ЈАВНИ ПОЗИЗ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА И ИЗМЈЕНАМА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА

01

I Јавна расправа о Регулационом плану Индустријске зоне „Брод на Дрини“ Фоча и измјенама дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча одржаће се 28.08.2020. године са почетком у 11 часова у сали број 31 у згради Општине Фоча. II Граница обухвата Регулационог плана Индустријске зоне „ Брод на Дрини“ Фоча креће се границом обухвата постојећег […]

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ “БРОД НА ДРИНИ” ФОЧА И ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “БРОД НА ДРИНИ” ФОЧА

ЈАВНИ УВИД

На основу плана 47.Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” број: 40/13,106/15,3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Регулационог плана Индустријске зоне ” Брод на Дрини ” Фоча и измјени дијела регулационог плана “Брод на Дрини” Фоча број: 01-022-10/20 од 5.3.2020 године, Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове,утврђује […]

Јавни увид у нацрт стратегије развоја локалних путева и улица за период 2020-2029. година

ЈАВНИ УВИД

Одјељење за просторно уређење,стамбено комуналне послове Општине Фоча проводећи активности на изради Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020-2029. године, у складу са Закључком Скупштине Општине Фоча од 04.06.2020. године, објављује ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ СТАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА  И УЛИЦА У НАСЕЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА […]

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР „НЕШКОВИЋ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

обавјештење

На основу плана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча, број: 01-022- 114/19 од 26.12.2019. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, утврђује НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА […]

Јавни увид у доказе за издавање еколошке дозволе за рибњак на ријеци Крупици у Јелечу-Миљевина

ЈАВНИ УВИД

Јавни увид у доказе за издавање еколошке дозволе за рибњак на ријеци Крупици у Јелечу-Миљевина   Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву „ Бутрекс-рибарство“ д.о.о. Требиње за доношење рјешња о Еколошкој дозволи за рибњак на ријеци Крупици, у Јелечу-Миљевина, општина Фоча у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити […]

ЈАВНИ УВИД за издавање еколошке дозоле

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву „СРБИЊЕПУТЕВИ” д.о.о. Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за погон за производњу пелата у индустријској зони Брод на Дрини, општина Фоча у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске”, број 71/12 и 79/15) и чланом 2 […]

Позив за јавну расправу

Влада Босне и Херцеговине имплементират ће програм интегрираног развоја ријечних коридора Саве и Дрине (Пројект), уз судјеловање следећих министарстава: Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства У Федерацији БиХ (ФБиХ), Министарства, пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (РС), Владе Брчко дистрикта (БД) и односних пројектних имплементацијских јединица (ПИЈ-ови) Медјународна […]

ЈАВНИ УВИД у план експропријације за реконструкцију улице Цара Лазара

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Плана експропријације који се односи на реконструкцију улице Цара Лазара у Фочи у дужини од цца 110 метара који је урађен од стране Агенције за геодетске послове “Маркос” д.о.о. Братунац. План експропријације је израђен у складу са Измјенама и допунама Регулационог плана “Чоходор махала” који се […]

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – О увиђају у предмету израде техничких услова за изградњу магистралног пута М-18

Обавештавају се власници некретнина на подручју обухвата Урбанистчко-техничких услова за изградњу магистралног пута М-18, Брод на Дрини – Граница БиХ/ЦГ (Хум), да ће дана 25.12.2019. године у 13 часова, на почетку предметног обухвата у Броду на Дрини, на раскрсници магистралног пута М-18 и регионалног пута П457 (на мјесту раскрснице М18 и Улице Херцег Стјепана, у […]