Општина Фоча

Општина Фоча

ЈАВНИ ПОЗИЗ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА И ИЗМЈЕНАМА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА

advanced divider

I

Јавна расправа о Регулационом плану Индустријске зоне „Брод на Дрини“ Фоча и измјенама дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча одржаће се 28.08.2020. године са почетком у 11 часова у сали број 31 у згради Општине Фоча.

II

  1. Граница обухвата Регулационог плана Индустријске зоне „ Брод на Дрини“ Фоча креће се границом обухвата постојећег Урбанистичког пројекта „Брод на Дрини“ Фоча и обухвата површину од 264.625,48 м2.
  2. Измјена дијела регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча обухвата простор који се налази уз границу Урбанистичког пројекта „Брод на Дрини“ с њене југозападне стране и обухвата локацију означену као к.ч. број: 267/1, 267/2 и 267/3 к.о. Брод у укупној површини од 10.224,50 м2 те део саобраћајнице означене као к.ч. 618/1 у површини од 1.130,42, м2 тако да укупна површина измјена Плана износи 11.088,48 м2.
  3. Укупна површина обухвата Плана износи 27,57 ха.

III

Инвеститори израде и измјена Плана су привредна друштва у оквиру Индустријске зоне „ Брод на Дрини“ Фоча. Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и носилац израде Плана је „ Пројекат“ а.д. Бања Лука.

IV

Позивају се заинтересована лица да присуствују јавној расправи.

advanced divider

Вијести

Translate »