ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ФОТОНАПОНСКУ ЕЛЕКТРАНУ „ОЦРКАВЉЕ“

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву “Slobozel” Слободан Зеловић с.п. Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за фотонапонску електрану „Оцркавље“ инсталисане снаге (19,98 кАУ) на земљишту означеном као к.ч. број: 389, к.о. Миљевина, Општина Фоча, у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике […]

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ФОТОНАПОНСКУ ЕЛЕКТРАНУ „БУНОВИ 1“

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву Старовић Срђана, Ул. Дурмиторска бб. Општина Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за фотонапонску електрану „Бунови 1“ (106,82 кУ/) на земљишту означеном као дијелови к.ч. број: 270 и 269, к.о. Бунови, Општина Фоча, у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне […]

Нацрт измјене и допуне дијелова регулационог плана „Чоходор Махала“, Општина Фоча, чији је инвеститор Општина Фоча и Чанчар Неђељко

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјене и допуне дијелова Регулационог плана „Чоходор Махала“ (који се односи на подручје садашњег насеља Лазарево-прва измјена од усвајања Плана 2017. године), број: 01-022-99/22 од 15.12.2022. године, Одјељење […]

Нацрт измјене и допуне дијела регулационог плана „Горње Поље“, Општина Фоча, чији је инвеститор „Фалкон“ д.о.о. Фоча

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Горње Поље“ (трећа одлука о измјени плана од његовог усвајања 2007. године) број: 01-022-98/22 од 15.12.2022. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне […]

У суботу отварање реконструисане Градске пијаце

Општина Фоча заједно са швајцарском организацијом „Каритас“, организује отварање реконструисане градске пијаце у суботу 24.09.2022. године са почетком од 8.00 часова. Циљ пројекта „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горњодринске регије” била је помоћ руралном развоју, кроз повећање пољопривредне производње и стварање бољих услова за пласман пољопривредних производа, као и за занатске и друге производе. […]

Потписан уговор о купопродаји земљишта за градњу станова за младе брачне парове

Општина Фоча и предузеће „Конструктор“, које је изабрано за извођача радова за изградњу зграде за младе брачне парове, потписали су уговор о купопродаји општинске парцеле на којој ће се овај објекат градити. Зграда са 55 станова градиће се у насељу Доње Поље, у близини зграде дјечијег вртића. Жеља општине је да млади брачни парови добију […]

ОДЛУКУ О РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А Број: 02-014-179/22 Датум: 01.06.2022. године На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, […]

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број:06-36-1-сл/22 Датум, 11.05.2022. године На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (седма измјена) […]

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (шеста измјена) број: 01-022- 104/21 од 30.09.2021. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове, утврђује: НАЦРТ […]

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА, НА ЛОКАЦИЈИ ФИЛИПОВИЋИ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-360 -7 /22 Датум: 19.04.2022. године. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву Општине Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за изградњу санитарне депоније на подручју Општине Фоча, на локацији Филиповићи, означеној као дио к.ч. број: 958 и […]

Translate »