Адресар општинске управе

Начелника општине

HTML Tables
Позиција Презиме и Име Локал Тел/Факс
Начелник општине Машић Радисав 134 210-134
Пословни секретар Крсмановић Марица 210-097 (факс)

Замјеник начелника Елез Зоран 058/210-065
Правна регулатива Кулић Драгица 058/210-415

Скупштина

Opsta uprava
Позиција Презиме и Име Локал Тел/Факс
Предсједник Скупштине општине Спахић Изет 210-216
Секретар СО Радовић Бранимир 140 210-488
Стручни сарадник Чанчар Миломирка 058/210-065
Стручна служба Скупштине општине Вуковић Милена 131 211-409

Административна одјељења

Opsta uprava
Кан. Бр. Позиција Презиме и Име Локал Тел/Факс
14 Начелник опште управе Ћосовић Зоран 210-558
12 Персонални послови Чајевић Радмила
13 Борачко инвалидска заштита 1. Петровић Славојка 2.Перишић Весна 3. Радисав Кокошар 113 213-302
15 Грађанска стања; Архива 1.Михајловић Сретен 2.Ковачевић Александра 114 214-518
Приземље Службеник за избјегла и расељена лица Чаушевић Амир 211-454
Приземље Службеник за избјегла и расељена лица Клапух Нермин 211-454

Центар за услуге грађанима

Opsta uprava
Кан. Бр. Позиција Презиме и Име Локал Тел/Факс
Менаџер Душанка Станковић 119 213-452
Други примјер матичних књига 1.Радовић Милија 2. Ноговић Сенка 104 211-201
Портирница Милановић Бранислав 101 210-202
Портирница Пузовић Борис 101 210-202
Број 2 Шалтери Фатима Вехо 211-201
Број 1 Шалтери Симовић Миља 102 211-201
Број 3 Шалтери Петковић Миленка 103 211-201
Број 5 Шалтери Маловић Мира 106 211-201
Број 6 Шалтери Дијана Вуковић 107 211-201

Финансије

Opsta uprava
Кан. Бр. Позиција Презиме и Име Локал Тел/Факс
Načelnik Odeljenja Davidovic Mirjana 135 221-521
Računovodstvo Drakul Violeta 137 221-522
Računovodstvo Kulić Branka 137 221-522
Trezor Ivanović Dragan 221-180
Trezor Lečić Milena 221-180
Trezor Davidović Vesna 221-180
Trezor Radović Sonja 221-180
Blagajna Tanović Željka 221-181

Урбанизам

Opsta uprava
Кан. Бр. Позиција Презиме и Име Локал Тел/Факс
Начелник одјељења Менсуд Јахић 129 220-080
29 Секретарица Савић Славица 129 210-845
29 Славенка ХаџиВуковић 210-845
29 Милетић Салиха 210-845
19 Радовић Данијела 210-845
19 Булатовић Александар 210-845
18 Радовић Бранка 126 210-845
18 Матовић Младен 126 210-845
26 Перишић Зорица 126 210-845
26 Крнојелац Радмила 126 210-845
26 Млађеновић Сања 126 210-845

Привреда

Opsta uprava
Кан. Бр. Позиција Презиме и Име Локал Тел/Факс
Начелник одјељења Саламадија Бранка 210-914
22 Племић Миленка 210-905
22 Михајловић Добринка 210-905
23 Вуковић Радмило 232-058
23 Срндовић Раденка 232-058
26 Ћурчић Игор 126 213-450
26 Павловић Соња 126 213-450
26 Станић Александар 126 213-450

Комунална полиција и инспекција

Opsta uprava
Кан. Бр. Позиција Презиме и Име Локал Тел/факс
Начелник одјељења Дракул Гордан 210-080
24 Инспектор Шолаја Сања 212-115
24 Инспектор Матовић Будимир
Крунић Зоран
Станковић Славиша
25 Продановић Раденка 212-310
25 Ковач Жарко
Пиповић Младен
Ђоковић Мирослав

Skup[tina

The .table-responsive class creates a responsive table which will scroll horizontally on small devices (under 768px). When viewing on anything larger than 768px wide, there is no difference:

Kan.Br. Pozicija Ime i prezime Lokal Tel/Fax
1 Predsjednik Skupštine opštine Spahić Izet 35 210-216
1 Sekretar SO Radović Branimir 35 210-488
1 Predsjednik Skupštine opštine Spahić Izet 35 210-216
1 Predsjednik Skupštine opštine Spahić Izet 35 210-216