам достављамо Смјернице за подносиоце пријава, а детаљне информације о Позиву доступне су ОВДЈЕ.

Молимо апликанте из Републике Српске да на и-мејл: fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

Preuzmite dokumentaciju:

Смјернице за подносиоце пријава на јавни позив

Прилог 1: Образац пројектног приједлога

Прилог 2: Писмо намјере за суфинансирање пројекта (примјер)

Прилог 3: Листа за провјеру достављене документације

Анекс 1: Буџет пројекта

Анекс 2: План реализације пројектних активности

Анекс 3: Информације о кооперантима

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

 
 
За све додатне информације посјетите сајт или кликом на плави линк

www.mreza-mira.net

ПРОИНТЕРОВИ ГРАНТОВИ ЗА ПОМОЋ МИКРОБИЗНИСИМА У СРПСКОЈ

Микробизниси у Републици Српској, чије је пословање због пандемије вируса корона било отежано и угрожено, могу рачунати на помоћ компаније Проинтер ИТСС. Помоћ обухвата грант и техничку подршку у изради интернет презентације бизниса.

Ова компанија је, уз техничку подршку Подручне привредне коморе Бањалука, данас расписала јавни позив за коришћење подршке за микро привредна друштва и предузетнике у Републици Српској, чије је пословање отежано у условима пандемије ЦОВИД-19, а који је отворен до 25. маја ове године.

На јавни позив за неповратну новчану помоћ или стручну подршку за израду интернет презентације могу се пријавити предузећа регистрована на територији Српске прије 30. новембра 2019. године, која запошљавају најмање два, а највише девет радника.

Услов је и да немају дуговања према Пореској управи, да су у претходне три године остварили годишњи приход мањи од 500.000 КМ, као и да за вријеме кризе нису отпуштали раднике.

– Пријаве које испуне наведене критеријуме биће достављене члановима Комисије коју ће чинити представници Привредне коморе, Проинтера и Министарства привреде и предузетништва Републике Српске. Предузећа ће се рангирати и бодовати на основу тога колику су штету претрпјели и каква је дугорочна одрживост њиховог пословања – саопштено је из компаније Проинтер ИТСС.

Расположива финансијска средства за неповратну новчану подршку износе 100.000 КМ. Једном кориснику може бити додијељено највише 5.000 КМ или у случају стручне подршке која је предвиђена за пет микро предузећа вриједност ИТ рјешења по субјекту не може бити већа од 2.000 КМ.

Проинтер ИТСС се одлучио на овакав потез имајући у виду чињеницу да се губици привреде у Босни и Херцеговини узроковани пандемијом мјере у милијардама. Због тога ће алоцирати властита новчана средства и дати стручну помоћ како би допринио ублажавању ових посљедица.

Микро субјекти имају прилику да добијањем једнократне финансијске подршке или стручне услуге превазиђу краткорочну неликвидност и осавремене пословање како би били што конкурентнији у вријеме кризе изазване корона вирусом.

Пријава на Јавни позив обавља се искључиво попуњавањем онлајн обрасца који се налази на интернет страници  mikroznacivise.com, на којој се може пронаћи и више информација о самом пројекту.

Крајњи рок за пријаву је до 25. маја 2020. године.

Жене које су прошле курс шивења сашиле 7.250 маски за Фочу и Горажде

Жене из општина Фоча и Фоча-Устиколина, које су прошле обуку за шивење Удружења за помоћ и развој „Хајде“ из Сарајева, сашиле су 7.250 заштитних маски, а набавку материјала и посао израде маски финансирала је Амбасада Њемачке у БиХ са 5.000 евра.

Општини Фоча је намијењено 3.250 маски, а општинама Фоча-Устиколина и Горажде у Босанско-подрињском кантону 4.000 маски.

У Фочи је раније обуку за шивење успјешно завршило пет жена, које су добиле шиваће машине, а уз тај пројекат Удружење „Хајде“ реализовало је и пројекат обуке фочанских удружења за израду интернет страница.

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча Бранка Саламадија навела је да је ово наставак пројекта курса шивења, који је, такође, финансирала Амбасада Њемачке у БиХ.

„За Универзитетску болницу Фоча иде 2.500 маски, а 750 за општински Кризни штаб. Ово је један у низу пројеката које реализујемо захаваљујући донатору Амбасади Њемачке, као и Удружењу „Хајде“, рекла је Саламадија.

Заштитне маске које је добио кризни штаб биће подијељене пољопривредницима и становницима на сеоском подручју и то посредством предсједника мјесних заједница, као и рaдбницима „Комуналца“.

