СО Фоча: Задужење због санирања посљедица вируса короне

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су данас одлуку о задужењу од 1.500.000 КМ емисијом хартија од вриједности, а у сврху санирања губитака у буџету изазваних епидемијом вируса корона.

Како је одлуком дефинисано, 700.000 КМ биће искоришћено за опремање новог обданишта, чија изградња је при крају,  а остатак за асфалтирање градских улица и локалних путева, за доградњу котловнице и система гријања у спотском објекту „Партизан“, те за набавку информатичке опреме за општинску администрацију.

Начелник општине Радисав Машић појаснио је да епидемија вируса корона угасила републички фонд из којег је, како је то раније општини било одобрено, требало да се финансира опремање обданишта, па је локална управа морала да се одлучи на овај корак да би се нови објекат вртића ставио у функцију.

Он је навео да су надлежне републичке институције из тог разлога општини Фоча омогућиле најповољније услове задуживања, тако да ће се, за разлику од других општина у Српској, које на сличан начин рјешавају губитке у буџету изазване короном, а које се задужују по каматним стопама од 4 до 4,5 одсто, Фоча задужити по каматној стопи од 3,5 одсто.

Машић је истакао да ће сви у Фочи бити поносни на ново обданиште, које ће бити репрезентативан објекат, те да ће се на тај начин ријешити дугогодишњи проблем немогућности смјештаја великог броја дјеце уз напомену да их је тренутно стотину на листи чекања.

Он је додао да ће ова средства бити искоришћена за финансирање и других крупних инвестиција, попут завршетка обилазнице око Болнице и асфалтирања локалних путева, те да ново задужење неће утицати на ликвидност буџета, а укупна стопа задужености општине у односу на изворне приходе износиће девет одсто.

Начелник општинског Одјељења за финасније Мирјана Давидовић навела је да су због епидемије вируса корона приходи у првој половини године смањени за 1.500.000 марака, те да је тешко прогнозирати колики ће бити укупни губици до краја године.

Она је рекла да је задужење једна од мјера превазилажења тешке економске ситуације, те да ће бити потребно остварити и уштеде на одређеним буџетским ставкама које се неће односити на плате запослених нити на улагања у инфраструктуру.

Одлуку о задужењу подржало је 17 од присутних 19 одборника, међу њима и одборници опозиционог НДП-а, који су истакли да би било бесмислено стопирати завршетак вртића.

На данашњој сједници усвојена је и одлука о радном времену трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју општине, према којој ће недјеља бити нерадни дан током зимске сезоне, док ће љети, тачније од 1. маја до 1. октобра, рад недјељом трајати од 7.00 до 12.00 часова.

Изузетак су објекти чија је основна дјелатност продаја хљеба, пецива, свјеже тјестенине и  колача, којима ће недјељом бити омогућен рад од 6.00 до 22.00, односно од 6.00 до 12.00 часова, те апотеке чија дежурства ће утврђивати локална управа.

Радно вријеме осталим данима у седмици за све објекте обухваћене овом одлуком је од 6.00 до 22.00 часа, изузев бензинских пумпи које могу да раде нон-стоп.

СО Фоча: Предложене мјере за спас Апотеке Фоча

Одборници СО Фоча усвојили су Извјештај о раду за прошлу и План рада за текућу годину Апотеке Фоча и упознали се са приједлозима извршне власти како ову установу извући из кризе у коју је запала због склапања штетног уговора са добављачима и лошег вођења књиговодства.

Менаџмент Апотеке није доставио план нити визију изласка из актуелне ситуације, али је одборнике јасно упознао о ранијим разлозима и начинима довођења апотеке у безизлазно стање.

Директорица Апотеке Фоча  Радмила Павловић истакла је да је током протекле три године дала максимум у опоравку ове установе и рационализацији пословања, али да тренутно не види рјешење за излазак из тешке ситуације.

Са друге стране, изршна власт је предложила менаџменту Апотеке да изради програм рационализације пословања, те да преписпита могућност кредитног задужења уз оптимални годишњи ануитет који се може сервисирати из пословања Апотеке.

