ЈАВНИ ОГЛАС (поновљени) за издавање у закуп пословног простора у објекту Спортске дворане у Фочи

На основу члана члана 3. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за  издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.12/15) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
(п о н о в љ е н и)

за издавање у закуп пословног простора у објекту Спортске дворане у Фочи

 

I

        Заинтересованим правним и физичким лицима издаје се у закуп  путем усменог јавног надметања пословни простор, урађен до нивоа грубих грађевинских радова, у објекту Спортске дворане у Фочи уписаних у к.ч. 2235 К.О. Фоча:

-пословни простор бр.8 површине 25,40м², са оставом у површини од 5,30м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 33,90м²;

Издавање у закуп пословног простора из става 1.овог члана извршиће се усменим јавним надметањем-лицитацијом.

II

 

Простор се издаје у закуп на период од најдуже десет година рачунајући од дана закључења уговора о закупу којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

У пословном простору који се издаје у закуп могу се обављати дјелатности у складу са важећим законским прописима, осим спортских кладионица и угоститељских објеката у којима се точи алкохолно пиће.

Почетна цијена  закупа 1м²   пословног простора износи 7,00 КМ/м².

Обавеза плаћања закупнине почиње тећи од дана закључивања уговора о закупу.

Половина мјесечне закупнине ће бити компензована кроз основна улагања које ће будући закупац  уложити у довршетак пословног простора према пројектној документацији у смислу  грађевинско занатских  радова.

Сагласност на вриједност улагања даје Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове.

Обавеза је закупца да у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење,стамбено-комуналне послове, након завршетка пословног простора прибави одобрење за употребу објекта, те сноси трошкове издавања употребне дозволе.

По истеку рока о закупу у зависности од услова и законских рјешења постојаће услови за поновно продужење уговора.

III

 

Све потребне информације везано за предметну некретнину, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

IV

          Продаја непокретности ће се одржати дана 23.06.2020.године  (уторак) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11часова.

Оглас о јавном надметању – лицитацији за издавање у закуп  непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

V

          Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 25,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

VI

          На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене закупа износи 0,50 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

VII

          Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се  уговор о закупу.

Пословни простор предаће се на коришћење закупцу након потписивања уговора о закупу.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења  уговора о закупу, губи право на враћање положене кауције.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

МЈЕРЕ ОСТАЈУ НА СНАЗИ ДО 22.јуна

У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, донесене мјере Општинског штаба које се односе на радно вријеме трговинских радњи, угоститељских објеката и других услужних дјелатности, остају на снази до 22. јуна

У исто вријеме власници поменутих објеката, као и корисници јавних установа и услужних радњи дужни су да се придржавају прописаних превентивних мјера заштите од вируса корона.

У све службене просторије треба ограничити број особа које истовремено могу ући и боравити у просторијама, растојање између особа у шалтер салама мора бити два метра, а мора се контролисати број лица која улазе у шалтер сале.

До 22. јуна се забрањују окупљања грађана у групама већим од 50 особа а забрањене су и све спортске активности до даљњег.

Грађани се позивају да се придржавају мјера превентивне заштите од ширења вируса корона, јер опасност од заражавања није прошла. На испиту је лична одговорност сваког грађанина.

МОСТ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ

Мост на ријеци Ћехотини у насељу Лазарево реновиран је и пуштен у саобраћај. На мосту су измијењени коловоз и тротоар, чиме је повећана безбједност саобраћаја а проширен је и коловоз.

Дужина овог моста је 50 м, а ширина 3,8 метара.

Информација о проведеним мјерама и активностима у вријеме ванредног стања изазваног епидемијом вируса корона

 Република Српска
 ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 25.05. 2020. године
Информација
о проведеним мјерама и активностима у вријеме ванредног

стања изазваног епидемијом вируса корона

 

У складу са законским овлаштењима Начелник општине Фоча је, одмах након именовања Републичког штаба за ванредне ситуације, истог дана 16.марта 2020. године, формирао Општински штаб са основним задатком да предузима све неопходне мјере на заштити здравља грађана наше општине од вируса корона.

