Skip to content

Objava liste korisnika regionalnog stambenog programa za pod-projekat državnog projekta stambenog zbrinjavanja (DPSZ-BIH5)

Objava liste korisnika regionalnog stambenog programa za pod-projekat državnog projekta stambenog zbrinjavanja (DPSZ-BIH5)

U skladu sa Okvirnim Sporazumom između Razvojne Banke Vije􀀕a Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja koji je stupio na snagu Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine o ratifikaciji (“Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, broj: 4/14), iz ultidonatorskog fonda sa prevlađuju􀀕im učeš􀀕em IPA sredstava koje osigurava Evropska unija, finansira se sprovođenje višegodišnjeg Državnog projekta stambenog zbrinjavanja (DPSZ).
U prilogu se nalazi lista korisnika regionalnog stambenog programa (izvod iz tabele koji se odnosi na područje Opštine Foča).

LISTA KORSNIKA (PDF)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter