дОКУМЕНТА
2016.-2020.

Акти Скупштине Општине Фоча
Појединачни приказ аката

1. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2019. години за подручје општине Фоча

 2. Одлука о приступању изради Регулационог плана Индустријске зоне Брод на Дрини Фоча и измјени дијела Регулационог плана Брод на Дрини Фоча

3. Програм уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

4. Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

5. Програм уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

6. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

7. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

8. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину

9. Закључак – Извјештај о раду Начелника Општине Фоча у 2019. години

10. Закључак – Програм рада Начелника Општине Фоча у 2020. години

11. Програм рада Начелника Општине Фоча у 2020. години

12. Закључак – Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2020. годину

13. Закључак – Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

14. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину

15. Закључак – Извјештај о утрошку средстава заједничке комуналне потрошње за 2019. годину

16. Закључак – Извјештај о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских сортимената у 2019. години

17. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину

18. Закључак – Извјештај о утрошку средстава од концесионих накнада за 2019. годину

19. Закључак – Извјештај о утрошку средстава од водних накнада за 2019. годину

20. Закључак – Записник са 36. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

дОКУМЕНТА
2016.-2020.

Акти Скупштине Општине Фоча

Opps!! You didn't enter any table data or CSV file
Број сједнице и назив документа Датум постављања Документ
36 сједница; 1. Одл. о висини вриједности непокретности по зонама 2020. 30.01.2020. Преузмите
36 сједница; 2. Одлука о висини стопе пореза на непокретн. за 2020.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 3. Одлука о давању сагл. на цијене за КП Комуналац30.01.2020. Преузмите
36 сједница; 4. Одлука о куповини неп. ул. Цара Лазара кч 2896 ко Фоча30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 5. Одлука о продаји непокр. кч 256 ко Мољевина30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 6. Закључак - План рада ОУ ОФ 2020.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 7. Закључак - Извјештај о раду Одбора за жалбе 2019.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 7. Закључак - Извјештај о раду Одбора за жалбе 2019.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 7. Закључак - Извјештај о раду Одбора за жалбе 2019.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 7. Закључак - Извјештај о раду Одбора за жалбе 2019.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 7. Закључак - Извјештај о раду Одбора за жалбе 2019.30.01.2020.Преузмите