Предложено је и да се преписпита могућност проналаска стратешког партнера са којим ће на бази власништва 51:49 у корист Апотеке наставити рад, те да се преписпита евентуална одговорност запослених и предузму одговарајуће дисциплинске мјере.

Међу крајњим варијантама предложено је преиспитивање могућности продаје Апотеке Фоча, уз обавезу задржавања запослених.

Представници извршне власти истакли су максималну посвећеност тој проблематици, наводећи да, у сарадњи са менадџментом, покушавају да пронађу најбоља рјешења за излазак Апотеке из кризе. У наредном периоду наставиће разговаре са менаџментом Апотеке у циљу проналаска могућег рјешења.

О овој проблематици расправљаће се и на наредној сједници локланог парламента.

Најава за: 39. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

ОПШТИНА ФОЧА
39. редовна сједница

Скупштина Општине Фоча

На основу члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м

ТРИДЕСЕТ  ДЕВЕТУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Тридесет девета редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 2.  јула  2020.  године, у сали Градског народног позоришта Фоча, у Фочи, са почетком у 9,00  часова.

За Тридесет девету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је, на својој Четрдесетој сједници, одржаној 23. јуна 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи       

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

           

1. Записник са Тридесет осме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 4.6.2020. године,

2. Информација о реализацији закључака са Тридесет осме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 4.6.2020. године,

3. Приједлог одлуке о задужењу Општине Фоча емисијом хартија од вриједности,

4. Приједлог одлуке о првој емисији обвезница јавном понудом,

5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама,

6. Приједлог одлуке о одређивању радног времена трговинских и занатских дјелатности на подручју општине Фоча,

7. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за 2019. годину:

     1)  Сједиште замјеника Фоча,  

     2)  Сједиште замјеника Требиње,  

8. Информација о стању и актуелној финансијској ситуацији у Јавној здравственој установи „Апотека Фоча“ Фоча:

     1)  Информација по закључку Скупштине Општине Фоча, од 4.6.2020. године,

     2)  Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2019. годину,

     3)  Програм рада Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину,

9. Разрјешење дужности и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу Општинске управе Општине Фоча:

      1)  Разрјешење дужности начелника Одјељења за општу управу по основу наступања разлога за престанак радног односа,

      2)  Именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу,

10. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Фоча за 2019. годину,

11. Извјештај о реализацији Плана рада Општинске управе Општине Фоча за 2019. годину,

12. Извјештај Начелника Општине Фоча о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2019. годину,

13. Информација о стању и пословању предузећа у области водоснабдијевања,

14. Информација о стању и пословању предузећа у области комуналних услуга,

15. Информација о стању привреде на подручју општине Фоча,

16. Информација о стању запослености у општини Фоча, са посебним освртом на број запослених, „рад на црно“, уплату доприноса и друге показатеље,

17. Информација о стању у области занатско – предузетничке дјелатности на подручју општине Фоча,

18 . Информација о мјесним заједницама на подручју општине Фоча,

19. Информација о стању у области борачко – инвалидске заштите на подручју општине Фоча,

20. Информација о стању у области насиља у породици на подручју општине Фоча,

21. Информација о стању у области цивилне заштите на подручју општине Фоча,

22. Информација о активностима удружења грађана и невладиних организација са подручја општине Фоча у 2019. години,

23. Информација о стању у области лова и риболова на подручју општине Фоча,

24. Информација о реализацији иницијатива одборника,

25. Одговори на одборничка питања,

26. Одборничка питања,

27. Иницијативе одборника,

28. Текућа питања.


Приједлог одлуке о задужењу Општине Фоча емисијом хартија од вриједности (тачка 3) и Приједлог одлуке о првој емисији обвезница јавном понудом (тачка 4) из приједлога дневног реда је дефинисан од стране предлагача након утврђивања одређених претходних питања и постизања сагласности од стране Министарства финансија Републике Српске, у складу са Записником са Четрдесете сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 23. јуна 2020. године.

Ови приједлози биће предмет разматрања на Комисији за статутарна питања и прописе.

Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2019. годину (тачка 8.2) и Програм рада Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину (тачка 8.3) већ су достављени у радним материјалима и били су предмет разматрања на 38. редовној сједници од 4.6.2020. године, па се неће поново достављати.

