Скупштина Општине Фоча – Обавјештење

Након одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској због вируса корона, разматрано је питање рада и функционисања Скупштине Општине Фоча, Колегијума и сталних радних тијела Скупштине у новонасталим условима.

Након одржане телефонске сједнице Колегијума Скупштине и усаглашавања ставова са представницима политичких субјеката који су заступљени у саставу Скупштине Општине Фоча и Начелником Општине Фоча, донијет је јединствен закључак да Скупштина Општине Фоча и Колегијум Скупштине пролонгирају и одложе до даљег започете активности на одржавању 38. редовне сједнице, која је према Програму рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину била планирана да се одржи крајем мјесеца марта текуће године.

 

Скупштина Општине Фоча – Обавјештење

Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2020. годину

Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2020. годину

На основу овлашћења из члана 21. Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча,  Скупштина Општине Фоча позива да узмете учешћа у достављању иницијативе за додјељивање награда и признања Општине Фоча за 2020. годину.

Сходно предњем, одлуку о додјели награда и признања Општине Фоча за 2020. годину донијеће Скупштина Општине Фоча, на приједлог Комисије за награде и признања, на својој редовној сједници, која је према Програму рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину планирана да се одржи крајем мјесеца априла текуће године.

Свечана сједница Скупштине Општине Фоча одржаће се у суботу, дана 9. маја  2020. године поводом обиљежавања Дана Општине Фоча, на којој ће се награде и признања уручити добитницима.

Сходно планираним активностима и обавезама Комисије за награде и признања и Скупштине Општине Фоча, као и овлашћених службеника у обради достављених приједлога, утврђивању коначног приједлога и одлучивању по истом, потребно је да Ваш приједлог, у складу са наведеним елементима, доставите у писаној форми, на адресу: Скупштина Општине Фоча – Комисија за награде и признања, најкасније  до  понедјељка, дана  6.  априла  2020. године.

Приједлог за додјелу награда и признања подноси се у писаној форми, који мора  да  садржи сљедеће обавезне елементе:

–  податке о подносиоцу приједлога,

–  назив или име кандидата за додјелу награде или признања,

–  навођење основних података о кандидату за додјелу награда или признања (име и презиме и краћа биографија за физичка лица, односно званични назив правног лица и подаци о његовом пословном дјеловању),

–  одговарајуће образложење приједлога, са навођењем основних података и елемената који оправдавају кандидатуру за додјелу награда или признања.

Приједлог може, али и не мора да садржи и врсту награде или признања за коју се предлаже наведени кандидат.

Приједлог за додјелу награда и признања могу поднијети: Начелник Општине Фоча и други функционери Општине Фоча, одборници Скупштине Општине Фоча, клубови одборника, политичке странке, коалиције и други субјекти који учествују у раду Скупштине, радна тијела Скупштине, јавне установе и предузећа, привредна друштва, удружења грађана, мјесне заједнице, као и друге организације и заједнице које имају сједиште или раде и дјелују на подручју општине Фоча.

Приједлог за додјелу награда и признања доставља  се секретару Скупштине Општине Фоча.

Све достављене приједлоге разматра Комисија  за  награде  и  признања, која утврђује коначан приједлог кандидата за додјелу награда и признања и доставља га Скупштини Општине Фоча на разматрање и одлучивање.

Приликом разматрања доставених приједлога, Комисија је дужна да уважи, размотри и оцијени и оне приједлоге у којим предлагач није навео предложену врсту награде и признања, а није везана приједлогом предлагача у погледу врсте награде и признања.

Приједлог предлагача у погледу одређивања врсте награде и признања не обавезује Комисију приликом утврђивања коначног приједлога.

Одлуку о додјели награда и признања доноси Скупштина  Општине  Фоча на својој редовној сједници, у оквиру посебне тачке дневног реда.

