Студентима 2 стипендијe

01

Већ осам година, општина Фоча на годишњем нивоу стипендира око 180 редовних студената. Ове године, у скаладу са критеријумима, стипендије су добила 172 студента. Због пандемије вируса почетак исплате стипендија почео је прије мјесец дана, а општина је данас свим стипендистима исплатила по двије стипендије. Та средства ће студентима добро доћи на почетку нове академске […]

ЈАВНИ ПОЗИВ пословним субјектима у Општини Фоча за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

01

ОПШТИНА ФОЧАНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, бр. 8/17), Начелник општине Фоча, расписује ЈАВНИ ПОЗИВпословним субјектима у Општини Фочаза ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 I-Предмет јавног позива Предмет овог […]

Позив за подношење пројектних приједлога за оперативну сарадњу у борби против трговине оружијем

Отворен је позив за подношење пројектних приједлога за оперативну сарадњу у борби против трговине оружјем, који финансира Европска комисија. Рок за достављање пројектних приједлога је 10. децембар 2020. године до 17.00 часова. Циљ Позива је подршка заједничким иницијативама и оперативним акцијама земаља ЕУ и њихових партнера у борби против трговине оружјем. Три приоритета која ће […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

01

Општина Фоча и Caritas Швицарске објављују Јавни позив за достављање апликација/пријава за Пројекат Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023 (СЕЛЛС). Право учешћа на овом Јавном позиву имају корисници који су се пријавили на Предпозив пројекта СЕЛЛС односно, учествовали на тренингу за испуњавање апликационе форме са локалним партнерима (АЛДИ; МОСТ; Социјални […]

ЈАВНИ ОГЛАС За продају ватрогасног моторног возила

ЈАВНИ ОГЛАСЗа продају ватрогасног моторног возила I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕВатрогасно теретно моторно возило ФАП, власништво општине Фоча, година производње 1986. година, датум последње регистрације 2017. године, без мотора и водене пумпе са редуктором ,нерегистровано и ођављено у ПУ Фоча 2018. године.Почетна продајна цијена возила износи 2.000,00 КМ. II НАЧИН ПРОДАЈЕПраво учешћа у поступку усмене јавне лицитације […]

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОДЈЕЛИ ПЛАСТЕНИКА

01

У склопу пројекта „Стварање прихода и радних мјеста у пољопривредном сектору у БиХ (IGAS)2016-2020“ и на основу Споразума закљученог између Општине Фоча и CARITAS Швајцарске,  у реализацији пројектне активности „Пластеничка производња поврћа 2020-2021 у општини Фоча“, у петак 21.08.2020. године, Начелник општине Фоча ће потписати уговоре са 20 изабраних корисника. Потписивање уговора и обука за кориснике […]

Потписивање уговора о стипендирању

01

Начелник општине Фоча Радисав Машић потписиваће у уторак и сриједу 11. и 12.августа, уговоре о стипендирању са 175 редовних студената из ове локалне заједнице, за шта је у општинском буџету обезбијеђено око 150.000 КМ. -Како би се испоштовале све епидемиолошке мјере, уговори са стипендистима потписиваће се два дана у два различита термина-саопштено је из локалне управе. […]

Ј А В Н И ОГЛАС ЗА ПОКУШАЈ СПОРАЗУМНОГ РЈЕШАВАЊА ИМОВИНСКИХ ОДНОСА У ПОСТУПКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА У ФОЧИ

јавни оглас

На основу плана 25. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, број 112/06,37/07,66/08 и 79/15), а у вези са планом 82.Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске” број 13/02,87/07,50/10 и 66/18) и планом 63. Статута општине Фоча (“Службени гласник општине Фоча” број: 8/17 ) , Начелник општине Фоча, објављује Ј А В Н […]

Јавни увид у нацрт стратегије развоја локалних путева и улица за период 2020-2029. година

ЈАВНИ УВИД

Одјељење за просторно уређење,стамбено комуналне послове Општине Фоча проводећи активности на изради Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020-2029. године, у складу са Закључком Скупштине Општине Фоча од 04.06.2020. године, објављује ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ СТАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА  И УЛИЦА У НАСЕЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА […]