Objavljivanje članaka i blogova

Pisanje članaka o prekograničnom području i objava u turističkim časopisima i blogovimaU cilju promocije projektnog područja kao atraktivne turističke destinacije na međunarodnom tržištu, kroz projekat će se angažovati međunarodni novinari (jedan ili više) koji će pisati članke i blogove za istaknute međunarodne turističke časopisima (poput Lonely Planet, National Geographic, Traveler ili Outdoor magazine, itd.). Očekuje […]