Одлука о додјели награда и признања објављује се у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

advanced divider

Извештај са 37. редовне сједнице – Усвојени програм начелника и пратећи програми уређења јавних површина

Усвојени програм начелника и пратећи програми уређења јавних површина

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су данас програм рада начелника општине за ову годину и све пратеће годишње програме.

У програму уређења грађевинског земљишта, чија је укупна вриједност 2.060.000 КМ најважнија ставка је завршетак градње новог обданишта за шта је предвиђено 1.100.000 КМ, док је за завршетак адаптације Спортског центра „Партизан“ предвиђено 50.000 и додатних 80.000 КМ за увођење система гријања у овај објекат.

За санацију тротоара у Његошевој и Улици 9. маја биће издвојено 40.200 КМ, док ће реконструкција крова зграде у Броду на Дрини, у насељу Формоза, коштати 20.000 КМ.

Програмом утрошка средстава од шумских сортимената за асфалтирање и одржавање локалних путева планирано је 400.000 КМ.

Између осталог, биће асфалтирани дијелови улица Светосавске, Меше Селимовића, Цара Лазара, Дринске, те саобраћајнице у Миљевини, а предвиђено је и да се санира оштећени асфалт на путу од Болнице до Јошанице.

У овој години биће завршена обилазница код Универзитетске болнице, односно реконструкција 550 метара локалног пута према Јошаници, са изградњом паркинг простора, за шта су средства резервисана прошле године.

Уз програм утрошка средстава од шумских сортимената, одборници су усвојили закључак којим је задужена извршна власт да у току ове године активира одлуку из 2018. године о асфалтирању путева и да приступи њеној реализацији.

Одлуком је раније дефинисано да ће за асфалтирање путева у наредних десет година издвоји пет милиона марака од средстава обезбијеђених продајом шумских сортимената.

Финансирање би се вршило тако што би се извођачу радова исплата вршила у 120 рата, а већина улица и путних праваца на подручју општине на овај начин била би асфалтирана у року од годину.

Програмом утрошка средстава од концесионих накнада, који је данас усвојен, за наставак асфалтирања пута десном обалом Таре предвиђено је 100.000 КМ и исто толико средстава за набавку земљишта за нову депонију, док ће програмом уређења локалних и некатегорисаних путева за те намјене бити издвојено 150.000 КМ.

Начелник општине Радисав Машић је подсјетио да ће у овој години бити завршена обнова секундарног водовода- постављање око 20 километара нових цијеви, који се финансира кредитним и грантовским средствима ЕУ.

Он је напоменуо да у општини очекују да ће успостављањем Савјета министара БиХ бити деблокирана међународна средства, односно грантови ЕУ од 300 хиљада евра из прве и 400 хиљада евра из друге фазе обнове водовода, који су одобрени овој локалној заједници.

Одговарајући на питања одборника у вези са проблемом недостатка паркинг простора, Машић је навео да је одрађена већина административних послова у вези са откупом гаража у центру града и њиховог уклањања, гдје је општина планирала изградњу велике јавне гараже.

На сједници је усвојен и нацрт ребаланса буџета за ову годину, којим се укупна буџетска средства повећавају за 250.000 КМ, са 13.690.000 на 13.940.000 КМ.

Нацрт је упућен у јавну расправу, а основни разлог за ребаланс је прилив средстава кроз програм прекограничне сарадње са Плужинама у Црној Гори, који подразумијева улагања у развој туристичких потенцијала у кањону Таре.

Најава за: 37. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

Тридесет седма редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 5.  марта  2020.  године, у сали Центра за културу и информисање, у Фочи, са почетком у 10,00  часова.