У Штаб су укључене све структуре и сви сегменти локалне заједнице који у актуелној ситуацији могу помоћи  да се ситуација држи под контролом, да се епидемија сузбије и становништво заштити. Персонално, у Штабу су били руководиоци здравствених установа, примарног и терцијарног типа, Завода за јавно здравље, полиције, инспекцијских служби, општинских одјељења, Штаба ЦЗ, социјалне установе, Црвеног крста, комуналних предузећа и медија.

Били смо суочени са опасношћу од епидемије о којој се веома мало знало и за коју није било лијека. За такву врсту опасности нико није био спреман и требало је  одговорити на многе изазове, а времена није било, јер вирус није мировао.

Шта смо предузели и шта смо урадили?

 1. Проблеми са којима смо се одмах суочили били су недостатак дезинфекционих средстава, заштитне опреме, како за здравствене раднике тако и за грађане, као и недостатак респиратора и других апарата неопходних у лијечењу најтеже обољелих.

С обзиром да се епидемија ширила и да је, на глобалном нивоу прерасла у пандемију, није било реално очекивати било какву помоћ од других, тако да смо, уз досљедно поштовање мјера које је доносио Републички штаб, а које смо у појединим сегментима пооштравали, предузимали конкретне кораке.

За прву дезинфекцију јавних установа и јавних површина ангажовали смо професионалну фирму, и одмах кренули са обуком властитих радника. Предузеће „Извор“ је преузело обавезу набавке пумпи, прскалица, заштитне опреме за раднике и набавку одговарајућег препарата за дезинфекцију.

Дезинфекција је рађена редовно, сваке вечери у полицијском сату, а осим градских улица и других јавних површина, дезинфикована су и стубишта стамбених зграда, пословни и вјерски објекти.  Дезинфекција је вршена и у насељима Брод и Миљевина.

За два мјесеца дезинфекције утрошено је око 30 тона дезинфекционих раствора.
Територијална ватрогасна јединица је,  редовно прала улице, а ЈП „Комуналац“ је редовно уклањао смеће и подигло ниво комуналне хигијене. ( Напомиљемо да је ТБЈ у периоду ванредног стања имала 74 интервенције на гашењу пожара која су изазвана људским фактором и да је начињена штета само на шумским културама око 200.000 КМ).

 1. Захваљујући донаторима, као и властитој набавци, континуирано смо обезбјеђивали маске и рукавице, које су Општински штаб ЦЗ и Црвени крст дијелили грађанима. Напомиљемо да тих средстава заштите није било у апотекама и да је набавка била веома компликована због затварања граница, тако да нам је у помоћ прискочила домаћа радиност.

Грађанима смо у наведеном периоду подијелили више од 8300 маски.

 1. Припадници Полицијске управе Фоча, као и општинска инспекција (коју смо бројчано ојачали кадровима из других општинских одјељења и установа) обављали су одговоран задатак контроле поштовања донесених мјера, међу којима је била и контрола надзора (односно изолације лица која долазе из других општина), као и контрола поштовања полицијског сата и забрана напуштања територије наше општине.
 2. Неопходну заштитну опрему здравствени радници Дома здравља и Универзитетске болнице су добијали од Завода за јавно здравље, а Општински штаб је покренуо иницијативу за набавку респиратора и друге опреме за нашу Болницу која је као регионална установа лијечила заражене из свих општина горњег Подриња. Акција је наишла на добар одзив и, поред општине Фоча, подржале су је и општине Рогатица, Ново Горажде, Вишеград, Калиновик и Рудо, као и бројни привредни колективи , организације, удружења и бројни појединци.
 3. За смјештај лица која су из других држава долазили у нашу општину отворили смо карантин. У просторијама ФК „Сутјеска“ реновирали смо и опремили 7 соба са око 21 лежајем.

Како је епидемија напредовала, Републички штаб је обавезао све општине да обезбиједе карантине за 100 особа. Такав карантин формирали смо у Спортској дворани. Карантин смо опремили (лежајевима и постаљином) уз помоћ Општинске организације ЦК , а предузеће „Извор“ је урадило параване који су постављени између лежајева, обезбјеђујући на тај начин неопходну приватност корисницима.

