СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА
2016.-2020.

Стална радна тијела

У складу са чланом 60. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), Скупштина Општине Фоча има своја стална радна тијела, а то су: комисије, одбори и савјети.

Скупштина Општине Фоча је извршила избор чланова радних тијела, према одговарајућем саставу и структури, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча.

1.Комисија за избор и именовање (члан 61.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника. Комисија има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Срђан Драшковић, одборник, (Независни демократски клуб), предсједник,

– Горан Милић, одборник, (СНСД), замјеник предсједника,

– Оливера Елез, одборник, (НДП),

– Душан Бодирога, одборник, (СДС),

– Изет Спахић, одборник, (СДА).

2. Комисија за статутарна питања и прописе (члан 62.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и научних и стручних радника из области права. Комисија има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Светислав Ковачевић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Момчило Станушић, одборник, (Уједињени клуб),

– Жарко Тодовић, одборник, (ПДП),

– Миладин Ћаласан, замјеник предсједника,

– Брана Станковић.

3. Комисија за буџет и финансије (члан 63.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и научних и стручних радника из области економије и финансија. Комисија има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Милош Милић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Силвана Вуковић, одборник, (СНСД), замјеник предсједника,

– Изет Спахић, одборник, (СДА),

– Драгана Ивановић,

– Рајко Драгичевић.

4. Комисија за мјесне заједнице (члан 64.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и стручних и угледних грађана, који не могу бити чланови савјета мјесних заједница. Комисија има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Милан Вукадиновић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Ранко Стојановић, одборник, (Независни демократски клуб),

– Сребренко Кунарац, одборник, (Независни демократски клуб),

– Ферид Бегановић, замјеник предсједника,

– Горан Пејовић.

5. Комисија за заштиту околине, културног и природног наслијеђа (члан 65.), има три члана, који се бирају из реда одборника и научних и стручних радника. Комисија има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

– Дејан Павловић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Младен Кулић, одборник, (Уједињени клуб),

– Јелена Симовић.

6. Комисија за награде и признања (члан 66.), има три члана, који се бирају из реда одборника. Комисија има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

– Дејан Павловић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Никола Перишић, одборник, (СДС),

– Милан Вуковић, одборник, (Независни демократски клуб).

7. Комисија за вјерска питања (члан 67.), има три члана, који се бирају из реда одборника. Комисија има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

– Мирослав Ристановић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Душан Бодирога, одборник, (СДС),

– Шериф Халиловић, одборник, (СДА).

8. Комисија за питања младих (члан 68.), има пет чланова, који се бирају из реда млађих одборника и стручних и угледних грађана, из реда чланова омладинских организација које имају сједиште на подручју Општине. Комисија има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Милан Вукадиновић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Никола Вуковић, одборник, (СНСД),

– Шериф Халиловић, одборник, (СДА),

– Стефан Милановић, (НДП), замјеник предсједника,

– Данко Михајловић, (СДС).

9. Комисија за праћење статуса пензионера (члан 69.), има три члана, који се бирају из реда старијих одборника и стручних и угледних грађана, на приједлог Удружења пензионера. Комисија има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

– Милош Милић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Радислав Станојевић, (Удружење пензионера),

– Милутин Вујичић.

10. Одбор за Кодекс понашања (члан 70.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и угледних и афирмисаних грађана. Одбор има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Никола Вуковић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Душан Бодирога, одборник, (СДС), замјеник предсједника,

– Ранко Стојановић, одборник, (Независни демократски клуб),

– Миломир Марковић,

– Данило Михајловић.

11. Одбор за друштвени надзор и представке (члан 71.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника. Одбор има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Горан Милић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Мирослав Ристановић, одборник, (СНСД),

– Сребренко Кунарац, одборник, (Независни демократски клуб), замјеник предсједника,

– Горан Кујунџић, самостални одборник,

– Младен Чанчар, одборник, (Уједињени клуб).

12. Одбор за равноправност полова (члан 72.), има три члана, који се бирају у мјешовитом полном саставу, из реда одборника и угледних и афирмисаних грађана, као чланова удружења и организација које промовишу равноправност полова на подручју Општине. Одбор има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

– Силвана Вуковић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Оливера Елез, одборник, (НДП),

– Весна Бодирога.

13.Одбор за регионалну и међународну сарадњу (члан 73.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и научних и стручних лица из области привредног и друштвеног живота Општине. Одбор има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Срђан Драшковић, одборник, (Независни демократски клуб), предсједник,

– Светислав Ковачевић, одборник, (СНСД), замјеник предсједника,

– Изет Спахић, одборник, (СДА),

– Александар Пљеваљчић,

– Вукан Станковић.

14. Одбор за здравље (члан 74.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и здравствених радника и других стручних лица, као представника здравствених и социјалних установа и организација. Одбор има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Горан Милић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Момчило Станушић, одборник, (Уједињени клуб),

– Никола Перишић, одборник, (СДС),

– Иван Видојевић, замјеник предсједника,

– Снежана Радовић.

15.Савјет за спорт (члан 75.), има пет чланова, који се бирају из реда истакнутих спортских радника и спортиста као представника спортских клубова са подручја Општине. Савјет предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Иван Видојевић, предсједник,

– Огњен Бодирога, замјеник предсједника,

– Душко Рашевић,

– Миодраг Обреновић,

– Кенан Пилав.

16.Савјет за културу (члан 76.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и истакнутих радника из области културе. Савјет има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

– Светислав Ковачевић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Срђан Драшковић, одборник, (Независни демократски клуб),

– Момчило Станушић, одборник, (Уједињени клуб),

– Бранка Драгичевић, замјеник предсједника,

– Енвер Шадинлија.

17.Савјет потрошача (члан 77.), има три члана, који се бирају из реда одборника и стручних и угледних грађана. Савјет има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

– Мирослав Ристановић, одборник, (СНСД), предсједник,

– Никола Перишић, одборник, (СДС), замјеник предсједника,

– Драгослав Станојевић, одборник, (НДП),

– Мирослав Авдаловић,

– Милена Ковач.