За Тридесет седму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је, на својој Тридесет осмој сједници, одржаној 18. фебруара 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

   1. Записник са Тридесет шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30.1.2020. године,
   2. Информација о реализацији закључака са Тридесет шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30.1.2020. године,
   3. Нацрт ребаланса буџета Општине Фоча за 2020. годину,
   4. Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2019. годину,
   5. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2020. годину,
   6. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча у 2019. години,
   7. 7. Приједлог одлуке о приступању изради Регулационог плана Индустријске зона „Брод на Дрини“ и измјени дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча,
   8. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину,
   9. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину,
   10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2019. годину,
   11. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину,
   12. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2019. годину,
   13. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2019. годину,
   14. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину,
   15. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
   16. Приједлог програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину,
   17. Приједлог програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину,
   18. Приједлог програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину,
   19. Приједлог програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину,
   20. Информација о стању рјешавања управних предмета у 2019. години,
   21. Информација о положају расељених лица, повратника и корисника алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча,
   22. Одговори на одборничка питања,
   23. Одборничка питања,
   24. Иницијативе одборника,
   25. Текућа питања.

 Позив можете погледати испод:

Позив за 37. сједницу СО Фоча – четвртак, 5. март 2020. године

Извештај са 36. редовне сједнице – Поскупио одвоз смећа

Једногласном одлуком одборника, Скупштина општине Фоча дала је сагласност предузећу „Комуналац“ да цијену одвоза смећа за домаћинства повећа са 6,80 на 8,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

За прехрамбене трговинске радње и угоститељске објекте цијена је порасла са 1,10 на 1,30 КМ, за остале трговинске и самосталне занатске радње, те за остала правна лица са 0,70 на ,085, а за правна лица од посебног значаја, попут вртића, школа, музеја, са 0,18 на 0,22 КМ.

Нови цјеновник примјењиваће се од 1. фебруара.

Директор „Комуналца“ Ранко Шаран, у обраћању одборницима, захтјев за повећање цијена образложио је законским повећањем најниже плате у Републици Српској са 450 на 520 КМ уз реално очекивање да ће до краја године она износити 550 КМ.

Он је навео да се цијена одвоза смећа није мијењала осам година и да је мања у поређењу са другим општинама у Српској, те да би са тренутним цјеновником тешко могли да испоштују повећање најниже цијене рада.

Одборници и извршна власт подржали су повећање цијене одвоза смећа уз примједбе и очекивање да ово предузеће мора побољшати рад да би град био чистији.

Начелник општине Радисав Машић је навео да се морају отклонити дилеме око начина одржавања градских гробаља, као и да се побољша одвоз кабастог смећа одређивањем једног дана у седам или 15 дана за ту намјену.

Он је напоменуо да је општина у овогодишњем буџету планирала 450 хиљада КМ, 50 хиљада више у односу на претходну, за јавну комуналну хигијену, а та средства углавном иду предузећу „Комуналац“.

„Са повећањем буџета, имамо право да очекујемо бољи рад „Комуналца“. Инсистираћемо на томе, јер Фоча заслужује да буде град без смећа на улицама“, рекао је Машић.

Уз нову одлуку о повећању цијене одвоза смећа, одборници су усвојили приједлог начелника Машића да се и Дом здравља уврсти у категорију правних лица од посебног значаја који плаћају нижу цијену одвоза смећа.

На сједници је је усвојен и годишњи програм рада општинске управе.

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Бранка Саламадија навела је да су овим планом као најважнији стратешки пројекти предвиђени завршетак друге фазе обнове градског водовода, реконструкција дијела локалног пута према Јошаници, од Болнице до Медицинског факултета, израда студије изводљивости за нову депонију, наставак модернизације пута десном обалом Таре, завршетак адаптације Омладинског спортског центра „Партизан“, завршетак нове зграде обданишта, као и пројекат прекограничне сарадње унапређења туризма са општином Плужине у Црној Гори.

Она је рекла да је буџетом за стратешке пројекте предвиђено 5.026.500 КМ, док је из екстерних извора обезбијеђено 4.625.000 марака.

36. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА – Дневни ред

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА
Ф О Ч А

Број: 01 – 013 – 36 / 20
Фоча, 23.1.2020. године

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

На основу члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), с а з и в а м

ТРИДЕСЕТ ШЕСТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

Тридесет шеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 30. јануара 2020. године, у сали Центра за културу и информисање, у Фочи, са почетком у 10,00 часова.

