Јавни позив за додјелу пластеника

У склопу пројекта „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ Општине Фоча у 2019. години и на основу Споразума закљученог између Општине Фоча и хуманитарне организације MUSLIM AID Сарајево, број: 02-014-51/19 од 27. фебруара 2019. године, којим су осигурана донаторска средства од стране Хуманитарне организације MUSLIM AID Сарајево од 40%, Општине Фоча од 40% и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Фоча и члана 6. Правилника о утрђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у Пројекту,  Начелник општине расписује Јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м² са додатном опремом путем суфинансирања у пројекту.

У прилогу чланка се налазе Позив и Правилник, Образац захтјева за додјелу пластеника и Изјава.

 

Позив и Правилник

Образац захтјева за додјелу пластеника

Изјава за пластенике

 

Javni poziv za prevoznike

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Ф  О  Ч  А

 

Број:  05-345-6/19

Датум:  14.02.2019. године

Општинска управа – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине општине Фоча, на основу члана  27. Закона о превозу у друмском саобраћају  Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“,  број 47/17), о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу редова вожње за усклађивање и  регистрацију

на подручју општине Фоча за 2019/20 годину

 

 

У складу са чланом 27. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“,  47/17), позивају се заинтересовани превозници да Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча доставе редове вожње на усклађивање и регистрацију на подурчју општине Фоча, са даљинаром и минималним временом вожње, најкасније до  01.03.2019. године.

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,
Бранка Саламадија, дипл.инг.арх.

ПРОМОЦИЈА EU4BUSINESS ПРОЈЕКТА

Информативно-промотивни скуп EU4Business пројекта одржаће се у Горажду, у петак, 26.октобра са почетком у 11:00 сати, у хотелу Бехар.

Пројекат Европске уније – EU4Business – има за циљ да допринесе економском расту и отварању нових радних мјеста, кроз подршку конкурентности и иновацијама у извозно-оријентисаним секторима, као и у пољопривреди и производњи хране, туризму и руралном развоју, те предузетништву у Босни и Херцеговини.

Укупно 10 милиона евра намијењено је развоју приватног сектора у БиХ путем додјеле бесповратних средстава. Поред директне помоћи, EU4Business пројекат ће пружити и техничку помоћ институцијама и будућим корисницима у јачању њихових капацитета.

Директни корисници пројекта су фирме, фармери/пољопривредници и предузетници. EU4Business пројекат ће им омогућити да боље искористе своје потенцијале и повећају конкурентност на домаћем и страним тржиштима, кроз унапређење технолошке опремљености, иновација и трансфера знања.

Пројекат ће подржати и развојна партнерства између нпр. представника приватног и јавног сектора, организација које се баве унапређењем бизниса, академских и истраживачких институција.

Пројекат заједно проводе Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Развојни програм Уједињених нација (УНДП) и Међународна организација рада (ИЛО), од априла 2018. године до марта 2022. године. EU4Business пројекат вриједан је 16,1 милиона еура, а заједнички га финансирају Европска унија (15 милиона еура) и Савезна Република Њемачка (1,1 милиона еура).

EU4Business_pozivnica_Goražde 2018.10.26

 

КРОЗ ПРОЈЕКАТ “ЛАЈФ” ОПШТИНА ДОБИЛА ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР: ЛАКШЕ ДО ДОЗВОЛА И ИНВЕСТИЦИЈА

Успјешном реализацијом Пројекта LIFE Општина Фоча је унаприједила свој регулаторни оквир и сада је у могућности да понуди ефикаснију, јефтинију и транспарентнију услугу својим привредницима и грађанима и на тај начин побољша квалитет живота и пословања у овом граду.

Пројекат LIFE проводи Међународна финансијска корпорација IFC, чланица Групације Свјетске банке, а финансира Влада Уједињеног Краљевства.

Током данашње презентације представљени су најзначајнији резултати остварени у оквиру Пројекта LIFE и стављен је у функцију „Електронски регистар Општине Фоча“, који је резултат новог и усклађеног регулаторног оквира ове општине.

Е-регистар омогућава да грађани и привредници на једном мјесту једноставно и брзо добију цјеловиту информацију о томе којем општинском органу треба да поднесу жељени захтјев, у којој форми, коју документацију треба да приложе, те колико ће поступак коштати и у којем року ће бити ријешен.

Е-регистар омогућава преузимање одговарајућих образаца и захтјева, те значајно унапређује транспарентност и предвидивост рјешавања поступака. Садржи и ажурну листу потицаја, те даје једнаке прилике свим заинтересованим странама за равноправно учешће у остваривању доступних потицаја. Е-регистар Општине Фоча сада је доступан на  http://eregistar.opstinafoca.rs.ba/.

Прихватањем LIFE препорука, Општина Фоча је унаприједила и поједноставила 61 административни поступак који је директно везан за обављање привредне активности у овом граду, скративши просјечно вријеме потребно за рјешавања предмета за 42% и снизивши вриједност такси и накнада за њихово провођење. Представници више од 40 фочанских привредних субјеката су учешћем у раду неколико фокус група дали значајан допринос код припреме препорука.

Дио ових поједностављења и смањења административног оптерећења за инвеститоре се односи и на процес издавања грађевинских дозвола, гдје је уведен тзв. једношалтерски систем пословања.

Наиме, на основу споразума склопљених са јавним институцијама и комуналним предузећима, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове сада је у могућности да по службеној дужности, на основу поднесеног захтјева, прикупља све потребне сагласности у име инвеститора.

Један од резултата је и унапређење система сервисирања инвеститора, који сада функционише по принципу „све на једном мјесту“. У склопу реализације овог приступа детаљно су анализиране инвестиционе могућности Фоче, извршена припрема конкретних локација за инвестирање, описани потенцијали и конкурентске предности, те понуђене информације о подршци коју инвеститор може очекивати код реализације инвестиције.

Наведене информације су садржане у Инвестиционом профилу, који је доступан на http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2018/07/Inv_profil_Foca_June-30-18_WEB_FINAL_BHS.pdf.

Усклађивањем и скраћењем административних процедура, повећањемпредвидивости рада кроз успостављање Е-регистра и ажурне листе потицаја, те припремом конкретних пројеката, представљених у Инвестиционом профилу, Општина Фоча ће спремно дочекати будуће инвеститоре и олакшати редовнопословање фирмама.

ПОЗИВ НА ДРУГУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА-ЖЕНЕ У ПОСЛОВНОМ СВИЈЕТУ

Привредна комора Републике Српске, Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске и Републичка агенција за развој МСП организују „Другу конференцију женског предузетништва у Републици Српској-Жене у пословним свијету“, а која ће бити подржана заједничким програмом Европске Уније, EBRD и Владе Њемачке за локалну самоуправу и економски развој БиХ, EU ProLocal.

Основни циљ конференције је промоција женског предузетништва, охрабрење постојећих и будућих предузетница за нове предузетничке пројекте, те да се кроз размјену искуства унаприједи сарадња жена предузетница у региону.

Програмом конференције је предвиђено одржавање мотивационог предавања, са освртом на проблематику и оснаживање жена у предузетништву, те панел дискусије кроз коју ће се представити искуства предузетница из земље и региона.

У оквиру ове конференције и програма Европске мреже предузетништва одржаће се и билатерални разговори свих регистрованих учесника.

Конференција ће се одржати у петак 28. септембра 2018. године, у Административном центру Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука са почетком у 9:00 часова.

Учешће на конференцији је бесплатно, а регистрација учешћа је обавезна. Рок за регистрацију је 25. септембар 2018. године путем линка: http://womenentrepreneurship2018.talkb2b.net/

Dnevni red za Konferenciju

 

КРОЗ ПРОЈЕКТЕ ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 78 ФОЧАКА ДОБИЈА ПОСАО

Путем различитих пројеката Завода за запошљавање РС чија вриједност премашује 400 000 марака 78 лица са подручја Фоче наредних засноваће свој радни однос у приватном и јавном сектору у наредних годину дана и на тај начин ријешити своје егзистенцијално питање. Међу новозапосленима највише је демобилисаних бораца и ратних војних инвалида, дјеце палих бораца и младих, а нису запостављене ни социјалне категорије.

Пројекат запошљавања и самозапошљавања „Заједно до посла“ који реализује Републички завод за запошљавање у Фочи ће показати добре резултате, јер ће четрдесет троје лица на основу тог програма добити посао:

-Од тога се највећи број односи на демобилисане борце ВРС прве категорије, њих 23, а везани су за програм самозапошљавања. Имали смо одређен број правних лица која су исказала захтјеве за запошљавање једног, два или највише три лица из ове категорија, а највише је одобрено предузећу „Ђомикс“ доо Фоча-рекао је Милош Милић, руководилац Бироа за запошљавање у Фочи.

