Јавни увид у нацрт стратегије развоја локалних путева и улица за период 2020-2029. година

ЈАВНИ УВИД

Одјељење за просторно уређење,стамбено комуналне послове Општине Фоча проводећи активности на изради Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020-2029. године, у складу са Закључком Скупштине Општине Фоча од 04.06.2020. године, објављује

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ СТАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА  И УЛИЦА У НАСЕЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА ПЕРИОД 2020. 2029. ГОДИНА

 

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Стратегије у згради Општине Фоча, Шалтер Сала – Шалтер број 3, радним даном од 07 до 15 часова.

Стратегија је доступна и на порталу Општине Фоча.

Стратегија се може погледати или директно кликом на линк испод или прегледати на дну странице.

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметну стратегију уписати у књигу примједби сваког радног дана до 16.07.2020. године у времену од 07-15 часова или изнјети на јавној расправи.

Књига примједби се налази у шалтер сали Општина Фоча – Шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове у згради Општине Фоча.

Јавна расправа о нацрту Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020-2029. године биће одржана 17.јула 2020. године са почетком у 11:00 часова у сали ДПО у згради Општине Фоча.

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР „НЕШКОВИЋ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

На основу плана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча, број: 01-022- 114/19 од 26.12.2019. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, утврђује

НАЦРТ

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“
ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР „НЕШКОВИЋ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

I

Нацрт Плана се ставља на јавни увид у времену од 27. априла 2020. године до 27. маја 2020.године.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предложени Нацрт уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 8 до 14 часова.

III

Књига примједби се налази у Шалтер сали Општине Фоча.
За сва додатна образложења грађани се могу обратите у Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове у згради Општине Фоча.

Јавни увид у доказе за издавање еколошке дозволе за рибњак на ријеци Крупици у Јелечу-Миљевина

ЈАВНИ УВИД

Јавни увид у доказе за издавање еколошке дозволе за рибњак на ријеци Крупици у Јелечу-Миљевина


 

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву „ Бутрекс-рибарство“ д.о.о. Требиње за доношење рјешња о Еколошкој дозволи за рибњак на ријеци Крупици, у Јелечу-Миљевина, општина Фоча у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15), позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Скупштине општине Фоча, који су урађени од стране В&З Заштита д.о.о. Бања Лука, шалтер сала – шачтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примедбје, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радном дана у времену од 07-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали СО Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, општине Фоча.

Јавни увид у Доказе траје до 06.04.2020. године.

Комплетан позив можете преузети овде

Позив

ЈАВНИ УВИД за издавање еколошке дозоле

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву „СРБИЊЕПУТЕВИ” д.о.о. Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за погон за производњу пелата у индустријској зони Брод на Дрини, општина Фоча у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске”, број 71/12 и 79/15) и чланом 2 и З. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске”, број: 124/12),објављује

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОГОН ЗА

ПРОИЗВОДЊУ ПЕЛЕТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ БРОД НА ДРИНИ, ОПШТИНА ФОЧА, КОЈИ  СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ УНИС-ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ НА РАДУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА-ИСТОЧНО САРАЈЕВО-ПАЛЕ

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Скупштине општине Фоча, шалтер сала — шалтер број З, радним даном од 7 до 15 часова.

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали СО Фоча — шалтер број З.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, општине Фоча

Јавни увид у Доказе траје до 21.03.2020. године.

Јавни увид – Документ

Позив за јавну расправу

Влада Босне и Херцеговине имплементират ће програм интегрираног развоја ријечних коридора Саве и Дрине (Пројект), уз судјеловање следећих министарстава: Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства У Федерацији БиХ (ФБиХ), Министарства, пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (РС), Владе Брчко дистрикта (БД) и односних пројектних имплементацијских јединица (ПИЈ-ови)

Медјународна банка за обнову и развој пристала је финансирати пројекат

Позивамо вас дана 29.01.2020г у 12 сати присуствујете јавној расправи, која ће се одржати у згради административног центра Владе Републике Српске, ламела А, конференцијска сала у приземљу зграде.

Јавна расправа ће бити одржана у складу са документима:

ОКВИР УПРАВЉАЊА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА БИХ
Preuzmite
ПЛАНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ОКОЛИШ и СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЕСЦП
Preuzmite
ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНОМ СНАГОМ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Preuzmite
ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСИРАНИХ СТРАНА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Preuzmite
ОКВИР ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Preuzmite
ПЛАН УПРАВЉАЊА ОКОЛИШЕМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА ДУЖ ОБАЛЕ САВЕ
Preuzmite

ЈАВНИ УВИД у план експропријације за реконструкцију улице Цара Лазара

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Плана експропријације који се односи на реконструкцију улице Цара Лазара у Фочи у дужини од цца 110 метара који је урађен од стране Агенције за геодетске послове “Маркос” д.о.о. Братунац.