За Тридесет шесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је на својој Тридесет седмој сједници, одржаној 21. јануара 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са Тридесет пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26.12.2019. године,
2. Информација о реализацији закључака са Тридесет пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26.12.2019. године,
3. План рада Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину,
4. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности за 2020. годину,
5. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на територији општине Фоча за 2020. годину,
6. Приједлог одлуке о давању сагласности на цијене комуналних услуга ПВиК „Извор“ а.д. Фоча,
7. Приједлог одлуке о давању сагласности на цијене комуналних услуга КП „Комуналац“ а.д. Фоча,
8. Приједлог одлуке о куповини непокретности у Улици цара Лазара, у Фочи, означене као к.ч. број: 2896/6, уписане у п.л. број: 1151 к.о. Фоча,
9. Приједлог одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. број: 256, уписане у п.л. број: 99/10 к.о. Миљевина,
10. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2019. годину,
11. Информација о раду Скупштине Општине Фоча у 2019. години, са реализацијом закључака и одборничких иницијатива,
12. Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у 2019. години,
13. Одговори на одборничка питања,
14. Одборничка питања,
15. Иницијативе одборника,
16. Текућа питања.

Напомена:
У прилогу позива за одржавање сједнице достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.
Изузетак представљају тачке: 14, 15. и 16. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић

СО Фоча: Усвојен буџет од 13.690.000 марака – приходи већи за седам одсто

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су данас буџет за 2020. годину у износу од 13.690.000 КМ.

У односу на ову годину, изворни приходи повећани су за 770.000 КМ, тачније са 10.430.000 на 11.200.000, односно за седам одсто, док су расходи смањени за четири процента.

У скупштинској расправи је истакнуто да је буџет избалансиран и да је планиран у складу са економским принципима равноправне расподјеле средстава.

Начелник општине Фоча Радисав Машић је навео да ће се у 2020. години завршити градња новог вртића, као и друга фаза обнове градског водовода, која подразумијева постављање 21 километра нових цјевовода и 3.000 кућних прикључака.

 

Он је рекао да ће бити завршена и реконструкција Спортског омладинског центра “Партизан”, да ће се наставити активности око отварања рудника олова и цинка на Челебићима, затим да ће почети пројекат водозаштите, те да је један од приоритета у наредној години изградња нове депоније.

У структури буџета, напоменуо је Машић, 26 одсто су инвестициона средства, а 14 одсто социјална давања, док су издвајања за буџетске кориснике или повећана или су остала на истом нивоу.

Тако су средства намијењена за одржавање јавних површина повећана са 300.000 на 350.000 КМ, за спортске организаиције са 350.000 на 400.000 КМ, за Борачку организацију са 70.000 на 80.000, за пољопривреду и запошљавање издвојиће се по 150.000, за наталитет и вантјелесну оплодњу 130.000, за студентске стипендије 150.000, за асфалтирање путева 400.000, за наставак модернизације пута кроз кањон Таре 100.000, а за одржавање некатегорисаних путева 150.000 КМ.

 

Већа средства у 2020. у односну на претходну годину добиће и Црвени крст, Удружење пензионера, Удружење ратних војних инвалида, Дом здравља.

“Повећани су сви приходи буџета изворног карактера, а трошкови буџета смањени, тако да ћемо, поред уобичајених ставки, значајније помоћи социјалне категорије, наталитет, студентске стипедије, борачке категорије, пензионере, Црвени крст и друге организације. Општина у овом тренутку нема никаквих дуговања и ми ћемо са Новом годином измирити све рачуне и ово је први пут да општина Фоча са оваквим резултатом излази пред своје грађане”, рекао је Машић.

Он је напоменуо да општина у наредну годину улази стабилно без дуговања и без судских спорова, те да су велика очекивања и од инвестиција Владе Српске у инфраструктуру и привреду.

