Кроз вијекове на раскршћу путева од сјевера ка југу, са истока према западу, неизбјежна пролазницима, трговцима, путницима, а данас све више изазов туристима и добронамјерницима, Фоча је од средњовјековне вароши постала лијеп град.
У љетопису попа Дукљанина подручје Дрине у горњем току помиње се први пут средином XII вијека, међутим, сачувани предмети материјалне културе говоре да је Горње подриње било насељено и у праисторијско доба. Први писани трагови о имену града на ушћу Ћехотине у Дрину датирају из 1368. године у Дубровачком архиву.Смјештена на караванском путу Дубровник-Цариград у средњем вијеку Фоча је била значајан трговачко- занатски центар. Препознатљива по трговини и занатима Фоча има и своју туристичку традицију. Први туристи странци спуштали су се сплавовима низ Дрину још давне 1923, кајак-спорт организован је 1931, а 70-тих година Тјентиште (НПС) посјећивало је од 100 до 200 000 посјетилаца.
„За туристе је Фоча згодна полазна тачка у крајеве дивље романтике на горњој Дрини: у Сутјеску, Зеленгору, на планине Волујак, Маглић и Љубишњу“ написао је Драгутин Ј. Дероко у монографији „ Дрина“.
Име општине
О имену нашег града податке можемо наћи у многим средњовјековним изворима. Први пут се помиње под називом „VIA DRINA“ – „VIA CHOCE“ у дубровачким архивским изворима (о чему говоре многи историчари – истраживачи).
Први писани извори говоре о сличности (данашњег) назива града – HOTCA-HOTCHA (дубровачки архив 1368 – 1369) што можемо поткријепити извором о трговцу Николи Продановићу, кога Дубровчани називају Хочанином „са Дрине“ (ранији назив). Тај назив се протеже у изворима чак и до 1542 године што доказује писмо Хасанбалије Назора које он упућује Дубровчанима. Ријеч Хотча-Хоча је словенског поријекла што се види из многих извора, а ту имамо и примјер у дјелу аутора Алије Бејтића-Повијест и умјетност Фоче на Дрини, гдје објашњава етимологију ријечи, када каже, да је Хоча старији облик писања и изговор Хотча настало од властитог имена Хотко (коријен од глагола хотјети), односно од женског рода присвојног придјева, чији је један облик гласио Хоткија (вас, лука, њива, насеље и сл.), па је по гласовним законима (КЈ) дало (Ч), а и отпала сама именица. Такво поријекло имена јасно подупиру и имена других наших насеља – по сличности. Питање како је „Х“ прешло у „Ф“ – један је од извора које ћемо оставити лингвистима.
У каснијим изворима, не зна се историјски тачно од када град носи назив (име) Фоча. Овај назив остао је у употреби кроз доба турске, аустро-угарске владавине, Краљевине Југославије и СФРЈ, све до 1993 године.