ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности – стана у Сарајеву

01

  РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А   Број:02-014-59/21 Датум: 06.04. 2021.године   На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – стана у Сарајеву, у ул. Трг ЗАВНОБиХ-а  („Службени гласник Општине Фоча“ број: 3/20 и 4/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за […]

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ФОЧА

01

На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), чл. 2, 3, 7. и 8. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне […]

ЈАВНИ ОГЛАС За продају ватрогасног моторног возила

01

ЈАВНИ ОГЛАСЗа продају ватрогасног моторног возила I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕВатрогасно теретно моторно возило ФАП, власништво општине Фоча, година производње 1986. година, датум последње регистрације 2017. године, без мотора и водене пумпе са редуктором ,нерегистровано и ођављено у ПУ Фоча 2018. године.Почетна продајна цијена возила износи 2.000,00 КМ. II НАЧИН ПРОДАЈЕПраво учешћа у поступку усмене јавне лицитације […]

ЈАВНИ ОГЛАС (поновљени) за издавање у закуп пословног простора у објекту Спортске дворане у Фочи

јавни оглас

На основу члана члана 3. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за  издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.12/15) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине […]