Opštinu Foča čini 95 naseljenih mjesta organizovanih u 22 mjesne zajednice (MZ). Prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine, opština je imala 40.513 stanovnika, od čega 20.898 Bošnjaka, 18.339 Srba, 104 Hrvata i 1.172 Ostalih. Za vrijeme i nakon rata došlo je do značajnih promjena u demografskoj strukturi opštine, a trenutni broj stanovnika je za oko 33% manji u odnosu na posljednji popis stanovništva.
Od 2001. godine do danas, primjetan je neznatan porast broja stanovnika, što se može objasniti i činjenicom da je u posljednjem periodu došlo do djelimičnog povratka prijeratnih stanovnika opštine. U opštini je od kraja rata do danas registrovano 3.650 povratnika Bošnjaka, međutim stvarni broj povratnika je manji, s obzirom da povratnici nerijetko prodaju ili mijenjaju svoju imovinu, posebno u gradskom području, nakon čega se trajno sele iz Foče.

Kretanje broja stanovnikadmgrf2dmgrf3dmgrf4

Na području opštine je u 2007. godini registrovano oko 2.500 raseljenih lica čije je prebivalište do 1991. godine bilo u Sarajevu, Goraždu, ostalim opštinama Gornjodrinske regije, te selima opštine Foča.Prema raspoloživim podacima opštinske administrativne službe za 2007. godinu, u opštini ima 8.709 domaćinstava, a prosječna veličina domaćinstva je 3,1 člana. S gustinom naseljenosti od 24,2 stanovnika/km² (2007. godina), opština Foča se ubraja među rijetko naseljene opštine kako u RS tako i u BiH.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i raspoloživim podacima opštinske administrativne službe, najveće demografske promjene u toku i nakon rata desile su se u etničkoj strukturi stanovništva. Bošnjaci su prije rata bili većinsko stanovništvo u opštini Foča, a danas je etnička struktura bitno izmijenjena, te u ukupnom broju stanovnika Srbi učestvuju sa 86,2%, a Bošnjaci sa 13,5%.
dmgrf5dmgrf6dmgrf9dmgrf10
Prema dostupnim podacima o polnoj strukturi stanovništava, udio ženskog stanovništva u ukupnom stanovništvu opštine u 2007. godini iznosi 52%. U odnosu na posljednji popis stanovništva došlo je do porasta učešća žena, kao što je to slučaj i u drugim dijelovima BiH.
Ako uporedimo trenutnu strukturu stanovništva sa strukturom stanovništva iz 1991. godine, možemo zaključiti da je došlo i do promjene u udjelu urbanog i ruralnog stanovištva u ukupnom stanovništvu na području opštine, te da se broj stanovnika u ruralnim dijelovima opštine značajno smanjio. Kao posljedica rata došlo je do napuštanja seoskih područja i većeg priliva stanovništva u grad. Povratak u ruralna područja je između ostalog otežan i zbog oštećenih saobraćajnica i uništenih električnih instalacija. 
dmgrf7dmgrf8dmgrf9dmgrf10
Promjene do kojih je došlo u starosnoj strukturi stanovništva odnose se na značajno smanjenje učešća stanovništva mlađe životne dobi (do 14 godina starosti) u ukupnom stanovništvu, te na povećanje udjela starijih od 65 godina. Raspoloživi podaci ukazuju na to da se opština nalazi ispod granice koja definiše reproduktivnu sposobnost stanovništva (25% stanovništva do 14 godina starosti), obzirom da trenutni udio stanovnika do 14 godina starosti u ukupnom stanovništvu iznosi 10%. Trenutnu strukturu stanovništva karakteriše značajan procenat radno sposobnih stanovnika (od 15 do 65 godina starosti).
dmgrf11U posljednjih nekoliko godina prirodni priraštaj je u konstantnom padu, a u zadnje tri godine broj umrlih je veći od broja rođenih, pa je zabilježena negativna stopa prirodnog priraštaja. Prosječna stopa prirodnog priraštaja u posljednje tri godine iznosila je – 2,39‰, znatno je ispod stope prirodnog priraštaja u RS[1]. Uzimajući u obzir ovakvu prosječnu stopu prirodnog priraštaja, ne uključujući potencijalne promjene broja stanovnika usljed migracije, ukupan broj stanovnika se u narednom periodu neće bitnije promijeniti, a samim tim ne bi trebalo doći do dodatnog pritiska na postojeću infrastrukturu na području opštine (komunalnu, školsku, zdravstvenu). 


[1] Prosječna stopa prirodnog priraštaja u RS za posljednje tri godine iznosila je – 1,68 promila, (Bilten Demografska statistika broj 9 i 10 , Zavod za statistiku RS, 2006 i 2007 godina)

Leave a Reply

Your email address will not be published.