НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број:06-36-1-сл/22 Датум, 11.05.2022. године На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (седма измјена) […]

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (шеста измјена) број: 01-022- 104/21 од 30.09.2021. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове, утврђује: НАЦРТ […]

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА, НА ЛОКАЦИЈИ ФИЛИПОВИЋИ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-360 -7 /22 Датум: 19.04.2022. године. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву Општине Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за изградњу санитарне депоније на подручју Општине Фоча, на локацији Филиповићи, означеној као дио к.ч. број: 958 и […]

ЈАВНИ УВИД У СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРК ПРИРОДЕ „ТАРА“ И ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ТАРА“ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА I

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-36- 1-сл Датум: 12.04.2022. године. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву МИНИСТАРСТВА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Трг Републике Српске 1, Бања Лука за проглашење заштићеног подручја Парк природе „Тара“ на подручју општине Фоча и […]

Обавјештење за јавност О достављању Студија утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектрана на ријеци Бистрици и то: ХЕ БЗ, ХЕ Б2а, и ХЕ Б1 на јавни увид

На основу закона о заштити животне средине 71/12, 79/15 и 70/20, чл.69. став З.и 6. те чл.70., даје се обавјештење о достављању Нацрта студије утицаја животну средину на јавни увид. I Јавни увид у Нацрт студије утицаја на животну средину за хидроелектрану БЗ биће обезбијеђен у сали општине Калиновик у периоду од 23.03.2022. до 23.04.2022. […]

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-36-1- Датум, 25.11.2021. године На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (пета измјена) број: […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“ У ФОЧИ

Јавна расправа о измјенама и допунама дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ у Фочи, чији су инвеститори за локацију А. Божо Бобић из Источног Сарајева, а за локацију Б. Карло Шимовић из Фоче, одржаће се 24.11.2021. године у времену од 11 до 12 часова у сали број 31 у згради Општине Фоча. Измјене и […]

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-36-1-138/21 Датум, 11.10.2021. године На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (шеста одлука о […]