ИНФОРМАЦИЈА О ДОСТАВЉАЊУ УВЈЕРЕЊА О ДОДЈЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ФОЧА

ОПШТИНА  ФОЧА СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА Секретар  Скупштине  Општине  Фоча Фоча, 23. децембра 2020. године   И Н Ф О Р М А Ц И Ј А  О  ДОСТАВЉАЊУ  УВЈЕРЕЊА  О  ДОДЈЕЛИ  МАНДАТА ОДБОРНИКА У  СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ  ФОЧА             У сриједу, дана 23. децембра 2020. године, у просторијама Општинске управе Општине Фоча, у сали друштвено – […]

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ФОЧА : Доставити бројеве текућих рачуна ради исплате изборних накнада

01

РЕПУБЛИКА  СРПСКА  ОПШТИНА  ФОЧА  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А  Број:  031 – 60 / 20 Фоча, 09.12.2020. године       Предмет:  Обавјештење.- Општинска изборна комисија Фоча обавјештава лица која су учествовала у активностима Локалних избора 2020. године, именована у својству чланова или замјеника чланова бирачких обора, мобилних тимова или посебних мобилних тимова, […]

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ФОЧА – ОБАВЈЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКАСРПСКА ОПШТИНАФОЧА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ФОЧА Ф О Ч А ОБАВЈЕШТЕЊЕ “Из Општинске изборне комисије Фоча обавјештавају гласаче који су позитивни на вирус COVID – 19, или су изоловани одлуком надлежног органа, па усљед тога неће бити у могућности да на дан одржавања избора приступе гласању на редован начин, да своје бирачко право могу да […]

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 ФОЧА ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ У БиХ 2020. ГОДИНЕ

01

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ФОЧА Ф О Ч А Број: 031 – 47 / 20 Фоча, 29.10.2020. године На основу члана 2.13. тачка 2. а у вези члана 5.1. ст. 2. и 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, […]

Обука чланова бирачких одбора

Општинска изборна комисија Фоча спроводи обуку чланова бирачких одбора и мобилних тимова. План обуке чланова бирачких одбора и мобилних тимова можете погледати у прилогу испод.  

ПЛАН ОБУКЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА И МОБИЛНИХ ТИМОВА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА

01

РЕПУБЛИКА  СРПСКА  ОПШТИНА  ФОЧА  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А  Број:  031 – 42 / 20 Фоча,  15.10.2020. године  На основу члана 2.13 тачка 3. а у вези члана 2.19 ст. 14. и 15. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, […]

Обавјештење у вези достављања захтјева за акредитовање изборних посматрача

01

Обавјештавамо вас да је питање подношења захтјева за акредитовање изборних посматрача регулисано Упутством о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 41/18, Пречишћени текст, у даљем тексту: Упутство).   Заинтересовани политички субјекти који су овјерени за учешће на Локалним изборима 2020. године могу поднијети захтјев […]

ИЗБОРНИ ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА 2020. ГОДИНЕ ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА

01

Полазећи од политичких програма, утврђених начела и принципа рада и политичког дјеловања, остајући досљедни интересима развоја и унапређивања демократског процеса, амбијента и цјелокупног друштвено – политичког живота, као основног темеља за планско и ефикасно функционисање локалне самоуправе Општине Фоча, уважавајући ауторитете свих органа и тијела надлежних за организовање и спровођење Локалних избора 2020. године, политичких […]

Општинска изборна комисија – РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА

01

За потребе организовања и одржавања Локалних избора 2020. године, општинска изборна комисја именује чланове бирачких одбора за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча. Рјешење се налази у прилогу. Рјешење о именовању чланова бирачких одбора за ОИЈ 166 Б Фоча ЛИ 2020 – Преузмите

Обавјештење о пријавама за гласање ван Босне и Херцеговине

01

РЕПУБЛИКА  СРПСКА  ОПШТИНА  ФОЧА  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А    Број:  031 – 33 / 20  Фоча, 05.10.2020. године    Предмет:  Обавјештење о пријавама за гласање ван Босне и Херцеговине.-   Општинска изборна комисија Фоча обавјештава јавност да је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине на својој сједници, која је одржана 01.10.2020. […]