НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР 1“ (пета одлука о измјени од усвајања ревизије плана број: 01-022-77/21 од 17.06.2021. године), чији су инвеститори Лугоњић Давор и Њуховић Гордана из Фоче

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-36-1-42 9/2021 Датум, 24.09.2021. године   На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Центар 1“ (пета одлука о […]

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

На Седмој редовној сједници, која је одржана 22. јула 2021. године, Скупштина Општине Фоча је донијела Одлуку о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча. Ова одлука је објављена у „Службеном гласнику Општине Фоча“, број 11. од 26. 7. 2021. године. Избори за избор чланова савјета мјесних заједница ће се […]