Материјал за тачку 9. Разрјешење дужности и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу Општинске управе Општине Фоча доставиће се на приједлог Начелника Општине Фоча, који је, у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, надлежан да достави приједлог за именовање.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Изет  Спахић

Најава за: 38. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

ОПШТИНА ФОЧА
38. редовна сједница

Скупштина Општине Фоча

На основу члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м    

 

ТРИДЕСЕТ  ОСМУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

 

Тридесет осма редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 4.  јуна  2020.  године, у сали Градског народног позоришта Фоча, у Фочи, са почетком у 9,00  часова.

За Тридесет осму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је, на својој Тридесет деветој сједници, одржаној 27. маја 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи      

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 1. Записник са Тридесет седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 5.3.2020. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Тридесет седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 5.3.2020. године,
 3. Информација о спроведеним мјерама и активностима у вријеме ванредног стања изазваног епидемијом вируса корона,
 4. Приједлог одлуке о ослобађању плаћања закупнине, комуналне накнаде, накнаде за коришћење јавне површине у пословне сврхе и таксе за ватрогаство и субвенцији комуналне таксе за истицање пословног имена за 2020. годину,
 5. Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2019. годину,
 6. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2019. годину,
 7. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча,
 8. Приједлог одлуке о утрошку неутрошених намјенских средстава из 2019. године у 2020. години и расподјели максималног износа коригованог нераспоређеног суфицита из 2019. године расположивог за потрошњу у 2020. години,
 9. Приједлог одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина,
 10. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину,
 11. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о приступању изради Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2019 – 2028. године,
 12. Нацрт стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020 – 2029. године,
 13. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о заштити изворишта „Лучка врела“, изворишта „Чесме“ и водовода,
 14. Приједлог одлуке о усвајању приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (Пета измјена),
 15. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама,
 16. Приједлог одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за продају непокретности – стана у улици Трг ЗАВНО БиХ-а број 33. у Сарајеву,
 17. Приједлог одлуке о таксама за ватрогаство,
 18. Извјештаји за период јануар – децембар 2019. године о стању у области:

                  1)  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције,

                  2)  Тржишне инспекције,

                  3)  Урбанистичко – грађевинске инспекције,

                  4)  Водне инспекције,

                  5)  Комуналне полиције,

 1. Извјештај о раду и пословању Центра за културу и информисање Фоча за 2019. годину,
 2. Програм рада Центра за културу и информисање Фоча за 2020. годину,
 3. Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2019. годину,
 4. Програм рада Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2020. годину,
 5. Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2019. годину,
 6. Програм рада Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину,
 7. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2019. годину,
 8. Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2020. годину,
 9. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2019. годину,
 10. Програм рада Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2020. годину,
 11. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2019. годину,
 12. Програм рада Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2020. годину,
 13. Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 2019. годину,
 14. Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Фоча,
 15. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча,
 16. Информација о истраживачким радовима налазишта руда олова и цинка на подручју Мјесне заједнице Челебићи и припремама за експлоатацију руде,
 17. Информација о стању у области шумарства, са акцентом на пошумљавање,
 18. Информација о стању у области заштите од пожара на подручју општине Фоча,
 19. Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча,
 20. Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2019. годину,
 21. Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча,
 22. Информација о стању у области заштите животне средине на подручју општине Фоча,
 23. Одговори на одборничка питања,
 24. Одборничка питања,
 25. Иницијативе одборника,
 26. Текућа питања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Изет  Спахић

Скупштина Општине Фоча – Обавјештење

Након одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској због вируса корона, разматрано је питање рада и функционисања Скупштине Општине Фоча, Колегијума и сталних радних тијела Скупштине у новонасталим условима.

Након одржане телефонске сједнице Колегијума Скупштине и усаглашавања ставова са представницима политичких субјеката који су заступљени у саставу Скупштине Општине Фоча и Начелником Општине Фоча, донијет је јединствен закључак да Скупштина Општине Фоча и Колегијум Скупштине пролонгирају и одложе до даљег започете активности на одржавању 38. редовне сједнице, која је према Програму рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину била планирана да се одржи крајем мјесеца марта текуће године.

