KROZ PROJEKAT „LAJF“ OPŠTINA DOBILA ELEKTRONSKI REGISTAR: LAKŠE DO DOZVOLA I INVESTICIJA

Uspješnom realizacijom Projekta LIFE Opština Foča je unaprijedila svoj regulatorni okvir i sada je u mogućnosti da ponudi efikasniju, jeftiniju i transparentniju uslugu svojim privrednicima i građanima i na taj način poboljša kvalitet života i poslovanja u ovom gradu.

Projekat LIFE provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Tokom današnje prezentacije predstavljeni su najznačajniji rezultati ostvareni u okviru Projekta LIFE i stavljen je u funkciju „Elektronski registar Opštine Foča“, koji je rezultat novog i usklađenog regulatornog okvira ove opštine.

E-registar omogućava da građani i privrednici na jednom mjestu jednostavno i brzo dobiju cjelovitu informaciju o tome kojem opštinskom organu treba da podnesu željeni zahtjev, u kojoj formi, koju dokumentaciju treba da prilože, te koliko će postupak koštati i u kojem roku će biti riješen.

E-registar omogućava preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva, te značajno unapređuje transparentnost i predvidivost rješavanja postupaka. Sadrži i ažurnu listu poticaja, te daje jednake prilike svim zainteresovanim stranama za ravnopravno učešće u ostvarivanju dostupnih poticaja. E-registar Opštine Foča sada je dostupan na  http://eregistar.opstinafoca.rs.ba/.

Prihvatanjem LIFE preporuka, Opština Foča je unaprijedila i pojednostavila 61 administrativni postupak koji je direktno vezan za obavljanje privredne aktivnosti u ovom gradu, skrativši prosječno vrijeme potrebno za rješavanja predmeta za 42% i snizivši vrijednost taksi i naknada za njihovo provođenje. Predstavnici više od 40 fočanskih privrednih subjekata su učešćem u radu nekoliko fokus grupa dali značajan doprinos kod pripreme preporuka.

Dio ovih pojednostavljenja i smanjenja administrativnog opterećenja za investitore se odnosi i na proces izdavanja građevinskih dozvola, gdje je uveden tzv. jednošalterski sistem poslovanja.

Naime, na osnovu sporazuma sklopljenih sa javnim institucijama i komunalnim preduzećima, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove sada je u mogućnosti da po službenoj dužnosti, na osnovu podnesenog zahtjeva, prikuplja sve potrebne saglasnosti u ime investitora.

Jedan od rezultata je i unapređenje sistema servisiranja investitora, koji sada funkcioniše po principu „sve na jednom mjestu“. U sklopu realizacije ovog pristupa detaljno su analizirane investicione mogućnosti Foče, izvršena priprema konkretnih lokacija za investiranje, opisani potencijali i konkurentske prednosti, te ponuđene informacije o podršci koju investitor može očekivati kod realizacije investicije.

Navedene informacije su sadržane u Investicionom profilu, koji je dostupan na http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2018/07/Inv_profil_Foca_June-30-18_WEB_FINAL_BHS.pdf.

Usklađivanjem i skraćenjem administrativnih procedura, povećanjempredvidivosti rada kroz uspostavljanje E-registra i ažurne liste poticaja, te pripremom konkretnih projekata, predstavljenih u Investicionom profilu, Opština Foča će spremno dočekati buduće investitore i olakšati redovnoposlovanje firmama.

happy wheels