За кориштење каранитина у СД није било потребе, а карантин у Клубани користило је 11 особа. Храну за кориснике карантина донирао је Студентски дом, а обезбјеђивали су га припадници полиције и Општинског штаба ЦЗ.

 1. Посебну одговорност за здравље грађана имали су здравствене установе које су се прилагодиле новонасталој ситуацији и које су се понашале по инструкцијама Републичког штаба и Завода за јавно здравље РС. Да би смањили физичке контакте а тиме и могућности заражавања, љекари и медицинске сестре Дома здравља су ишли у кућне посјете пацијентима. Њихова обавеза био је и здравствени надзор лица у карантину, као и лица која су била под надзором.

Универзитетска болница је формирала посебно одјељење за смјештај лица која буду позитивна на вирус, формирала је љекарски ти и тим медицинског и техничког особља и обезбиједила неопходне услове за њихов рад.

Општина је, посредством РШЦЗ обезбиједила шатор који је служио као тријажни пункт на уласку  у Болницу, а посредством Републичког ЦК обезбијеђен је и дезинфекциони тунел. У нашој Болници лијечено је укупно 8 пацијената позитвних на вирус корона, од којих 7 из Калиновика и 1 особа из Гацка.

У Студентском дому припремљен је посебан блок за болеснике позитивене на вирус, а неколико соба резервисано је за смјештај здравствених радника који раде у одјељењу на коме се заражени пацијенти лијече.

 1. Посебно важан и одговоран сегмент друштвеног живота била је брига о социјално осјетљивим категоријама, утолико више јер је кретање старијим особама било ограничено. Тај посао повјерен је Црвеном крсту и Центру са социјални рад, који су уз велику помоћ бројних донатора, међу којима су биле и међународне организације са којима наша општина годинама остварује веома успјешну сарадњу.

Посредством својих волонтера и уз ангажовање запослених, ЦК је подијелио 672 пакета прехране, хигијенских средстава  и личне хигијене, а ЦСР 456 пакета.  Донацијом је обухваћено и 112 породице које имају дјецу са посебним потребама. У исто вријеме, 252 пензионера са најнижим пензијама, из општинског буџета добили су по 50 КМ.
Таквим ангажовањем обезбиједили смо да све породице којима је помоћ неопходна добију помоћи и да нико у Фочи не буде гладан.

 1. Значајна помоћ у овом периоду пружена је и пољопривредним произвођачима како би успјешно обавили прољетну сјетву и засијали што више обрадивих површина.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и општина Фоча подијели су 268 пакета сјеменског материјала , а општина је у сарадњи са међународним организацијама обезбиједила 29 пластеника са пратећим системом за наводњавање.  Регресирано гориво за прољетну сјетву добила су 534 пољопривредника.

Овоме треба додати и пројекат самозапошљавања кроз који је девет жена из социјално осјетљивих категорија, обезбиједило запослење у властитом бизнису, а реализован је уз помоћ општине и међународних организација. За помоћ пољопривреним предузећима издвојено је више од 100 хиљада марака, у чему је  учешће општине 50 %.

Захваљујући наведеним и бројним  другим мјерама које је Општински штаб предузимао, протекли период епидемије вирусом корона, окарактерисале су сљедеће чињенице:

