Скупштине општине Фоча
2016.-2020.

Мјесне заједнице на подручју општине Фоча

Избори за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча организовани су и спроведени на основу Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 2/17), коју је донијела Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, од 16.02.2017. године.


Одлуком је предвиђено да се избори за чланове савјета мјесних заједница неће одржати у мјесним заједницама Викоч и Слатина, због непостојања услова за одржавање избора у овим мјесним заједницама, до испуњавања услова за одржавање избора, о чему ће Скупштина Општине Фоча донијети посебну одлуку.


Изборе је организовала и спровела Општинска изборна комисија Фоча, у складу са наведеном Одлуком и Упутством о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13).


Избори су одржани у недјељу, дана 23. априла 2017. године, у периоду од 09,00 – 17,00 часова.
За чланове Савјета мјесне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова.


Након потврђивања коначних резултата, Општинска изборна комисија Фоча је организовала одржавања конститутивних сједница Савјета мјесних заједница, на којим је изабран предсједник Савјета мјесне заједнице, из реда изабраних чланова, на приједлог било којег члана, натполовичном већином гласова од укупног броја чланова Савјета мјесне заједнице.


 

Skupština opštine Foča
2016.-2020.

Контакт телефони предсједника мјесних заједница

R. B.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЈЕДНИК МЗ

ТЕЛЕФОН

1.

ЦЕНТАР

Пљевачић Миленко

065/697-795

2.

ГОРЊЕ ПОЉЕ

Гавран Љубенко

065/174-882

3.

ДОЊЕ ПОЉЕ

Пљевачић Драгослав

065/995-959

4.

ЛАЗАРЕВО

Јакић Милош

066/797-395

5.

ОБИЛИЋЕВО

Милан Ковач

066/662-546

6.

Душаново

Пљевачић Александар

065/792-748

7.

ЛИВАДЕ

Шолаја Витомир

065/492-184

8.

ДРАГОЧАВА

Марић Душан

065/792-690

9.

ЗАВАИТ

Секуловић Вукола

065/545-295

10.

ЧЕЛЕБИЋИ

Лечић Добрило

065/411-282

11.

МЕШТРЕВАЦ

Радовић Илија

058/480-008

12.

ГОДИЈЕНО

Станојевић Драгослав

065/475-237

13.

Брод н/д

Дракул Драшко

066/073-320

14.

ЧЕЛИКОВО ПОЉЕ

Видојевић Александар

065/284-650

15.

КУТА

Бодирога Лука

065/402-230

16.

ПОПОВ МОСТ

Кршо Неџад

063/954-753

17.

МИЉЕВИНА

Гаговић Весна

066/390-499

18.

ЈЕЛЕЧ

Шљиво Фуад

062/073-902

19.

КОЗЈА ЛУКА

Рахман Сафет

061/893-563

20.

ИЗБИШНО

Кечо Асим

Анделија Мехмед-замј.

061/716-064

061/775-030

21.

КРАТИНЕ

Чаушевић Кемо

061/449-985

22.

ЈОШАНИЦА

Матовић Недељко

066/207-405

23.

УСИКОЛИНА

Гаговић Мила

065/721-477

24.

Рјечица

Ђоковић Миросла

065/996-048

 

Скупштине општине Фоча
2016.-2020.

Састав Савјета мјесних заједница

У наставку текста наводи се састав Савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, према ознаци бирачког мјеста, броју чланова Савјета и редослиједу изабраних чланова у складу са потврђеним коначним резултатима, уз навођење њиховог предлагача.

Предсједник Савјета мјесне заједнице означен је болдованим словима.