 

Скупштина Општине Фоча – Обавјештење

Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2020. годину

Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2020. годину

На основу овлашћења из члана 21. Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча,  Скупштина Општине Фоча позива да узмете учешћа у достављању иницијативе за додјељивање награда и признања Општине Фоча за 2020. годину.

Сходно предњем, одлуку о додјели награда и признања Општине Фоча за 2020. годину донијеће Скупштина Општине Фоча, на приједлог Комисије за награде и признања, на својој редовној сједници, која је према Програму рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину планирана да се одржи крајем мјесеца априла текуће године.

Свечана сједница Скупштине Општине Фоча одржаће се у суботу, дана 9. маја  2020. године поводом обиљежавања Дана Општине Фоча, на којој ће се награде и признања уручити добитницима.

Сходно планираним активностима и обавезама Комисије за награде и признања и Скупштине Општине Фоча, као и овлашћених службеника у обради достављених приједлога, утврђивању коначног приједлога и одлучивању по истом, потребно је да Ваш приједлог, у складу са наведеним елементима, доставите у писаној форми, на адресу: Скупштина Општине Фоча – Комисија за награде и признања, најкасније  до  понедјељка, дана  6.  априла  2020. године.

Приједлог за додјелу награда и признања подноси се у писаној форми, који мора  да  садржи сљедеће обавезне елементе:

–  податке о подносиоцу приједлога,

–  назив или име кандидата за додјелу награде или признања,

–  навођење основних података о кандидату за додјелу награда или признања (име и презиме и краћа биографија за физичка лица, односно званични назив правног лица и подаци о његовом пословном дјеловању),

–  одговарајуће образложење приједлога, са навођењем основних података и елемената који оправдавају кандидатуру за додјелу награда или признања.

Приједлог може, али и не мора да садржи и врсту награде или признања за коју се предлаже наведени кандидат.

Приједлог за додјелу награда и признања могу поднијети: Начелник Општине Фоча и други функционери Општине Фоча, одборници Скупштине Општине Фоча, клубови одборника, политичке странке, коалиције и други субјекти који учествују у раду Скупштине, радна тијела Скупштине, јавне установе и предузећа, привредна друштва, удружења грађана, мјесне заједнице, као и друге организације и заједнице које имају сједиште или раде и дјелују на подручју општине Фоча.

Приједлог за додјелу награда и признања доставља  се секретару Скупштине Општине Фоча.

Све достављене приједлоге разматра Комисија  за  награде  и  признања, која утврђује коначан приједлог кандидата за додјелу награда и признања и доставља га Скупштини Општине Фоча на разматрање и одлучивање.

Приликом разматрања доставених приједлога, Комисија је дужна да уважи, размотри и оцијени и оне приједлоге у којим предлагач није навео предложену врсту награде и признања, а није везана приједлогом предлагача у погледу врсте награде и признања.

Приједлог предлагача у погледу одређивања врсте награде и признања не обавезује Комисију приликом утврђивања коначног приједлога.

Одлуку о додјели награда и признања доноси Скупштина  Општине  Фоча на својој редовној сједници, у оквиру посебне тачке дневног реда.

Одлука о додјели награда и признања објављује се у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

advanced divider

Извештај са 37. редовне сједнице – Усвојени програм начелника и пратећи програми уређења јавних површина

Усвојени програм начелника и пратећи програми уређења јавних површина

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су данас програм рада начелника општине за ову годину и све пратеће годишње програме.

У програму уређења грађевинског земљишта, чија је укупна вриједност 2.060.000 КМ најважнија ставка је завршетак градње новог обданишта за шта је предвиђено 1.100.000 КМ, док је за завршетак адаптације Спортског центра „Партизан“ предвиђено 50.000 и додатних 80.000 КМ за увођење система гријања у овај објекат.

За санацију тротоара у Његошевој и Улици 9. маја биће издвојено 40.200 КМ, док ће реконструкција крова зграде у Броду на Дрини, у насељу Формоза, коштати 20.000 КМ.

Програмом утрошка средстава од шумских сортимената за асфалтирање и одржавање локалних путева планирано је 400.000 КМ.

