Објављивање чланака и блогова

Писање чланака о прекограничном подручју и објава у туристичким часописима и блоговима У циљу промоције пројектног подручја као атрактивне туристичке дестинације на међународном тржишту, кроз пројекат ће се ангажовати међународни новинари (један или више) који ће писати чланке и блогове за истакнуте међународне туристичке часописима (попут Lonely Planet, National Geographic, Traveler или Outdoor magazine, итд.). […]