SAVJET MJESNE ZAJEDNICE CENTAR HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 PLjEVALjČIĆ MILENKO SNSD
2 DRAKULIĆ DARKO SNSD
3 SIMOVIĆ BOJANA SNSD
4 GLODIĆ SNEŽANA DNS
5 KOVAČ MILENA DNS
6 DRAGIČEVIĆ BRANKA SDS
7 PEROVIĆ DRAGAN SNSD
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE GORNjE POLjE
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 GAVRAN LjUBENKO SNSD
2 PAPRICA ANA SNSD
3 VUKOVIĆ IVANA SDS
4 LAZOVIĆ NEMANjA DNS
5 MILANOVIĆ ALEKSANDAR SNSD
6 VASILjEVIĆ JELENKO DNS
7 PIPOVIĆ MLADEN SNSD
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE DONjE POLjE HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 RAŠEVIĆ DUŠKO SNSD
2 ĐORĐEVIĆ SLAVKO SDS
3 PLjEVALjČIĆ DRAGOSLAV SNSD
4 VUJIČIĆ LjILjANA DNS
5 MARIĆ NEMANjA SNSD
6 KRUNIĆ VIOLETA SNSD
7 KRUNIĆ SLOBODAN SDS
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE DUŠANOVO
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 PLjEVALjČIĆ ALEKSANDAR NDP
2 RADOVIĆ MILIJA NDP
3 PLjEVALjČIĆ RISTO SNSD
4 DAMJANOVIĆ GORAN DNS
5 DRAKUL TIJANA SDS
6 PLjEVALjČIĆ SINIŠA SDS
7 PLjEVALjČIĆ MILKA SDS
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE LAZAREVO HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 JAKIĆ MILOŠ SNSD
2 AVRAM RAJKO DNS
3 MAŠIĆ OLIVER SNSD
4 NOVOVIĆ JELICA SNSD
5 STEVANOVIĆ MIRA SNSD
6 PRLjIĆ DUŠKO SNSD
7 RUŽIĆ BLAGOJE DNS
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE BROD
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 JANKOVIĆ RATKO DNS
2 DRAKUL DUŠKO SNSD
3 ĆOSOVIĆ VLADIMIR NDP
4 KALAJDžIĆ MARIJANA SNSD
5 PAPOVIĆ MOMIR SNSD
6 PAPRICA ALEKSANDAR SNSD
7 JOJIĆ DUŠKO SNSD
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE MILjEVINA HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 GAGOVIĆ VESNA SNSD
2 SKAKAVAC NIKOLA DNS
3 KNEŽEVIĆ MIODRAG PDP
4 BOŽIĆ MIRKO NDP
5 DELIĆ ALEKSANDAR DNS
6 TODOROVIĆ ALEKSANDAR SNSD
7 VUJIČIĆ SVETOZAR DNS
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE OBILIĆEVO
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 KOVAČ MILAN SDS
2 POPRŽEN RATKO SDS
3 BODIROGA ZORKA SDS
4 PAVLOVIĆ MIRJANA SDS
5 RADOVIĆ VELjKO SDS
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE LIVADE HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 ŠOLAJA VITOMIR DNS
2 RADOVIĆ RELjA DNS
3 OBRENOVIĆ VJEKOSLAV SNSD
4 PAVLOVIĆ RADIVOJE SDS
5 PEJOVIĆ MILOJKO DNS
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE RJEČICA
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 PEJOVIĆ GORAN SDS
2 ĐOKOVIĆ MIROSLAV SNSD
3 KRUNIĆ TAMARA SDS
4 BABIĆ BOJAN PDP
5 MILIĆ DALIBOR SNSD
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE JOŠANICA HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 MATOVIĆ NEDELjKO SDS
2 VILOTIĆ ZORA SDS
3 ČANČAR MILORAD SDS
4 KULIĆ MARJAN SNSD
5 VUKOVIĆ RADMILO SDS
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE USTIKOLINA
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 VUKOVIĆ SVETISLAV SNSD
2 VUKOVIĆ MOMIR SNSD
3 GAGOVIĆ MILAN SDS
4 GAGOVIĆ BRANISLAV SDS
5 TEŠEVIĆ LUKA SNSD