 • За све вријеме трајања епидемије ОШ за ван. ситуацију је стање држао под контролом и успјешно управљао ванредном ситуацијом.
 • У општини Фоча није регистрован ни један случај позитиван на вирус корона. ( Два пацијента која су лијечена у КЦ БЛ били су заражени у Клиници гдје су остали до излјечења). У карантину је боравило 11 особа, а под надзором је било 247 особа.
 • Општински штаб захваљује свим грађанима који су се придржавали донесених мјера, као и свим институцијама , службама и свим субјектима који су својим одговорним радом допринијели повољном стању у нашој општини.
 • Захваљујемо свим предузећима, организацијама и појединцима, свима који су донацијама или кроз лично ангажовање допринјели да се стање епидемије што лакше преброди.
 • Општински штаб скреће пажњу свим грађанима да мјере личне заштите остају на снази и да је сада на испиту лична одговорност сваког од нас. Опасност од напознатог вируса није престала и морамо се, уз адекватне мјере, навикавати да са том потенцијалном опасношћу живити.
 • Епидемија вирусом корона оставила је тешке посљедице на привредни и на друштвени живот у свакој средини, па тако и у Фочи. Највеће штете претрпјела је туристичка привреда, тако да су НП „Сутјеска“ и рафтери остали без туриста са којима су имали аранжмане, а тиме и без планираних прихода. Велику штету биљеже и угоститељи , као и привредници који нису могли радити, да ли због затворених граница, недостатка репро материлала или због ограниченог кретања. Губитке биљежи и саобраћај, јер су међуградске аутобуске линије, као и туристичка и друга путовања били забрањени, а посла нису имали ни таксисти.
  У вријеме трајања ванредне ситуације у нашој општини без посла је остао 51 радник, док је у истом периоду запослено 49 радника. Важно је истаћи да на једног радника нису отпуштали привредници и послодавци из наше општине.

Влада Републике Српске ће бројним мјерама помоћи привреди да што лакше превазиђе кризу, а  олакшице и растерећења свима онима који због актуелне ситуације нису радили, даће и локална заједница, у складу са својим могућностима и законским овлаштењима. Велике трошкове које је проузроковало ванредно стање наша општина је поднијела захваљујући домаћинском пословању, стабилним и ликвидном буџету који смо имали у прошлој години у којој смо остварили  и одређени суфицит.

С обзиром да је епидемија вирусом корона све промијенила и да ће буџетски приходи по свим основама бити знатно мањи, Општина мора наћи адекватна рјешења за превазилажење тог стања, при чему се мора водити рачуна о томе да се инвестициони циклус, а тиме и развој општине, не зауставе.

Сматрамо са је најбоље рјешење за премоштавање актуелне ситуације, кредит под повољним условима и грејс периодом који ће омогућити несметано функционисање буџета и развој општине.

Фоча, мај 2020. године

СО Фоча: Усвојене олакшице за привреднике који нису радили током епидемије

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су данас, као вид ублажавања посљедица пандемије вируса корона и подршке привредницима, одлуку о ослобађању плаћања више комуналних накнада и такси за оне привредне субјекте који нису могли да обављају дјелатност због мјера заштите од заразе.

Овом одлуком прaвни субјекти којима је био забрањен рад током епидемије ослобођени су плаћања закупнине, комуналне и накнаде за коришћење јавне површине у пословне сврхе и таксе за ватрогаство, а моћи ће да остваре и субвенцију комуналне таксе за истицање пословног имена за 2020. годину.

Начелник општине Радисав Машић је навео је да је у свим локалним заједницама драстичан пад прихода и да су ово максималне мјере које су могли да предложе.

„Нас ће ово у локалном буџету коштати око 150.000 КМ мањка прихода. У овој ситуацији општина није могла више понудити“, рекао је Машић.

Приједлог одборника НДП-а Оливере Елез, да и они правни субјекти, који су током ванредног стања могли да раде, али су имали губитке због смањеног обима пословања, ослободе плаћања 50 одсто накнада и такси, није добио потребну већину гласова.

Одборник СНСД-а Горан Милић је напоменуо да је тешко направити одлуку која ће бити праведна за све правне субјекте, напоменувши да су оваком одлуком дискриминисани субјекти који пословне објекте нису узели под закуп од општине, већ од приватних лица и то по неповољнијим цијенама од општинских.

Начелник Одјељења за финансије Мирјана Давидовић рекла је да се настојало да се донесе праведна одлука, истакавши да би се општина, када би се обухватили и они субјекти који су радили током ванредног стања, морала одрећи око пола милиона марака прихода.