План експропријације је израђен у складу са Измјенама и допунама Регулационог плана “Чоходор махала” који се односи на подручје садашњег насеља Лазарево (“Службени гласник општине Фоча” број: 13/17)

План је изложен у Шалтер Сали Општине Фоча .

Јавни увид у План експропријације траје у времену од 15.01.2020 до 30.01.2020 године.

У шалтер сали на шалтеру број 3. се налази књига примједби у коју се за вријеме трајања јавног увида у времену од 07 до 15 часова могу уписати примједбе на предметни план.

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове Општине Фоча.

Документа приложена уз овај позив можете преузети испод.

Позив

Скица снимања

Извод

Записник

Подаци о површинама парцела које ће бити заузете због реконструкције

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – О увиђају у предмету израде техничких услова за изградњу магистралног пута М-18

Обавештавају се власници некретнина на подручју обухвата Урбанистчко-техничких услова за изградњу магистралног пута М-18, Брод на Дрини – Граница БиХ/ЦГ (Хум), да ће дана 25.12.2019. године у 13 часова, на почетку предметног обухвата у Броду на Дрини, на раскрсници магистралног пута М-18 и регионалног пута П457 (на мјесту раскрснице М18 и Улице Херцег Стјепана, у близини аутобуског стајалишта) бити извршен увиђај на лицу мјеста у предмету израде Урбанистчко-техничких услова за изградњу магистралног пута М-18, Брод на Дрини – Граница БиХ/ЦГ (Хум).
Молимо све заинтересоване власнике некретнина да се одаѕову позиву како би били упућени у планирана рјешења за реконструкцију и изградњу магистралног пута М-18 на територији општине Фоча, на дионици Брод на Дрини – граница БиХ/ЦГ (Хум).
Увиђају ће присуствовати представници израђивача наведеног планског документа “УРБИС ЦЕНТАР” д.о.о. Бања Лука, представници Одељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове и ЈП “Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука.
Цјелокупно обавјештење са бројевима парцела који улазе у обухват планског документа мозете преузети испод.

 

[btn link=”http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2019/12/Obavještenje-II.pdf” color=”red” size=”size-m” target=””]Preuzmite Obavještenje[/btn]

 

 

Јавни увид у садржину Нацрта измјена и допуна Регулационог плана “Хум – Шћепан Поље” и плана “Брод на Дрини”

Одјељење за просторно уредјење, стамбено комуналне послове објављује оглас о излагању на Јавни увид нацрта измјена и допуна дјела Регулационог плана “Хум – Шћепан Поље” и плана “Брод на Дрини” Фоча.

Позива се заинтересована јавност и власници непокретности подручја за које се План доноси, да изврше увид у садржину Нацрта Плана у згради Општине Фоча, Шалтер сала – радним даном од 07 до 15 часова.

Јавни увид ће трајати у времену од 04. новембра 2019. године до 04. децембра 2019. године.
Књига примједби се налази у Шалтер сали – шалтер број 3.

За сва додана образложења градјани се могу обратити у Одјељење за просторно уредјење, стамбено комуналне послове или директно Носиоцу израде Плана “Пројект” а.д. Бања Лука, ул. Веселин Маслеше 1/ИВ Бања Лука.
Целокупне огласе можете погледати и преузети у електронској форми на дну странице.

 

Brod na Drini

Hum – Šćepan Polje

 

Објава листе корисника регионалног стамбеног програма за под-пројекат државног пројекта стамбеног збрињавања (ДПСЗ-БИХ5)

У складу са Оквирним Споразумом између Развојне Банке Вије􀀕а Европе и Босне и Херцеговине у вези са Регионалним програмом стамбеног збрињавања који је ступио на снагу Одлуком Предсједништва Босне и Херцеговине о ратификацији (“Сл. гласник БиХ – Међународни уговори”, број: 4/14), из ултидонаторског фонда са превлађују􀀕им учеш􀀕ем ИПА средстава које осигурава Европска унија, финансира се спровођење вишегодишњег Државног пројекта стамбеног збрињавања (ДПСЗ).
У прилогу се налази листа корисника регионалног стамбеног програма (извод из табеле који се односи на подручје Општине Фоча).

LISTA KORSNIKA (PDF)