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE JOŠANICA HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 MATOVIĆ NEDELjKO SDS
2 VILOTIĆ ZORA SDS
3 ČANČAR MILORAD SDS
4 KULIĆ MARJAN SNSD
5 VUKOVIĆ RADMILO SDS
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE USTIKOLINA
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 VUKOVIĆ SVETISLAV SNSD
2 VUKOVIĆ MOMIR SNSD
3 GAGOVIĆ MILAN SDS
4 GAGOVIĆ BRANISLAV SDS
5 TEŠEVIĆ LUKA SNSD
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE KUTA HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 BODIROGA LUKA DNS
2 ĆOSOVIĆ BOJAN DNS
3 MILETIĆ TRIVKO DNS
4 STANOJEVIĆ MILANKO SNSD
5 MILETIĆ RADMILO SNSD
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE JELEČ
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 MIJANOVIĆ ZDRAVKO SDS
2 ARIFOVIĆ DžENANA SDA
3 MUŠANOVIĆ HALIL SDA
4 ŠLjIVO FUAD SDA
5 TUZLAK ŠEFIK SDA
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE KOZJA LUKA HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 RAHMAN SAFET SDA
2 LEPIR ALIJA SDA
3 BEGANOVIĆ OMER SDA
4 VUKOVIĆ MILIVOJE SNSD
5 ĆUSKIĆ MITAR NDP
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE KRATINE
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 ČAUŠEVIĆ KEMO SDA
2 PAČARIZ SEHIJA SDA
3 ČAUŠEVIĆ MUNIB SDA
4 ČAUŠEVIĆ ALEM SDA
5 MUSIĆ HASKA SDA
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE IZBIŠNO HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 KEČO ASIM SDA
2 ŠALAKA SEAD SDA
3 ORUČ ZAJKO SDA
4 ŠEHO BEHIJA SDA
5 ANDELIJA BEHIJA SDA
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE POPOV MOST
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 KRŠO NEDžAD SDA
2 VEJO FATIMA SDA
3 VLADIČIĆ RADENKO SNSD
4 KRŠO KEMAL SDA
5 TAHIROVIĆ JUSO SDA
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE ČELIKOVO POLjE HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 DRAKUL DRAGAN NDP
2 PEJOVIĆ SAVO NDP
3 RADANOVIĆ MOMIR Grupa gradjana
4 DRAKUL JELENA DNS
5 VIDOJEVIĆ ALEKSANDAR NDP
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE DRAGOČAVA
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 MARIĆ DUŠAN Grupa gradjana
2 IVANOVIĆ VLADIMIR SDS
3 ČEČAR MILADIN SDS
4 MIHAJLOVIĆ VUKAN SNSD
5 KRSMANOVIĆ MILIJA NDP
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE GODIJENO HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 STANOJEVIĆ DRAGOSLAV NDP
2 PLjEVALjČIĆ MIROSLAV NDP
3 VUKOVIĆ NEBOJŠA NDP
4 KRUNIĆ RADOMIR DNS
5 KLINAC ZAHIR SDA
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE ZAVAIT
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 TEŠOVIĆ DRAGAN DNS
2 TEŠOVIĆ ČEDOMIR SNSD
3 SEKULOVIĆ VUKOLA SNSD
4 BOŽOVIĆ TRIFKO SNSD
5 KUNARAC BOŽIDAR DNS
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE ČELEBIĆI HTML Tables
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 BODIROGA JOVAN DNS
2 LEČIĆ DOBRILO DNS
3 OSTOJIĆ IVKO SDS
4 JEVTOVIĆ MILETA DNS
5 OSTOJIĆ PREDRAG SNSD
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE MEŠTREVAC
Redni broj Prezime i Ime PREDLAGAČ
1 RADOVIĆ ILIJA DNS
2 RADOVIĆ RADOVAN DNS
3 MLAĐENOVIĆ LjUBOMIR DNS
4 ŽIVANOVIĆ MILIJA SDS
5 STOJIĆ KRSTO NDP