Општина Фоча

Општина Фоча

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР „НЕШКОВИЋ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

advanced divider

На основу плана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча, број: 01-022- 114/19 од 26.12.2019. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, утврђује

НАЦРТ

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“
ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР „НЕШКОВИЋ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

I

Нацрт Плана се ставља на јавни увид у времену од 27. априла 2020. године до 27. маја 2020.године.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предложени Нацрт уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 8 до 14 часова.

III

Књига примједби се налази у Шалтер сали Општине Фоча.
За сва додатна образложења грађани се могу обратите у Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове у згради Општине Фоча.

advanced divider

Вијести

Translate »