Општина Фоча

Општина Фоча

Изазов декарбонизације за мала и средња предузећа – Позив за изражавање интереса

advanced divider

Пројекат „Подршка припреми за имплементацију циљева одрживог развоја и укључивање приватног сектора“, којег проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП у БиХ), а финансира Шведска, позива сва заинтересирана мала и средња предузећа из БиХ да се пријаве за судјеловање у Изазову декарбонизације.

Овом интервенцијом настојимо идентифицирати и укључити пет предузећа из БиХ и помоћи им да из кризе изађу јачи са паметним (смарт) рјешењма, те се тежи успостављању одрживих приступа за будуће пословне операције кроз пилот-провођење конкретних краткорочних интервенција које ће допринијети декарбонизацији њихових пословних операција.

Новоуведени пословни модели или праксе не значе само да ће њихов утјецај на околиш бити минимизиран, него и да ће економски и социјални учинак бити позитиван, што ће довести до одрживог раста и проширених пословних могућности, чак и у вријеме кризе. Интервенција ће, такођер, допринијети палети идеја и конкретних акција и скалабилних иновативних рјешења малих и средњих предузећа из Босне и Херцеговине. Те акције би допринијеле декарбонизацији и показале би пут ка средишњем циљу стратегије декарбонизације – достизању нето нултих емисије и стабилизирању климатских промјена. Интервенција ће, такођер, допринијети палети идеја за унапређење квалитете зрака, што је опет друго питање развоја у земљи.

Изазов декарбонизације за мала и средња предузећа ће допринијети одрживом и зеленом опоравку приватног сектора у БиХ кроз пружање подршке предузећима предводницима укљученим у Изазов у:

  • Смањењу њиховог енергетског интензитета;
  • Пријелазу са фосилних горива на горива из обновљивих извора;
  • Контроли емисија стакленичких плинова;
  • Контроли емисија загађивача зрака.

Циљ ове иницијативе је подржати предузећа у осмишљавању конкретног приступа декарбонизацији који ће се моћи даље реплицирати.

УНДП у БиХ намјерава проширити портфељ рјешења за одрживи економски опоравак и подржати даљу трансформацију пословних пракси у БиХ ка угљичној неутралности. Стимулативни пакети у подршци економском опоравку ће бити праведни и дјелотворни само ако подржавају пријелаз на економију која ће бити ресурсно ефикасна, зелена и циркуларна.


Шта ће мала и средња предузећа добити од овог процеса?

Циљ Изазова је подржати предузећа у осмишљавању конкретног приступа декарбонизацији њихових пословних операција.

Након што буду одабрана за учешће у овом Изазову, малим и средњим предузећима ће бити понуђена:

Стручна помоћ прилагођена одабраном предузећу у циљу процјене садашњег статуса кориштења енергије и ресурса (процјена енергетских губитака и потенцијала за промјену извора енергије, као и процјена технолошких опција за свеукупно смањење емисија стакленичких плинова и загађивача зрака из њихових пословних операција). На тај начин би се пружила подршка припреми дугорочније мапе пута за трансформацију која ће допринијети декарбонизацији која ће бити у већој мјери системска, уз мјерљиве показатеље напретка;
Мала улагања у технологију или материјале који су битни за покретање или подршку трансформацији ка декарбонизацији (грант у вриједности до 30.000 КМ по једном малом/средњем предузећу) у оквиру одрживости и циркуларности у пословању.

Ова подршка је по својој природи трансформацијска и фокусира се на идентифицирање и увођење нових одрживих приступа и пословних модела на основу декарбонизације.

По завршетку пружања помоћи, очекује се да ће бити постигнути сљедећи основни резултати:

  1. За свако мало и средње предузеће је израђена мапа пута одрживе трансформације уз мјерљиве полазишне и циљне вриједност отиска ЦО2;
  2. Успјешно је проведено тестирање иновативних и скалабилних рјешења за декарбонизацију (најмање 5 пилот интервенција које доприносе декарбонизацији у области смањења енергетске ефикасности, пријелазу са фосилних горива на горива из обновљивих извора, контроли емисија стакленичких плинова из извора у приватном сектору, контроли емисија загађивача зрака из извора у приватном сектору);
  3. Пакет скалабилних рјешења и системских приступа декарбонизацији који показују локалне праксе и одрживост, а које је развио УНДП у сврху учења и скалирања.

 

Друге важне информације

Процес пружања помоћи ће трајати од априла до септембра 2021. године.

Прихватљиви апликанти су МСП која су правна лица и послују на подручју БиХ и која су у приватном власништву и баве се производном или услужном дјелатношћу.

Буџет Позива износи 150 000 КМ, а максималан грант по предузећу је 30 000КМ.

Како се пријавити?

Све информације о Позиву, као и дјелокруг и квалификацијски критерији, могу се наћи у Смјерницама за подноситеље пријава.

Онлине образац пријаве се налази овдје (на б/х/с језику).

Рок за достављање онлине пријава истиче у поноћ 21. априла 2021. године. Све пријаве које пристигну након овог рока неће бити узете у разматрање.

У случају потешкоћа у поступку подношења пријаве, као и за сва питања која се односе на овај јавни позив, контактирајте нас путем е-маила: registry.ba@undp.org у којем ћете у предмету поруке јасно навести назив овог јавног позива.

advanced divider

Вијести

Translate »