Нацрт стратегије развоја социјалног становања у општини Фоча за период 2021 – 2030. године

01

Скупштина Општине Фоча, на Шестој редовној сједници, дана 17. 6. 2021. године, усвојила је Нацрт стратегије развоја социјалног становања у општини Фоча за период 2021 – 2030. године. У вези овог нацрта стратегије одржаће се јавна расправа у трајању од 30 дана. За организовање и спровођење јавне расправе из тачке 2. овог закључка задужује се […]