Јавни позив за подношење захтјева за куповину стана у вишепородичном стамбеном објекту за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. Статута Општине Фоче („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17), Начелник Општине Фоча, објављује ТРЕЋИ  ЈАВНИ  ПОЗИВ за подношење захтјева за куповину стана у вишепородичном стамбеном објекту за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи I […]

Јавни позив за додјелу новчане помоћи ученицима чији се родитељи налазе на евиденцији завода за запошљавање основних и средњих школа у Фочи

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Општине Фоче („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17),  Начелник Општине Фоча, објављује ЈАВНИ  ПОЗИВ   Додјелу новчане помоћи ученицима чији се родитељи налазе на евиденцији завода за запошљавање  основних и средњих школа у Фочи   I […]

ЈАВНИ ОГЛАС ради покушаја споразумног рјешавања имовинско-правних односа, за које је утврђен Општи интерес за изградњу нове трасе магистралног пута М 1-109(М-20) Гацко –Фоча поддионица Тјентиште- Брод на Дрини

Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-4095/22 од 03.11.2022. године, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 113/22 од 16.11.2022. године  и  Одлуком о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса: 04/1-012-2-4095/22 од 03.11.2022. године број 04/1-012-2-2441/23 од 20.07.2023. године објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 70/23 од 08.08.2023. године   утврђен је општи интерес […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛОВА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЧОХОДОР МАХАЛА“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА И ЧАНЧАР НЕЂЕЉКО

На основу члана 48. став 6 Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, објављује   Ј А В Н И    П О З И В ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛОВА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЧОХОДОР МАХАЛА“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГОРЊЕ ПОЉЕ“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР „ФАЛКОН“ Д.О.О. ФОЧА

На основу члана 48. став 6 Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, објављује   Ј А В Н И    П О З И В ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГОРЊЕ ПОЉЕ“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ […]

Продужен Јавни позив за достављање апликација за пројекат Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву

Општина Фоча и швајцарски Каритас продужили су Јавни позив за достављање апликација/пријава за пројекат „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023 (СЕЛЛС)“. Право учешћа на овом Јавном позиву имају корисници који су се пријавили на Предпозив пројекта и учествовали на тренингу за испуњавање апликационе форме са локалним партнерима. Позив је продужен до […]

Јавни позив за Пројекат Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву

Општина Фоча и швајцарски Каритас објављују Јавни позив за достављање апликација/пријава за Пројекат „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023 (СЕЛЛС)“. Право учешћа на овом Јавном позиву имају корисници који су се пријавили на Предпозив пројекта и учествовали на тренингу за испуњавање апликационе форме са локалним партнерима. Позив је отворен од 21.06. […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ФОЧУ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр: 97/16,  36/19 и 61/21), члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса за Општину Фочу („Службени гласник Општине Фоча“, брoj 8/23),  Начелник Општине Фоча  […]

Јавни оглас за продају земљишта

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А   Број:02-014- 131 /23 Датум: 12.04. 2023. године   На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број: 1250 и к.ч. број: 1271 уписaне у п.л. број: 51/2 к.о. Љубина  („Службени гласник Општине Фоча“ број: […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ОГРАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ТРИ МОСТА У ФОЧИ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Републике Српске“, број: 8/17), Начелник општине Фоча објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ОГРАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ТРИ МОСТА У ФОЧИ: ДОЊИ И ГОРЊИ МОСТ НА РИЈЕЦИ ЋЕХОТИНИ […]