Poziv za istraživačke grantove

advanced divider

Evropski istraživački savjet (European Research Council ERC) objavio Poziv za dostavljanje prijedloga projekata „Početni grant“ koji se finansira u okviru Programa EU Horizon Europe 2021 – 2027.

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 08. april 2021. godine do 17:00 časova.

Cilj predmetnog Poziva je podrška naučnicima da formiraju svoj nezavisni istraživački tim ili program.

Budžet Poziva iznosi 619 miliona evra. Predviđeno je da se dodijeli 413 grantova i iznosu do 1,5 miliona evra.

Na Poziv se mogu prijaviti naučnici koji su stekli doktorat u periodu od 01. januara 2014. godine do 31. decembra 2018. godine.

Program rada možete pogledati u prilogu  a sve uslove poziva i kriterijume za prihvatljivost aplikanata  dostupne su OVDJE.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

 

 


ERC grantovi za konsolidatora namijenjeni su istraživačima sa značajnim istraživačkim postignućima i kojima je zaključno sa 1. januarom 2020. godine proteklo najmanje sedam, a najviše 12 godina od dana doktoriranja. Cilj granta je pružanje podrške vrhunskim vodećim istraživačima u onoj fazi karijere kada nastoje da konsoliduju svoj istraživački tim. Vodeći istraživači koji su aplikanti moraju da pokažu da je njihov istraživački prijedlog inovativan, ambiciozan i izvodljiv.

Akcije ERC-a otvorene su za istraživače bilo koje nacionalnosti koji nameravaju da sprovedu svoju istraživačku aktivnost u bilo kojoj državi članici EU ili pridruženim zemljama. Glavni istražitelji mogu biti bilo koje starosne dobi i nacionalnosti i mogu boraviti u bilo kojoj zemlji na svetu u vreme podnošenja zahteva. Glavni istražitelji finansirani putem pomoći za istraživanje granica ERC-a troše minimalni procenat svog radnog vremena na projekat ERC i minimalni procenat svog radnog vremena u nekoj državi članici EU ili pridruženoj zemlji.

Institucija domaćina (Pravna institucija podnosioca zahteva) mora biti osnovana u nekoj državi članici EU ili pridruženoj zemlji kao pravno lice stvoreno u skladu sa nacionalnim zakonom, ili međunarodna evropska interesna organizacija (kao što su CERN, EMBL itd.), Zajednički istraživački centar Evropske komisije (JRC) ili bilo koji drugi entitet stvoren u skladu sa zakonom EU.

advanced divider

Vijesti

Translate »