Objavljivanje članaka i blogova

advanced divider

Pisanje članaka o prekograničnom području i objava u turističkim časopisima i blogovima

U cilju promocije projektnog područja kao atraktivne turističke destinacije na međunarodnom tržištu, kroz projekat će se angažovati međunarodni novinari (jedan ili više) koji će pisati članke i blogove za istaknute međunarodne turističke časopisima (poput Lonely Planet, National Geographic, Traveler ili Outdoor magazine, itd.). Očekuje da projekat podrži objavljivanje najmanje 4 članka i najmanje 6 blogova.

Članci:

  1. Future Travel: Drawn to the Edge in the Western Balkans, Paste Magazine, autor Alex Crevar
  2. Od jezera u obliku srca do prasume i raftinga: kako su Foca i Pluzine postali prestonice avanturistickog turizma, Priče sa dušom, autor Nenad Blagojević
  3. Sta jos treba videti i probati u Foci i Pluzinama posle raftinga i netaknute prirode, Priče sa dušom, autor Nenad Blagojević
  4. Un lac en forme de coeur et une foret vierge bienvenue a foca et pluzine capitales du tourisme d aventure des balkans, Mes voyages franco-serbes, autor Nenad Blagojević

Blogovi:

  1. Turizam i adrenalin u Pluzinama i Foci, autor Kristijan Iličić
  2. 10 Adventure Things To Do in Montenegro & Bosnia and Herzegovina In One Trip, Travelling Buzz, autor Maria Stoyanova
advanced divider

Vijesti

Translate »