Општина Фоча

Општина Фоча

ЈАВНИ ПОЗИВ о додјели сјеменског материјала за прољетну сјетву за 2021. годину

advanced divider

грб

ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-014- 79 /21

Датум: 18.03.2021. године

На основу члана 4. Споразума по Одлуци о усвајању плана расподјеле средстава по основу Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности за коришћење средстава по основу поврата ПДВ-а у оквиру Пројекта заштите од поплава Дрине, између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединица за координацију пољопривредних пројеката и Општине Фоча, Начелник Општине расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
о додјели сјеменског материјала за прољетну
сјетву за 2021. годину

 

I ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у имају незапослене особе, социјално и материјално угрожене особе са подручја општине Фоча које посједују властито пољопривредно земљиште или  њихови ужи чланови породице  као и земљиште узето под закуп.

II УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ СЈЕМЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Подносилац захтјева треба да испуњава сљедеће услове:

1. Да има пребивалиште на подручју општине Фоча,

2. Да је  подносилац захтјева власник пољопривредног земљишта (или члан уже породице) погодног за сјетву или да има овјерен уговор о закупу пољопривредног земљишта.

III ОСНОВНА АПЛИКАЦИОНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ЈАВНОМ ПОЗИВУ

1.Попуњен пријавни образац,
2. Копија личне карте,
3. Кућна листа,
4. Доказ о незапослености пунољетних чланова домаћинства, што доказује увјерењем издатим од ЈУ Завода за запошљавање РС –БИРО Фоча,
5. Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере последњи чек пензије или потврда издата од банке),

6. Копија посједовног листа или пореско рјешење ( не старије од двије године).

IV ДОДАТНИ УСЛОВИ

Поред обавезне документације подносилац захтјева може приложити и додатну документацију уколико жели да оствари предност по основу припадности категорији, како слиједи:

1. Да се подносилац захтјева налази на евидеденцији Центра за социјални рад минимално 2 (двије) године,
2. Потврда да је подносилац захтјева члан породице погинулог борца,
3.  Потврда да је подносилац захтјева РВИ,
4.  Доказ да је самохрани родитељ.

Уколико подносилац захјева испуњава неки од додатних услова потрбно је да достави доказ – потвду којом доказује да испуњава додатни услов.

Захтјев са потребном документацијом предати у шалтер-сали Општине Фоча.

Рок за подношење захтјева је 15 дана, од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања Општине Фоча (Радио Фоча), wеб страници општине Фоча, те на огласној табли Општине Фоча.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

  Милан Вукадиновић

advanced divider

Вијести

Translate »