„Тако да смо се, ипак, фокусирали на она правна лица којима је био забрањен рад. Прва фаза пандемије је завршена, а друга фаза након пандемије је тежа и она значи велики губитак прихода у локалним и буџетима држава, тако да локалне заједнице не могу очекивати ни екстерне изворе прихода, а усочени су са великим падом својих прихода. У мају и априлу имамо милион марака мање прихода, од тога 500.000 од ПДВ-а, а остало од властитих прихода. Процјењујемо да ће пад бити и у јуну и јулу, што значи да смо суочени са губитком прихода од минимално милион и по марака“, истакла је Давидовићева.

Начелник Машић је додао да општина неће моћи да одржи све обавезе које је преузела, тако да слиједи штедња гдје год то буде могуће, а најавио је и да ће се на наредној сједници разматрати ребаланс буџета.

„У другим општинама одабрали су по двије од ове четири мјере олакшица за привреднике, а ми смо се одлучили на све четири. Ако бисмо ишли на проширење издвајања и за остале правне субјекте, буџет то не би могао издржати“, навео је Машић.

СО Фоча: Усвојен извјештај о извршењу буџета – претходна година најстабилнија

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су Извјештај о извршењу буџета за 2019. годину, према којем су укупна буџетска средства са расподјелом суфицита из претходне године у износу од 194.867 марака износила 13.434.422 КМ, док је потрошено 13.071.046, тако да је остварен суфицит од 363.376 КМ.

Начелник Одјељења за финансије Мирјана Давидовић навела је да је у прошлој години забиљежен раст властитих прихода и прихода од ПДВ-а. Забиљежена је највећа ликвидност на крају године од 1.100.000 марака, док је кумулативни дефицит избрисан.

Према њеним ријечима, у 2019.години 26 одсто расхода ишло је на лична примања, скоро исто толико на инвестиције, 17 одсто на материјалне трошкове и режије, осам одсто на социјалу, а осам и по одсто на отплату подигнутих кредита.

-У ову годину смо ушли са нераспоређеним суфицитом од 150.000 марака, највећом ликвидношћу од 1.100.000 КМ на жиро рачунима крајем године и захваљујући томе Општина Фоча је спремно одговорила на прву фазу пандемије вируса корона. Претходну годину памтићемо као једну од најпозитивнијих и стабилнијих како у погледу прихода, ликвидности, тако и трошења средстава. Неминовно је да ће посљедице пандемије бити много велике и утицаће како на привреду, тако и на локалне заједнице и државе-навела је Давидовићева.

Опозициони одборници критиковали су Извјештај о извршењу буџета за претходну годину наводећи да су средства намијењена за запошљавање и пољопривреду реализована половично, као и да грант за културу није реализован у потпуности. Упутили су критике да нису уврштени приходи општине од експлоатације шљунка на подручју Фоче.

На сједници је усвојен и Извјештај о трошењу буџетске резерве из буџета општине у протеклој години, према којем је општина утрошила укупно 100.000 марака буџетске резерве колико је и планирано прошлогодишњим буџетом.

Усвојена је и Одлука о утрошку ненамјенских средстава из 2019.године у 2020.години и расподјели максималног износа коригованог нераспоређеног суфицита из претходне године расположивог за потрошњу у текућој години.

Одборници су информисани и о кредитном задужењу Општине Фоча. У Информацији је наведено да је стање дуга општине по кредитном задужењу по основу доспјелих кредита 1.457.247 марака. Два највећа кредита општина је подигла за пројекат реконструкције водовода и изградњу новог објекта Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“.

Опозиција је критиковала што није јасно представљено колико је општина тренутно укупно задужена. Начелник финансија Мирјана Давидовић појаснила је да, уз кредит за водовод и дјечији вртић-чија отплата је пристигла у овој години, кредитна задуженост општине не прелази 11 одсто, што је далеко од  прописаних 18 одсто.

На сједници су усвојене и одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина и о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину.

Усвојен нацрт стратегије развоја локалних путева и улица

Нацрт стратегије развоја локалних путева и улица на подручју општине Фоча за период 2020-2029. година усвојен је на данашњој сједници Скупштине општине и упућен у јавну расправу.

Нацртом стратегије анализирано је стање постојеће путне мреже и дата визија њеног развоја.

Између осталог, у стратегији се наводи да су локални путеви на подручју општине Фоча дуги 215 км, од чега је под асфалтом 57 км.

