Позив за Девету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 11.11.2021. године

Девета редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 11.  новембра  2021.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 10.00  часова.   За Девету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Осмој сједници, од 2. новембра 2021. године, утврдио сљедећи   […]

Радно вријеме дежурних апотека у новембру

апотека

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А Број: 02-014-392/21 Датум: 04.11.2021. године На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број […]