Општина Фоча

Општина Фоча

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ МХЕ „БК 2“ НА РИЈЕЦИ КРУПИЦИ

advanced divider

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву МИНИСТАРСТВА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Трг Републике Српске 1, Бања Лука за издавање еколошке дозволе за постројење МХЕ “БК 2“ на ријеци Крупици, инсталисане снаге 250 К\У, дужине цјевовода 826,73м, на локацији означеној као к.ч. број: 1827/3, к.о. Јелеч и к.ч. број: 825/2, к.о. Пољице, инвеститора МХЕ „Крупица“ д.о.о. Фоча, у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и чланом 2 и 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12), објављује

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА

ПОСТРОЈЕЊЕ МХЕ „БК 2“ НА РИЈЕЦИ КРУПИЦИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ :
250 К\У, ДУЖИНА ЦЈЕВОВОДА : 826,73М, КОЈИ СУ УРАЋЕНИ ОД СТРАНЕ В&З
ЗАШТИТА Д.О.О. БАЊА ЛУКА ОД ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ

I

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Скупштине општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се иалази у шалтер сали СО Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, општине Фоча

III

Јавни увид у Доказе траје до 19.08.2021. године.

НАЧЕЛНИК

Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове

Ранко Поповић, дип.инж.арх

Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе су у прилогу
( можете преузети или погледати испод).

advanced divider

Вијести

Translate »