Службени гласници Општине Фоча

Службени гласници 2020 Dokument
Број 1 -31.01.2020. Preuzmite
Службени гласници 2019 Dokument
Број 1 -01.02.2019 Preuzmite
Број 2 -01.03.2019Preuzmite
Број 3 - 29.03.2019 Preuzmite
Број 4 - 03.05.2019Preuzmite
Број 5 - 03.05.2019Preuzmite
Број 6 - 31.05.2019Preuzmite
Број 7 - 28.06.2019Preuzmite
Број 8 - 02.08.2019Preuzmite
Број 9 - 30.09.2019Preuzmite
Број 10 - 31.10.2019Preuzmite
Број 11 - 18.11.2019Preuzmite
Broj 12 - 28.11.2019Preuzmite
Broj 13 - 27.12.2019Preuzmite
Broj 14 - 27.12.2019Preuzmite
Службени гласници 2018 Dokument
Број 1 -31.01.2018. Preuzmite
Број 2 -01.03.2018Preuzmite
Број 3 - 09.03.2018 Preuzmite
Број 4 - 02.04.2018Preuzmite
Број 5 - 03.05.2018Preuzmite
Број 6 - 01.06.2018Preuzmite
Број 7 - 04.06.2018Preuzmite
Број 8 - 20.07.2018Preuzmite
Службени гласници 2017 Dokument
Број 1 -31.01.2017 Preuzmite
Број 2 -17.02.2017Preuzmite
Број 3 - 17.03.2017 Preuzmite
Број 4 - 11.04.2017Preuzmite
Број 5 - 05.05.2017Preuzmite
Број 6 - 06.06.2017Preuzmite
Број 7 - 15.06.2017Preuzmite
Број 8 - 30.06.2017Preuzmite
Број 9 - 03.07.2017Preuzmite
Број 10 - 28.07.2017Preuzmite
Број 11 - 29.09.2017Preuzmite
Broj 12 - 10.11.2017Preuzmite
Broj 13 - 04.12.2017Preuzmite
Broj 14 - 29.12.2017Preuzmite
Broj 15 - 29.12.2017Preuzmite
Службени гласници 2011 Dokument
Број 1 -01.02.2011. Preuzmite
Број 2 -03.03.2011Preuzmite
Број 3 - 04.04.2011 Preuzmite
Број 4 - 05.05.2011Preuzmite
Број 5 - 01.06.2011Preuzmite
Број 6 - 04.07.2011Preuzmite
Број 7 - 02.08.2011Preuzmite
Број 8 - 03.10.2011Preuzmite
Službeni glasnici 2010 Dokument
Број 1 - 02.02.2010 Preuzmite
Број 2 - 01.03.2010Preuzmite
Број 3 - 06.04.2010 Preuzmite
Број 4 - 05.05.2010Preuzmite
Број 5 - 04.06.2010Preuzmite
Број 6 - 02.07.2010Preuzmite
Број 7 - 02.08.2010Preuzmite
Број 8 - 20.09.2010Preuzmite
Број 9 - 01.11.2010Preuzmite
Број 10 - 06.12.2010Preuzmite
Број 11 - 30.12.2010Preuzmite
Број 12 - 31.12.2010Preuzmite
Službeni glasnici 2009 Dokument
Број 1 - 30.01.2009 Preuzmite
Број 2 - 27.02.2009Preuzmite
Број 3 - 07.04.2009 Preuzmite
Број 4 - 04.05.2009Preuzmite
Број 5 - 01.06.2009Preuzmite
Број 6 - 01.07.2009Preuzmite
Број 7 - 31.07.2009Preuzmite
Број 8 - 05.10.2009Preuzmite
Број 9 - 02.11.2009Preuzmite
Број 10 - 04.12.2009Preuzmite
Број 11 - 30.12.2009Preuzmite
Број 12 - 31.12.2009Preuzmite
Službeni glasnici 2008 Dokument
Број 1 - 01.02.2008 Preuzmite
Број 2 - 01.03.2008Preuzmite
Број 3 - 01.04.2008 Preuzmite
Број 4 - 05.05.2008Preuzmite
Број 5 - 30.05.2008Preuzmite
Број 6 - 27.06.2008Preuzmite
Број 7 - 01.08.2008Preuzmite
Број 8 - 19.12.2008Preuzmite
Број 9 - 31.12.2008Preuzmite