СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Материјали за сједнице Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Радни материјали за Осму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 30.09.2021. године

 1. Записник са Седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 2021. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 2021. године,
 3. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2021. године,
 4. Нацрт ребаланса буџета Општине Фоча за 2021. годину,
 5. Приједлог одлуке о приступању изради Стратегије безбједности друмског саобраћаја општине Фоча за период 2022 – 2031. године,
 6. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (шеста измјена),
 7. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,
 8. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Центра за културу и информисање Фоча,
 9. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча,
 10. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча,
 11. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,
 12. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча,
 13. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2020/2021. годину,
 14. Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2021/2022. годину,
 15. Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Центра за културу и информисање Фоча:
 16. Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча:
 17. Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча:
 18. Избор и именовање једног члана Школског одбора Јавне установе Средњошколски центар Фоча у име Општине Фоча као јединице локалне самоуправе,
 19. Измјена Листе одборника Скупштине Општине Фоча за закључивање брака на подручју општине Фоча,
 20. Информација о упису дјеце у први разред основне школе у школској 2021/2022. години,
 21. Информација о упису ученика у први разред средње школе у школској 2021/2022. години,
 22. Информација о стипендирању студената у школској 2020/2021. години,
 23. Одговори на одборничка питања,
 24. Одборничка питања,
 25. Иницијативе одборника,
 26. Текућа питања.

 

Општина Фоча

Материјали за Прву посебну сједницу Скупштине Општине Фоча

1. Информација о реализацији закључака са 4. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2020. годину

3. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину

4. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

5. Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину

6. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

7. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

8. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

9. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

11. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину