01

 

1

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА 2019. ГОДИНУ

 

2

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

3

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА 2020. ГОДИНУ

4

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА 07. 2020. године

5

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 29.07 – 19.09. 2020. године

6

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 06.10 – 03.11. 2020. године

7

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД 07.12.2020. године

8

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД 30.12.2020. године

9

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021.  ДО 12.02.2021 године

10

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 21.04.2021.  ДО 08.06.2021 године

11

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 08.06.2021 године ДО 01.07.2021. године

11

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 10.08.2021 године ДО 24.08.2021. године

12

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 31.08.2021 године ДО 19.10.2021. године

9

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 21.01 – 25.01. 2021. године