Адресар општинске управе

Контакт информације

Начелник општине

 

 

ПозицијаПрезиме и ИмеЛокал

Тел/Факс

Начелник општине

Милан Вукадиновић134210-134
Пословни секретарСлавенка Тодоровић 210-097 (факс)

Замјеник начелникаЕлез Зоран 058/210-065
Правна регулативаКулић Драгица 058/210-415

 

Скупштина

 

 

ПозицијаПрезиме и ИмеЛокалТел/Факс

Предсједник Скупштине општине

Спахић Изет 210-216
Секретар СОРадовић Бранимир140210-488

Стручни сарадник

Чанчар Миломирка 058/210-065

Стручна служба Скупштине општине

Вуковић Милена131211-409Одјељење за општу управу

 

 

Кан. Бр.ПозицијаПрезиме и ИмеЛокалТел/Факс

14

Начелник опште управе

Душанка Станковић 210-558
12Радни односи и људски ресурсиЧајевић Радмила  
13

Борачко инвалидска заштита

1. Петровић Славојка 2.Перишић Весна 3. Радисав Кокошар113213-302
15

Грађанска стања; Архива

1.Михајловић Сретен 2.Ковачевић Александра114214-518
Приземље

Службеник за избјегла и расељена лица

Чаушевић Амир 211-454
Приземље

Службеник за избјегла и расељена лица

Клапух Нермин 211-454Центар за услуге

 

 

Кан. Бр.ПозицијаПрезиме и ИмеЛокалТел/Факс
ПортирницаМилановић Бранислав101210-202

 МенаџерДушанка Станковић119213-452
 Други примјер матичних књига1.Радовић Милија 2. Ноговић Сенка104211-201
 ПортирницаПузовић Борис101210-202
Број 2ШалтериФатима Вехо 211-201
Број 1ШалтериСимовић Миља102211-201
Број 3ШалтериПетковић Миленка103211-201
Број 5ШалтериМаловић Мира106211-201
Број 6

Шалтери

Дијана Вуковић107211-201Одјељење за финансије

 

 

Кан. Бр.ПозицијаПрезиме и ИмеЛокал

Тел/Факс

35Начелник одјељењаДавидовић Мирјана135221-521
34Самостални стручни сарадник Шеф рачунов.Дракул Виолета137221-522
34Стручни сарадник за рачуноводство и послове центра за бирачки списакКулић Бранка137221-522
33

Самостални стручни сарадник – Шеф трезора

Ивановић Драган 221-180
33

Стручни сарадник за главну и помоћне књиге трезора буџетских корисника

Лечић Милена 221-180
33

Самостални стручни сар.за послове трезора

Давидовић Весна 221-180
33

Стручни сарадник за главну и помоћне књиге трезора и буџетске приходе

Радовић Соња 221-180
33Стручни сарадник за обрачун плата и послове благајнеТановић Жељка 221-181Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове

 

 

Кан. Бр.ПозицијаПрезиме и ИмеЛокал

Тел/Факс

 Начелник одјељењаМенсуд Јахић

129

220-080
29СекретарицаСавић Славица129210-845
29Самост.стручни сар.за урбанизам,просторно уређење и грађењеСлавенка Хаџивуковић23232-770
29

Стручни сарадник за грађевинарство, архиву техничке документације и локалне путеве

Милетић Салиха23

232-770

19Самост.стручни сар.за грађевинарство, инфраструктуру, комуналне послове и заједничку комуналну потрошњуРадовић Данијела24232-756
19

Виши стр.сарадник за ел. радове, инфраструктуру, комуналне накнаде и ренте

Булатовић Саша24

232-756

18

Самост.стручни сар.за грађевинарство, инфраструктуру, комуналне послове и заједничку комуналну потрошњу

Радовић Бранка

25

232-756

18Самостални стручни сарадник за саобраћајМатовић Младен25

232-756

26Самостални стручни сарадник за стамбене послове и јавне набавкеПеришић Зорица25

232-436

26Самост.стручни сар.за грађевинске и употребне дозволе и нормативне пословеКрнојелац Рада25

232-436

26Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине-екологМлађеновић Сања25

232-436

 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

 

 

Кан. Бр.ПозицијаПрезиме и ИмеЛокал

Тел/Факс

 Начелник одјељењаСаламадија Бранка 210-914
22Сарадник за занатско-предуз.пословеПлемић Миленка 210-905
22Самост.стручни сар.за привредуМихајловић Добринка 210-905
23Стратешко планирање и интегрисани локални развојСрндовић Раденка 232-058
26

Самостални стручни сарадник за културу и туризам

Ћурчић Игор

126213-450
26Виши стручни сарадник за припрему и имплементацију пројекатаПавловић Соња126213-450
26Самост.стручни сар.за друштв.дјелатности омладину и спорт

Станић Александар

126213-450

 

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију

 

 

 

 

 

Кан. Бр.ПозицијаПрезиме и ИмеЛокал

Тел/факс

 Начелник одјељењаДракул Гордан 210-080
24Инспектор за храну и ветеринарски инспекторШолаја Сања 212-115
24Водни и еколошки инспекторМатовић Будимир  
 Тржишни инспекторКрунић Зоран  
 Урбанистичко-грађевински инспекторСтанковић Славиша  
25

Комунални полицајац

Продановић Раденка 212-310
25

Комунални полицајац

Ковач Жарко  
 Комунални полицајацПиповић Младен  
  Ђоковић Мирослав