Градске улице су дуге 36 км, а некатегорисани макадамски путеви 524 км.

Стратегијом је предвиђено да се до 2029. године асфалтира шест километара оштећених градских улица, 70 км локалних путева и 20 км некатегорисаних путева, за шта је потребном обезбиједити 12.700.000 КМ.

За завршетак пута Хум-Брштеновица потребно је 1.800.000, за асфалтирање и уређење паркинг мјеста 200.000, за изградњу 4,5 километра пјешачких стаза 400.000, а за изградњу паркинг гараже 1.500.000 КМ.

Након што је усвојен нацрт стратегије, биће организована јавна расправа у којој ће сви заинтересовани моћи да дају приједлоге, сугестије и мишљења.

Проширена зона заштите изворишта “Лучка врела”

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су одлуку којом је заштитна зона „Лучких врела“, главног градског изворишта питке воде, проширена да би се спријечило замућење воде.

Начелник општине Радисав Машић је објаснио да је основни циљ ове одлуке да се грађанима обезбиједи чиста вода, те да се заштитна зона шири изнад изворишта, односно изнад постојеће заштитне зоне.

„Утврдили смо, без обзира што шумари мисле другачије, да замућења воде настају због тога што се неконтролисано сијече шума у приватном сектору у дијелу изнад изворишта у вријеме када имамо кише. То блато које настаје извлачењем шуме негдје понире и негдје се појављује у нашем изворишту, које је буквално из камена и не постоји могућност другог замућења“, рекао је Машић.

Он је нагласлио да заштита изворишта подразумијева контролисану сјечу шуме.

„Људи који имају своју шуму у тој зони неће је сјећи када они хоће, већ онда када не могу направити штету, односно у сушном периоду по одобрењу Шумског газдинства. Ова зона не улази у државну шуму ни у пут којим се шума извлачи, тако да ни у једном моменту не дира Шумско газдинство“, појаснио је Машић.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЕ: EU4Business за додјелу бесповратних средстава пољопривредно-прехрамбеном сектору

У оквиру пројекта EU4Business продужен је рок за пријаве потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру ублажавања негативног утицаја ЦОВИД-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор.

Циљеви позива:

 1. допринијети ублажавању негативног утицаја епидемије COVID-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор;
 2. оптимизација оперативних трошкова, одржавање продуктивности, ликвидности и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора;
 3. подршка стабилизацији постојећих ланаца вриједности од примарне производње до прераде и пласмана производа на тржиште и
 4. промоција одрживог развоја, боље управљање природним ресурсима и заштита природне средине и људи (првенствено радника и пољопривредника).

Подносиоци пријава могу бити микро, мала и средња предузећа (ММСП), предузетници и задруге са успостављеном мрежом коопераната (индивидуалних пољопривредних произвођача).

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава могу бити микро, мала и средња предузећа, обрти/предузетници и/или задруге са успостављеном мрежом коопераната/индивидуалних пољопривредних произвођача које се баве:

 • производњом и/или откупом и/или складиштењем и/или пласманом свјежих пољопривредних и готових прехрамбених производа; илипроизводњом и/или откупом и
 • прерадом, складиштење и пласманом пољопривредно-прехрамбених производа.

Укупна расположива средства износе до 1.8 милиона КМ. Бесповратна средства по једној пријави могу износити од 50.000 КМ до 150.000 КМ. (без ПДВ-а).

Информације о начину попуњавања и доставе пријаве се налазе у –

Смјерницама за подносиоце пријава на јавни позив.

Крајњи рок за подношење пријава је понедјељак, 8. јуни 2020. године до 15.00

Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

 


Преузмите документацију:

Смјернице за подносиоце пријава на јавни позив

Прилог 1: Образац пројектног приједлога

Прилог 2: Писмо намјере за суфинансирање пројекта (примјер)

Прилог 3: Листа за провјеру достављене документације

Анекс 1: Буџет пројекта

Анекс 2: План реализације пројектних активности

Анекс 3: Информације о кооперантима

Уколико имате потешкоћа са преузимањем или отварањем докумената/образаца, као и за сва додатна питања у вези овог позива, можете нас контактирати путем електронске поште, са јасно назначеним именом позива у предмету поруке, и то на сљедећу е-маил адресу: registry.ba@undp.org.

