ОПШТИНА ФОЧА

ЈАВНИ КОНКУРС За утврђивање листе овлаштених правних и физичких лица за вршење техничког прегледа објеката на подручју Општине Фоча

advanced divider

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 06-36-1-17

Датум, 03.03.2021 године

 

Одјељењe за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, на основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 84/19), расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За утврђивање листе овлаштених правних и физичких лица за вршење техничког прегледа објеката на подручју Општине Фоча

I

Позивају се правна и физичка лица која имају лиценцу за: израду техничке документације, за ревизију техничке документације, за грађење или стручни надзор над грађењем објекта, за вршење енергетског прегледа објекта, издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, да у року од 20 дана рачунајући од дана објављивања овог конкурса, доставе своје пријаве на исти.

 

II

Уз пријаву је потребно доставити тражене лиценце како би овај орган могао утврдити листу правних и физичких лица која, као  чланови комисије могу учествовати у техничким прегледима објеката на подручју општине Фоча.

 

III

Овај конкурс ће бити истакнут на огласној табли и сајту Општине Фоча, и објављен у више наврата на Радиу Фоча.

 

IV

Пријаве се примају сваког радног дана у времену од 7,00-15,00 часова у просторијама Шалтер сале Општине Фоча (шалтер број: 3.) и исте се могу предати до 23.03.2021. године.

 

 

advanced divider

Вијести

Translate »