ОПШТИНА ФОЧА

ЈАВНИ УВИД У План експропријације за изградњу магистралног пута М-I 111 (стара ознака М-18) Брод на Дрини – граница БиХ/ЦГ (Хум)

advanced divider

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА  ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 06-36-1-

Датум, 05.10 2020. године

            Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове поступајући по допису Правобранилаштва   Републике  Српске број: ЈП1-47/20 од 29.09.2020 године у поступку утврђивања општег интереса за изградњу магистралног пута М-I 111 (стара ознака М-18) Брод на Дрини – граница БиХ/ЦГ (Хум) за дио пута који пролази кроз подручје општине Фоча, у складу са   чланом 17.  став 4. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске” број:112/06,37/07,66/08,110/08 и 79/15), објављује

Ј А В Н И    У В И Д

У План експропријације  за изградњу магистралног пута М-I 111 (стара ознака М-18) Брод на Дрини – граница БиХ/ЦГ (Хум) за дио пута који пролази кроз подручје општине Фоча.

I

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Плана експрoпријације за изградњу магистралног пута М-I 111 (стара ознака М-18) Брод на Дрини – граница БиХ/ЦГ (Хум) за дио пута који пролази кроз подручје општине Фоча.

 

II

План експропријације је израђен у складу са Стручним мишљењем и Урбанистичко-техничким условима од јула 2019 године који су урађени од стране носилаца израде: УРБИС ЦЕНТАР д.о.о. Бања Лука те  локацијским условима издатим  од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију број: 15.02.-364-99/20 од 27.07.2020 године.

 

III

План се излаже на јавни увид у Шалтер Сали Општине Фоча-Шалтер број 3, гдје се и налази књига примједби у периоду од 05.10. до 19.10.2020 године у времену од 07 до 15 часова.

 

IV

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове  Општине Фоча.

 

 

                             НАЧЕЛНИК

                                                                                               Oдјељења за просторно уређење,

                                                                                            стамбено-комуналне послове

                                                                                            Менсуд Јахић, дипл.инг.арх.

 

advanced divider

Вијести

Translate »