“Очекујемо почетак радова на путевима према Шћепан Пољу и Тјентишту, а мислимо да ћемо започети и инвестиције које је предсједник Владе Радован Вишковић договорио са Кинезима- отварање једне фабрике и изградњу три централе на ријеци Бистрици”, рекао је Машић.

Општински буџет није довољан да подмири све потребе, нагласио је Машић, али зато локална власт годинама успијева да за све крупне инвестиције привуче средства из посебних извора.

Тако су у овој години, између осталог, навео је Машић, завршене двије стамбене зграде, чиме је коначно распуштен колективни центар у Миљевини, а у Индустријској зони Брод изграђене су три трафо-странице, које су коштале 300.000 КМ.На сједнници је усвојен и ребаланс буџета за ову годину у износу од 13.661.000 КМ.

 

Позив за учешће у изради Програма рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину

Према члану 92. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), Скупштина Општине Фоча доноси свој програм рада за календарску годину, у правилу до краја текуће године за наредну годину. Програм рада Скупштине садржи послове и задатке који су у надлежности Скупштине, у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), Статутом Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и утврђеном политиком развоја Општине, при чему треба имати у виду Стратегију развоја општине Фоча за период 2017. – 2026. године, као и другим законским и подзаконским прописима.

У члану 93. став 2. Пословника Скупштине предвиђено је да у изради програма рада Скупштине учествују одређени релевантни субјекти, који могу доставити своје приједлоге и мишљења. Сходно томе, у прилогу можете преузети позив од стране Скупштине Општине Фоча за активно учешће у изради Програма рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину.

Документ Позива за учешће у изради Програма рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину можете преузети OVDJE.

У првој половини године приходовано 5.745.000 марака

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су извјештај о извршењу буџета за прву половину ове године у износу од 5.745.708 КМ, што је 40,26 одсто од укупно планираних годишњих средстава.

За 2019. годину буџет је планиран у износу од 14.270.000 КМ, од чега на изворне приходе отпада 10.430.000.

Начелник Одјељења за финансије Мирјана Давидовић истакла је да су приходи од ПДВ-а у првој половини године износили 3.113.000 КМ, што је 45 одсто од плана.

Она је напоменула да прикупљање прихода од ПДВ-а нема равномјерну динамику и да је у првој половини године незнатно слабије, али да се сада на крају септембра може видјети да ће бити остварени у планираном износу, што даје сигурност буџетској години.

У првих шест мјесеци потрошено је 5.237.286 КМ или 36,7 одсто од планираних расхода.

Давидовићева је навела да се већи приходи од расхода у првој половини године не могу сматрати суфицитом, јер је ово само пресјек стања, који треба да послужи за анализу кретања прихода и расхода до краја године.

Извор: Радио Фоча/ И. Јанковић

СО Фоча: За унутрашње уређење Храма Светог Саве Општина улаже 420.000 КМ

Одборници фочанског парламента усвојили су данас одлуку о планирању и обезбјеђивању средстава за суфинансирање унутрашњег уређења Храма Светог Саве у Фочи, којом се локална управа обавезала да ће у наредних седам година за ову сврху издвојити 420.000 КМ.

Суфинансирање ће се вршити у 84 мјесечне транше од по 5.000, односно у годишњем износу од 60.000 КМ.

Начелник Општине Фоча Радисав Машић, на чији приједлог је усвојена ова одлука, напоменуо је да је локална управа и до сада за градњу Храма Светог Саве годишње издвајала 60.000 КМ.

„То је ставка која није кредитно задужење, која општину не оптерећује додатно, а која омогућава Црквеној општини, односно Храму Светог Саве да подигне кредит од 420.000 КМ, колико им недостаје да ураде подно гријање и мозаик. Та инвестиција кошта око 600.000 КМ, они имају разлику у средствима, а ми ћемо се на овај начин придружити обезбјеђењу општималних услова да се службе Божије у том храму могу обављати и зими, што тренутно није баш пријатно“, рекао је Машић.

Извор: Радио Фоча/ И. Јанковић