01

 

1

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА 2019. ГОДИНУ

 

2

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

3

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА 2020. ГОДИНУ

4

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА 07. 2020. године

5

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 29.07 – 19.09. 2020. године

6

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 06.10 – 03.11. 2020. године

7

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД 07.12.2020. године

8

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД 30.12.2020. године

9

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021.  ДО 12.02.2021 године

9

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА ФОЧА ЗА ПЕРИОД ОД 21.01 – 25.01. 2021. године