Маске ће се дијелити и на градској пијаци у суботу.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Одјељење за привреду

Обавјештавамо заинтересоване грађане да се обуставља подношење захтјева по Јавном позиву за додјелу пластеника од 100м² са пратећом опремом, објављеном 13.03.2020. године, до даљњег због новонастале ситуације изазаване појавом Цорона вируса.

Грађани ће бити благовремено обавјештени о новим роковима за подношење захтјева.

ЈАВНИ ПОЗИВ за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м² са додатном опремом путем суфинансирања у пројекту

ЈАВНИ ПОЗИВ

У склопу пројекта „Стварање прихода и радних мјеста у пољопривредном сектору у БиХ (IGAS)2016-2020“ и на основу Споразума закљученог између Општине Фоча и CARITAS Швицарске, број: 02-014-85/20 од 10. марта 2020. године, којим су регулисани међусобни односи и финасијски доприноси између општине Фоча и CARITAS Швицарске у реализацији пројектне активности „Пластеничка производња поврћа 2020-2021 у општини Фоча“ осигурана су донаторска средства од стране CARITAS Швицарске од 40%, Општине Фоча од 40% и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Фоча и члана 6. Правилника о утрђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у Пројекту,  Начелник општине расписује:

         ЈАВНИ ПОЗИВ

за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м² са додатном опремом путем
суфинансирања у пројекту

I ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у Пројекту имају незапослене особе, социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Фоча које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на коришћење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

 

II УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава сљедеће услове:
1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у Општини Фоча и да је извршио ажурирање података за 2012. годину или да достави овјерену изјаву да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава прије додјеле пластеника,
3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,

Да не посједује пластеник у свом власништву већи од 100 м2
5.Да има могућност наводњавања пластеника,
6. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (585,75 КМ),

7. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Фоча је носилац активности везаних за реализацију Пројекта.

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева:

а) погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања
(утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста), 1-3 бода,
– слаби услови (велики нагиб, удаљеност од куће више од 200 м) 1 бод
–  добри услови (релативно велики нагиб, удаљеност од куће до 100 м) 2 бода,
– јако добри услови (благи нагиб, близу куће, добар приступ) 3 бода.
Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу (нпр. велики нагиб, величина парцеле и сл.) или немају могућности за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

б) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:
• подносилац захтјева незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање), од 1-4 бода,

– од 0-3 год. 1 бод,
– од 3-6 год. 2 бода,
– од 6-10 год. 3 бода,
– више од 10 год. 4 бода,

– за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод (потребно је доставити потврде као доказ да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање-Биро Фоча),
– за сваког издржаваног члана породице (старије особе које немају пензију, домаћице које никада нису биле у радном односу, дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,
• младе особе старости до 35 година – 3 бода,

ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода
• социјални аспект – нема примања – 6 бодова
• социјални аспект –примања по члану домаћинства до 100,00 КМ – 5 бодова
• социјални аспект –примања по члану домаћинства од 100,01- 200,00 КМ – 4 бодова,
• социјални аспект –примања по члану домаћинства од 200,01 – 250,00 КМ – 3 бода,
• социјални аспект –примања по члану домаћинства од 250,01 – 300,00 КМ – 2 бода,
• социјални аспект – примања по члану домаћинства већа од 300,00 КМ – 0 бодова
• социјални аспект стање на терену: 0-4 бода.

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус младе особе.


IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потребна документација за додјелу пластеника:
1. Образац за пријаву на Јавни позив,
2. ЦИПС пријава пребивалишта подносиоца захтјева – оригинал или овјерена копија,
3. овјерена копија личне карте,
4. овјерена кућна листа,
5. доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање,
6. доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање,
7. потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства (за дјецу предшколског узраста приложити родни лист),
8. потврда о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере посљедњи чек од пензије или потврда издата од банке),
9. власништво или посјед над парцелом (копија ЗК изватка, као и уговор о закупу),
10. овјерена изјава да не посједује пластеник у свом власништву већи од 100,00 м²,
11. овјерена изјава да ће корисник подстицаја добијени пластеник задржати у власништву најмање три године од дана потписивања Уговора,
12. овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедњих пет година није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине, министарства, хуманитарних и других организација,
13. овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (585,75 КМ), те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
14. доказ да је самохрани родитељ (смртни лист, доказ о разводу),
15. потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава према мјесту пребивалишта (физичка лица) или овјерена изјава да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

V ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем суфинансирања у сарадњи са хуманитарном организацијом чине: представник организације CARITAS Швицарска, и представник Општине.
Задатак Комисије за додјелу пластеника је:

преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критерија за бодовање те достављање исте Начелнику општине ради давања сагласности.

Сагласност на предложену ранг-листу кандидата даје Начелник општине.
Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине и службеној wеб страници Општине Фоча

НАПОМЕНА:
• Кандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су присуствовати едукацији у трајању од два дана.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети на инфо пулту и wеб страници Општине Фоча.

Захтјев са потребном документацијом послати поштом или непосредно предати у шалтер-сали на адресу:

ОПШТИНА ФОЧА

Ул. Краља Петра I бб

73300 Фоча
Са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Рок за подношење захтјева је 8 дана, од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања Општине Фоча (Радио Фоча), wеб страници општине Фоча, те на огласној табли Општине Фоча.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Фоча или на број телефона 058 211 335 сваким радним даном од 07.00-15.00 часова.

Јавни позив остаје отворен до 24.03.2020. године до 15.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Изјаву и Образац захтјева за додјелу пластеника можете преузети кликом на линк ПРЕУЗМИТЕ

Образац захтјева за додјелу пластеника

ПРЕУЗМИТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ – Одјељење за привреду

Одјељење за првреду и друштвене дјелатности општине Фоча објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу редова вожње  за усклађивање и регистрацију

на подручју општине Фоча за 2020/21 годину

У складу са чланом 27. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 47/17), позивају се заинтересовани превозници да Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча доставе редове вожње на усклађивање и регистрацију на подручју општине Фоча, са даљинаром и минималним временом вожње, најкасније до 14.03.2020. године.

Јавни позив – преузмите

ЈАВНИ ПРЕДПОЗИВ За локално становништво са циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту

каритас

У оквиру пројекта “Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије (СЕЛЛС)”, Царитас Швицарске у БиХ, заједно са партнерском Општином Фоча расписује:
Јавни предпозив за локално становништво са циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту.

Пројекат има за циљ подржати појединце и породице, локална удружења и мале бизнисе који имају идеју на који начин увећати властито приходовање, а спадају у категорију незапослених, запослених са недовољним примањима и друге категорије становништва у неповољном економском и социјалном положају. Пројекат обухавата 7 општина Горње-дринске региие: Чајниче, Фоча ФБиХ, Фоча РС, Ново Горажде, Вишеград, Пале ФБиХ и Рудо.
За појединачне кориснике који прођу предвиђене тренинге, осигурана је финансијска подршка у износу до 5,000 КМ, кроз период од наредне 4 године. Удружења, задруге, или други облици заједничког пословања могу бити подржани износом до 15,000 КМ, кроз исти период. Царитас Швицарске ће пратити напредак корисника, у уској сарадњи са општинским представницима како би се остварили најбољи резултате. Будући грантови ће бити финансирани од стране Царитаса Швицарске у износу од 40%, општине 40% и самих корисника до 20%.

 1. Пријаве

Пријавити се може локално становништво/удружења/пословни субјекти, који испуњавају сљедеће услове:
– Имају пребивалиште и стално бораве у општини
– Припадају горе наведеним категоријама
– Удружења/пословни субјекти са подручја општине који имају текућу дјелатност, а у циљу проширење посла и додатног запошљавања или новоформирана удружења/пословни субјекти у оснивању
Посебно охрабрујемо жене и женске организације, омладинске организације у било којој области дјеловања (пожељно занатство, туризам), те појединце и групе усмјерене на ИТ сектор, да се пријаве.

2. Начин пријаве

Да бисте се пријавили потребно је попунити и потписати пријавни формулар, који можете подићи у општини или преузети од Савјета мјесних заједница. Пријавни формулар попунити и доставити у затвореној коверти у општину, БЕЗ навођења имена и презимена/назива, само са назнаком “Пријава за пројекат СЕЛЛС”. Царитас Швицарске, као носилац пројекта задржава право да апликантима затражи додатну документацију, ради провјере тврдњи у пријавном формулару.

3.  Одабир корисника

Сви апликанти који се пријаве на овај Предпозив, проћи ће кроз тренинг за правилно испуњавање апликације за Позив. Само они који успјешно прођу кроз исти, могу се пријавити на Позив, који ће услиједити у наредном периоду. У каснијем периоду услиједиће додатни тренинзи, за израду Бизнис плана и финансијско вођење пословања, те ће након тога бити одабрани финални корисници.
Одабир корисника вршит ће комисија састављена од представника Царитаса Швицарске и представника општине.

4.  Рок пријаве

Предпозив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања, од 04.02.2020 до 19.02.2020 године.