Kroz vijekove na raskršću puteva od sjevera ka jugu, sa istoka prema zapadu, neizbježna prolaznicima, trgovcima, putnicima, a danas sve više izazov turistima i dobronamjernicima, Foča je od srednjovjekovne varoši postala lijep grad.
U ljetopisu popa Dukljanina područje Drine u gornjem toku pominje se prvi put sredinom XII vijeka, međutim, sačuvani predmeti materijalne kulture govore da je Gornje podrinje bilo naseljeno i u praistorijsko doba. Prvi pisani tragovi o imenu grada na ušću Ćehotine u Drinu datiraju iz 1368. godine u Dubrovačkom arhivu.Smještena na karavanskom putu Dubrovnik-Carigrad u srednjem vijeku Foča je bila značajan trgovačko- zanatski centar. Prepoznatljiva po trgovini i zanatima Foča ima i svoju turističku tradiciju. Prvi turisti stranci spuštali su se splavovima niz Drinu još davne 1923, kajak-sport organizovan je 1931, a 70-tih godina Tjentište (NPS) posjećivalo je od 100 do 200 000 posjetilaca.
„Za turiste je Foča zgodna polazna tačka u krajeve divlje romantike na gornjoj Drini: u Sutjesku, Zelengoru, na planine Volujak, Maglić i Ljubišnju“ napisao je Dragutin J. Deroko u monografiji „ Drina“.
Ime opštine
O imenu našeg grada podatke možemo naći u mnogim srednjovjekovnim izvorima. Prvi put se pominje pod nazivom „VIA DRINA“ – „VIA CHOCE“ u dubrovačkim arhivskim izvorima (o čemu govore mnogi istoričari – istraživači).
Prvi pisani izvori govore o sličnosti (današnjeg) naziva grada – HOTCA-HOTCHA (dubrovački arhiv 1368 – 1369) što možemo potkrijepiti izvorom o trgovcu Nikoli Prodanoviću, koga Dubrovčani nazivaju Hočaninom „sa Drine“ (raniji naziv). Taj naziv se proteže u izvorima čak i do 1542 godine što dokazuje pismo Hasanbalije Nazora koje on upućuje Dubrovčanima. Riječ Hotča-Hoča je slovenskog porijekla što se vidi iz mnogih izvora, a tu imamo i primjer u djelu autora Alije Bejtića-Povijest i umjetnost Foče na Drini, gdje objašnjava etimologiju riječi, kada kaže, da je Hoča stariji oblik pisanja i izgovor Hotča nastalo od vlastitog imena Hotko (korijen od glagola hotjeti), odnosno od ženskog roda prisvojnog pridjeva, čiji je jedan oblik glasio Hotkija (vas, luka, njiva, naselje i sl.), pa je po glasovnim zakonima (KJ) dalo (Č), a i otpala sama imenica. Takvo porijeklo imena jasno podupiru i imena drugih naših naselja – po sličnosti. Pitanje kako je „H“ prešlo u „F“ – jedan je od izvora koje ćemo ostaviti lingvistima.
U kasnijim izvorima, ne zna se istorijski tačno od kada grad nosi naziv (ime) Foča. Ovaj naziv ostao je u upotrebi kroz doba turske, austro-ugarske vladavine, Kraljevine Jugoslavije i SFRJ, sve do 1993 godine.