SO FOČA: “PAVGORDU” SAGLASNOST ZA DOGRADNJU ROBNE KUĆE

Izmjena regulacionog plana Centar dva, koju su jednoglasno usvojili odbornici SO Foča,  omogućiće fočanskom preduzeću „Pavgord“ da dogradi objekat ovdašnje Robne kuće i da na slobodnom dijelu parcele, čiji je vlasnik, izgradi stambenu zgradu.

Riječ je o jednom od najatraktivnijih prostora, koji se graniči sa zaštićenom zonom Prijeke čaršije, što obavezuje investitora da ispuni posebne propisane uslove gradnje.

-To znači da je zabranjena nadogradnja na postojeću visinu objekata, da se mora graditi autohtonim materijalima, te da se buduće građevine moraju uklopiti u postojeći ambijent“, pojasnio je Mensud Jahić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Foča.

On je dodao da su putem prednacrta idejnog projekta od izvođača dobili uvjeravanja da će se pridržavati ovih uslova, uz napomenu da je ovo preliminarni materijal i da je slijedi izrada projektne dokumentacije, koja podliježe javnoj raspravi.

Odbornici su usvojili i nacrt rebalansa budžeta opštine za 2017. godinu prema kojem se ukupna budžetska sredstva, u odnosu na ranije usvojeni budžet, smanjuju se za pet procenata, odnosno sa 12.110.000 na 11.540.000 KM.

Potreba za rebalansom ukazala se zbog promjena u prilivu grantovskih sredstava, koja se smanjuju za 570.000 maraka, dok planirani poreski i neporeski prihodi ostaju na istom nivou, navodeno je u obrazloženju odluke.

Na sjednici je usvojena i odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u Mjesnoj zajednici Kozja Luka, koje je pripadalo nekadašnjoj Zemljoradničkoj zadruzi „Zelengora“, a sada je u vlasništvu opštine.

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Branka Salamadija pojasnila je da je riječ o 86.347 metara kvadratnih zemljišta, koje se godinama nije koristilo i koje je zaraslo u korov.

Na ovaj način, dodala je, to zemljište će biti rekultuivisano, čime će se omogućiti zapošljavanje ljudi.

-Pojavile su se poljoprivredne zadruge koje su zainteresovane za zakup ovog zemljišta, na kojima bi podigli zasade. To podrazumijeva i zapošljavanje radne snage, što je prvenstveni interes opštine-naglasila je ona.

Dodala je da će zemljište biti dato u zakup putem licitacije, a kada se odabere najbolji ponuđač, Skupština opštine će odlukom odobriti ugovor o zakupu uz saglasnost resornog ministarstva.

Jednoglasno je usvojena i odluka o kupovini zemljišta na dionici puta Hum-Brštenovica u kanjonu rijeke Tare, čime će biti omnogućen nastavak probijanja ove trase. Za otkup zemljišta biće izdvojeno 13.000 KM.

Odbornici i javnost upoznati su o radu pravobranilaštva, kancelarije u Foči, mjesnim zajednicama, o stanju u oblasti boračko-inavlidske zaštite, o položaju penzionera, o nasilju u porodici, o stanju u oblasti civilne zaštite, te u oblasti lova i ribolova.

happy wheels