Између осталог, биће асфалтирани дијелови улица Светосавске, Меше Селимовића, Цара Лазара, Дринске, те саобраћајнице у Миљевини, а предвиђено је и да се санира оштећени асфалт на путу од Болнице до Јошанице.

У овој години биће завршена обилазница код Универзитетске болнице, односно реконструкција 550 метара локалног пута према Јошаници, са изградњом паркинг простора, за шта су средства резервисана прошле године.

Уз програм утрошка средстава од шумских сортимената, одборници су усвојили закључак којим је задужена извршна власт да у току ове године активира одлуку из 2018. године о асфалтирању путева и да приступи њеној реализацији.

Одлуком је раније дефинисано да ће за асфалтирање путева у наредних десет година издвоји пет милиона марака од средстава обезбијеђених продајом шумских сортимената.

Финансирање би се вршило тако што би се извођачу радова исплата вршила у 120 рата, а већина улица и путних праваца на подручју општине на овај начин била би асфалтирана у року од годину.

Програмом утрошка средстава од концесионих накнада, који је данас усвојен, за наставак асфалтирања пута десном обалом Таре предвиђено је 100.000 КМ и исто толико средстава за набавку земљишта за нову депонију, док ће програмом уређења локалних и некатегорисаних путева за те намјене бити издвојено 150.000 КМ.

Начелник општине Радисав Машић је подсјетио да ће у овој години бити завршена обнова секундарног водовода- постављање око 20 километара нових цијеви, који се финансира кредитним и грантовским средствима ЕУ.

Он је напоменуо да у општини очекују да ће успостављањем Савјета министара БиХ бити деблокирана међународна средства, односно грантови ЕУ од 300 хиљада евра из прве и 400 хиљада евра из друге фазе обнове водовода, који су одобрени овој локалној заједници.

Одговарајући на питања одборника у вези са проблемом недостатка паркинг простора, Машић је навео да је одрађена већина административних послова у вези са откупом гаража у центру града и њиховог уклањања, гдје је општина планирала изградњу велике јавне гараже.

На сједници је усвојен и нацрт ребаланса буџета за ову годину, којим се укупна буџетска средства повећавају за 250.000 КМ, са 13.690.000 на 13.940.000 КМ.

Нацрт је упућен у јавну расправу, а основни разлог за ребаланс је прилив средстава кроз програм прекограничне сарадње са Плужинама у Црној Гори, који подразумијева улагања у развој туристичких потенцијала у кањону Таре.

Најава за: 37. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

Тридесет седма редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 5.  марта  2020.  године, у сали Центра за културу и информисање, у Фочи, са почетком у 10,00  часова.

За Тридесет седму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је, на својој Тридесет осмој сједници, одржаној 18. фебруара 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

   1. Записник са Тридесет шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30.1.2020. године,
   2. Информација о реализацији закључака са Тридесет шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30.1.2020. године,
   3. Нацрт ребаланса буџета Општине Фоча за 2020. годину,
   4. Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2019. годину,
   5. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2020. годину,
   6. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча у 2019. години,
   7. 7. Приједлог одлуке о приступању изради Регулационог плана Индустријске зона „Брод на Дрини“ и измјени дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча,
   8. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину,
   9. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину,
   10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2019. годину,
   11. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину,
   12. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2019. годину,
   13. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2019. годину,
   14. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину,
   15. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
   16. Приједлог програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину,
   17. Приједлог програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину,
   18. Приједлог програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину,
   19. Приједлог програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину,
   20. Информација о стању рјешавања управних предмета у 2019. години,
   21. Информација о положају расељених лица, повратника и корисника алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча,
   22. Одговори на одборничка питања,
   23. Одборничка питања,
   24. Иницијативе одборника,
   25. Текућа питања.

 Позив можете погледати испод:

Позив за 37. сједницу СО Фоча – четвртак, 5. март 2020. године

Извештај са 36. редовне сједнице – Поскупио одвоз смећа

Једногласном одлуком одборника, Скупштина општине Фоча дала је сагласност предузећу „Комуналац“ да цијену одвоза смећа за домаћинства повећа са 6,80 на 8,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

За прехрамбене трговинске радње и угоститељске објекте цијена је порасла са 1,10 на 1,30 КМ, за остале трговинске и самосталне занатске радње, те за остала правна лица са 0,70 на ,085, а за правна лица од посебног значаја, попут вртића, школа, музеја, са 0,18 на 0,22 КМ.