Молимо апликанте из Републике Српске да на и-мејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

 

EU4Business је пројекат Европске уније којим се настоји ојачати капацитет економског раста и запошљавања у Босни и Херцеговини унапрјеђењем конкурентности и иновативности у одабраним секторима. ЕУ4Бусинесс је пројекат вриједан 16.1 милиона еура, од чега 15 милиона еура финансира Европска унија, а 1.1 милион еура Савезна Република Њемачка. Пројекат заједнички проводе Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Развојни програм Уједињених нација (УНДП) и Међународна организација рада (ИЛО), од априла 2018. до марта 2022. године. EU4Business је дио Програма стратегија локалног развоја – Локалне самоуправе и економски развој у Босни и Херцеговини који проводи Савезно министарство за економску сарадњу и развој Републике Њемачке (БМЗ).

УНДП проводи пројектне активности везане за сектор пољопривреде и прехрамбену индустрију, те рурални развој.

Британски амбасадор Филд и начелник Машић уручили помоћ старим лицима

Амбасадор Велике Британије у БиХ Мет Филд и начелник општине Фоча Рaдисав Машић посјетили су данас четири фочанске породице и уручили им помоћ у оквиру добротворне акције „Хитна асистенција за старије особе“ којом је за ову локалну заједницу обезбијеђено 250 пакета прехране и хигијене.

Фоча је једна од 15 локалних заједница у БиХ у којима су Одјељење за међународни развој британске Владе и Фондација ИКЕА, а посредством Католичког сервиса за помоћ ЦРС, обезбиједили помоћ за 8.500 корисника у 3.000 домаћинстава, чиме настоје да током пандемије вируса корона ублаже тешко материјално стање лица старијих од 65 година.

Осамдесетогодишња Рамиза Термиз из Паунаца код Фоче, која живи у заједници са породицама од сина и ћерке, каже да јој много више од саме помоћи значи посјета амбасадора и начелника.

„Нису нам тешко пале ове мјере заштите од короне, нити смо се чега бојали. Нас је седморо, обрађујемо земљу, држимо краву, овце, само што ја сада мање радим, дала сам отказ укућанима, нека они брину“, прича Рамиза.

Седамдесетосмогодишња Танкоса Рашевић из насеља Патковина, која живи са сином и незапосленим унуком, срећна је што нису заборављени.

„Што наш народ каже, и дрво се на дрво наслања. Много нам значи овај вид солидарности и подршке, свима се много захваљујемо“, рекла је Танкоса.

Амбасадор Мет Филд је навео да осим директне материјалне помоћи, Велика Британија и на друге начине учествује глобалној борби против вируса корона.

„Учествујемо у подршци коју пружају Свјетска банка, ММФ, УН и друге агенције, те смо активно укључени у глобалне активности у проналсаку вакцине. Заједно смо у овоме и заједно ћемо се борити са посљедицама“, навео је амбасадор Филд.

Начелник општине Фоча Радисав Машић захвалио се британској амбасади, истакавши да током епидемије вируса корона, када су људи ограничени у кретању и привређивању, свака помоћ добро дође.

„Ово је само један од видова помоћи у Фочи. До сада смо на подручју наше општине лицима која су категоријама оних којима треба помоћи подијелили више од 1.000 пакета“, рекао је Машић.

Представник ЦРС-а Дебра Шомберг каже да је њихова мисија да помажу угроженим категоријама становништва, а да је током пандемије вируса корона повећан број оних којима је помоћ потребна.

„Људи су због пандемије изгубили много, остали су без посла, удаљили се од пријатеља и родбине. Ми смо жељели да помогнемо, у овом случају првенствено старијим особама које су биле ограничене у кретању током ванредног стања“, рекла је Шомберг.

Подјелу преосталих прехрамбених и хигијенских пакета, те летака са препорукама за заштиту од вируса корона обавиће радници и волонтери фочанског Црвеног крста.