Позитивно је ријешено и осамнаест захтјева правних лица која ће укупно запослити 26 приправника са високом стручном спремом која су се налазила на евиденцији Бироа  Фочи.

-Они ће у сљедећих дванаест мјесеци радити, одрађивати приправнички стаж, имати нето плату у износу од 500 КМ и стећу услов за полагање стручног испита након чега ће бити конкурентнији на тржишту рада-рекао је Милић.

Међу предузећима која ће отворити врата за високо образоване младе и омогућити им приправнички стаж истиче се фочанско предузеће „Техноградња“ које ће примити четворо приправника.

-Сва четири млада лица нису профила који су потребни овом предузећу, али знајући шта значи први посао младој особи, ми смо се опредијелили да примимо дипломираног правника, историчара, професора физичког васпитања и психолога који ће обављати послове у другим установама, а ми ћемо сносити све трошкове. Покушавам да наша дјеца која се намуче да дођу до дипломе на овај начин дођу и до свог првог посла и то је једини наш интерес-рекао је Саво Миловановић, директор предузећа „Техноградња“.

Осим борачких категорија и младих, кроз Програм запошљавања циљних група, прије свега жена у руралним подручјима, жена жртава насиља и лица којима недостаје до три године стажа за стицање услова за старосну пензију која активно траже запослење и пријављена су на евиденцију Бироа, девет лица добиће шансу за запослење.

Све то утиче да се број незапослених Фочака смањује из године у годину. Тренутно их је на евиденцији Бироа око 3 200. Подршку запошљавању пружа и локална управа у којој настоје да на све начине смањују број незаспослених.

-И ове године дали смо свој допринос у одређеним пројектима Завода за запошљавање, а осим тога отворен је конкурс за пријем нових радника у текстилно предузеће „Трендтекс“, та фабрика тренутно добро ради, редовно исплаћује плату, и мислим да би било добро да се младе жене пријаве и остваре шансу за посао. Осим тога у догледно вријеме биће шансе за запсолење и у погонима Индустријске зоне Брод на Дрини, а на прољеће слиједе нови пројекти који такође носе нова радна мјеста-рекао је Радисав Машић, начелник општине Фоча.

И са фочанског Бироа позвали су незапослене да се јаве на конкурс за посао у текстилној фабрици „Трендтекс“ који је отворен до даљег.

 

ПОКРЕТАЊЕ ПОГОНА ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА У ФОЧИ ШАНСА ЗА НОВА РАДНА МЈЕСТА

О покретању погона за финалну прераду дрвета у Индустријској зони Брод на Дрини у којем би запослење добило више стотина радника разговарано је у Фочи на састанку Стева Мирјанића, министра пољопривреде, шумарства и водопривреде РС са начелником општине Радисавом Машићем.

Ријеч је о погону који би производио намјештај намијењен извозу за шта би требало годишње обезбиједити око 30 хиљада кубика дрвета, односно 24 хиљаде кубика букве и 6 000 кубика храста.

-Шумско газдинство “Маглић” из Фоче годишње производи око 90 хиљада кубика, од чега су 70 одсто четинари и 30 одсто лишћари, тако да је биланс лишћара мањи од потреба овог капацитета, који би запослио између 350 и 400 радника-рекао је Мирјанић и додао да се ради о врло озбиљном пројекту.

У локалној управи појашњавају да су у контакту са пословним партнером, који има сличну фабрику у Фојници и ради за познати систем Икеа.

-Производиле би се између осталог столице и други намјештај, а комплетна производња била би намијењена за извоз. Мислимо да на подручју ове регије постоји довољно сировине и да то не би био само пројекат локалног, већ регионалног карактера-рекао је Радисав Машић, начелник општине Фоча.

О иницијативи покретања погона за прераду дрвета ресорни министар упознаће у наредним данима Владу РС, а општина Фоча доставиће надлежнима податке са колико сировина, поготову буквом и храстом, располажу шумска газдинства у Фочи и околним општинама, те колико прерађивачи могу да усмјере резане грађе за потребе ове финалне прераде.У општини очекују да ће Влада РС имати разумијевања и пружити подршку отварању погона и запошљавању нових радника.