Нови цјеновник примјењиваће се од 1. фебруара.

Директор „Комуналца“ Ранко Шаран, у обраћању одборницима, захтјев за повећање цијена образложио је законским повећањем најниже плате у Републици Српској са 450 на 520 КМ уз реално очекивање да ће до краја године она износити 550 КМ.

Он је навео да се цијена одвоза смећа није мијењала осам година и да је мања у поређењу са другим општинама у Српској, те да би са тренутним цјеновником тешко могли да испоштују повећање најниже цијене рада.

Одборници и извршна власт подржали су повећање цијене одвоза смећа уз примједбе и очекивање да ово предузеће мора побољшати рад да би град био чистији.

Начелник општине Радисав Машић је навео да се морају отклонити дилеме око начина одржавања градских гробаља, као и да се побољша одвоз кабастог смећа одређивањем једног дана у седам или 15 дана за ту намјену.

Он је напоменуо да је општина у овогодишњем буџету планирала 450 хиљада КМ, 50 хиљада више у односу на претходну, за јавну комуналну хигијену, а та средства углавном иду предузећу „Комуналац“.

„Са повећањем буџета, имамо право да очекујемо бољи рад „Комуналца“. Инсистираћемо на томе, јер Фоча заслужује да буде град без смећа на улицама“, рекао је Машић.

Уз нову одлуку о повећању цијене одвоза смећа, одборници су усвојили приједлог начелника Машића да се и Дом здравља уврсти у категорију правних лица од посебног значаја који плаћају нижу цијену одвоза смећа.

На сједници је је усвојен и годишњи програм рада општинске управе.

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Бранка Саламадија навела је да су овим планом као најважнији стратешки пројекти предвиђени завршетак друге фазе обнове градског водовода, реконструкција дијела локалног пута према Јошаници, од Болнице до Медицинског факултета, израда студије изводљивости за нову депонију, наставак модернизације пута десном обалом Таре, завршетак адаптације Омладинског спортског центра „Партизан“, завршетак нове зграде обданишта, као и пројекат прекограничне сарадње унапређења туризма са општином Плужине у Црној Гори.

Она је рекла да је буџетом за стратешке пројекте предвиђено 5.026.500 КМ, док је из екстерних извора обезбијеђено 4.625.000 марака.

36. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА – Дневни ред

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА
Ф О Ч А

Број: 01 – 013 – 36 / 20
Фоча, 23.1.2020. године

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

На основу члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), с а з и в а м

ТРИДЕСЕТ ШЕСТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

Тридесет шеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 30. јануара 2020. године, у сали Центра за културу и информисање, у Фочи, са почетком у 10,00 часова.

За Тридесет шесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је на својој Тридесет седмој сједници, одржаној 21. јануара 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са Тридесет пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26.12.2019. године,
2. Информација о реализацији закључака са Тридесет пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26.12.2019. године,
3. План рада Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину,
4. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности за 2020. годину,
5. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на територији општине Фоча за 2020. годину,
6. Приједлог одлуке о давању сагласности на цијене комуналних услуга ПВиК „Извор“ а.д. Фоча,
7. Приједлог одлуке о давању сагласности на цијене комуналних услуга КП „Комуналац“ а.д. Фоча,
8. Приједлог одлуке о куповини непокретности у Улици цара Лазара, у Фочи, означене као к.ч. број: 2896/6, уписане у п.л. број: 1151 к.о. Фоча,
9. Приједлог одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. број: 256, уписане у п.л. број: 99/10 к.о. Миљевина,
10. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2019. годину,
11. Информација о раду Скупштине Општине Фоча у 2019. години, са реализацијом закључака и одборничких иницијатива,
12. Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у 2019. години,
13. Одговори на одборничка питања,
14. Одборничка питања,
15. Иницијативе одборника,
16. Текућа питања.

Напомена:
У прилогу позива за одржавање сједнице достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.
Изузетак представљају тачке: 14, 15. и 16. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић