Industrijske zone

Lokacija 1
________________________

Industrijska zona BrodZona: Brod na Drini
Ukupna površina: 34 Ha
Vlasništvo: „Maglić“ – trenutno u stečaju AD “Ozren“
Predviđena namjena: Prerada drveta – drvna industrija
Opis zone: Industrijska zona se nalazi na udaljenosti od 4km od centra opštine Foča sa izuzetno povoljnim klimatskim i geografskim uslovima, bez opasnosti od poplava i sličnih prirodnih elementarnih nepogoda jer je zaštićena okolnim brdima. Industrijska zona se prostire duž obale rijeke Drine na mjestu gdje Bistrica utiče u Drinu.
Infrastruktura: Infrastrukutra industrijske zone je vrlo povoljna. Industrijska zona se nalazi uz magistralni put, ima rješeno pitanje dovoda električne energije, telekomunikacionu infrastrukturu, vodu, odvod otpadnih voda i slično.
Dodatne informacije: Ovaj prostor je označen kao industrijska zona i u urbanističkom planu, a postojeći objekti imaju građevinske dozvole. Industrijska zona sada funkcioniše sa minimalnim kapacitetom koji bi se mogao promjeniti sa dobrom privatizacijom postojećih preduzeća. 

Lokacija 2
________________________

Industrijska zima Baljevo poljeZona: Baljevo polje i Avdagića Luke
Ukupna površina:
Vlasništvo:
Predviđena namjena: Građevinarstvo,drvna industrija, mašinska industrija, hemijska industrija i sl.
Opis zone: Industrijska zona se nalazi pored rijeke Bistrice, 4 km udaljena od centra opštine Foča. Zona se nalazi uz magistralni put Foča- Sarajevo.
Infrastruktura: Industrijska zona ima dovedenu električnu energiju, rješena pitanja vodosnadbijevanja i odvoda otpadnih voda, pokrivenost telekomunikacionom infrastrukurom i sl.
Dodatne informacije: Svi postojeći objekti u okviru zone imaju potrebne građevinske dozvole. Za ovo područje postoji urađen urbanistički plan.

Lokacija 3
________________________

inzona3Zona: Miljevina
Ukupna površina:
Vlasništvo:
Predviđena namjena:
Trenutno se na prostoru ove industrijske zone nalazi rudnik mrkog uglja „Miljevina“.
Opis zone: Industrijska zova se nalazi 10 km od centra opštine. Teren na kojem se nalazi zona je ravan. Ne postoji opasnost od poplava i sl.
Dodatne informacije: Objekti koji se nalaze na prostoru ove zone imaju potrebne građevinske dozvole. Za ovu zonu je urađen urbanistički plan – plan posebnog područja. Dato područje je i u njemu označeno kao industrijska zona.