MILAN VUKADINOVIĆ

Kontakt informacije

Biografija:
Milan Vukadinović, rođen je 24.1.1987. godine u Foči. Osnovnu i srednju školu završio je u Foči kao učenik generacije, a osim toga bilježi sjajne rezultate iz matematike na svim nivoima takmičenja. Nakon toga, upisuje studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na kojem je diplomirao na elektroenergetskom odsjeku kao jedan od najboljih studenata sa prosjekom 9,70 i stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike 2010. godine. Kao stipendisti beogradskog Instituta „Nikola Tesla“, na osnovu uspjeha za vrijeme studiranja, ponuđeno mu je da radi u toj ustanovi čim završi sa studijama. Međutim, Vukadinović odbija tu ponudu i vraća se u svoju rodnu Foču. Iste godine se zaposlio u ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale, RJ Foča, na mjestu inženjer energetike, da bi 2012. godine završio master studije i stekao zvanje mastera elektrotehničkih nauka. Od 2014. godine obavlja funkciju upravnika Radne jedinice Foča, a na Lokalnim izborima 2016. dobija mandat odbornika i postaje šef Kluba odbornika SNSD-a u SO Foča. Riječ je o uglednom i porodičnom čovjeku. Oženjen je i otac jednog djeteta.

NADLEŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINE

Načelnik opštine je nadležan da:

 • predlaže Statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini opštine,
 • izrađuje i podnosi Skupštini opštine na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, strateški razvojni plan, sektorske razvojne planove, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje prostorom i zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta iz nadležnosti opštine, u skladu sa zakonom,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njegovih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske uprave,
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave,
  predlaže imenovanje i razrješenje načelnika odjeljenja ili službe,
  predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom i ovim statutom,
 • preduzima operativne i druge mjere u slučaju poremećaja ili prekida u obavljanju komunalnih djelatnosti,
 • realizuje saradnju opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
 • podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • donosi godišnji plan rada načelnika opštine i opštinske uprave,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske uprave,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akt Skupštine, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima Skupštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odlučuje o upotrebi i raspolaganju imovinom opštine, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima u skladu sa aktima Skupštine,
 • odobrava upotrebu naziva opštine i naseljenih mjesta u poslovnom imenu privrednih društava, ustanova i drugih organizacija,
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između organizacionih jedinica opštinske uprave i opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za opštinu,
 • odlučuje o izuzeću službenog lica opštinske uprave i
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.
 • Načelnik opštine je odgovoran za zakonitost akata koje predlaže Skupštini opštine.

Radisav Mašić

Kontakt informacije

Biografija:
Radisav Mašić, rođen 1950. god. u Orahovu, opština Foča. Po obrazovanju je profesor književnosti i srpskohrvatskog jezika. Publicista i novinar.
Radnu karijeru započeo je kao profesor Gimnazije u Foči, a nastavio kao glavni i odgovorni urednik Radio Foče, prvog javnog glasila opštine, a nastavio kao glavni i odgovorni urednik “Fočanskih novina”. Bio je direktor Novinsko – izdavačkog preduzeća “Drinske novosti” u Goraždu, a zatim direktor Radničkog univerziteta Foča. Formiranjem Centra za kulturu i informisanje Foča imenovan je za direktora i tu funkciju je obavljao do postavljanja na mjesto načelnika opštine Foča.
Objavio je dvije knjige dokumentarne proze, koautor je na nekoliko publikacija i monografija, u književnim časopisima objavio je više književnih osvrta, prikaza i kratkih priča. Bio je saradnik više medijskih kuća u Republici Srpskoj i Srbiji.
Za društveni, kao i za rad u kulturi i informisanju dobio je više nagrada i priznanja.

NADLEŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINE

Načelnik opštine je nadležan da:

 • predlaže Statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini opštine,
 • izrađuje i podnosi Skupštini opštine na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, strateški razvojni plan, sektorske razvojne planove, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje prostorom i zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta iz nadležnosti opštine, u skladu sa zakonom,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njegovih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske uprave,
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave,
  predlaže imenovanje i razrješenje načelnika odjeljenja ili službe,
  predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom i ovim statutom,
 • preduzima operativne i druge mjere u slučaju poremećaja ili prekida u obavljanju komunalnih djelatnosti,
 • realizuje saradnju opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
 • podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • donosi godišnji plan rada načelnika opštine i opštinske uprave,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske uprave,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akt Skupštine, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima Skupštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odlučuje o upotrebi i raspolaganju imovinom opštine, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima u skladu sa aktima Skupštine,
 • odobrava upotrebu naziva opštine i naseljenih mjesta u poslovnom imenu privrednih društava, ustanova i drugih organizacija,
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između organizacionih jedinica opštinske uprave i opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za opštinu,
 • odlučuje o izuzeću službenog lica opštinske uprave i
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.
 • Načelnik opštine je odgovoran za zakonitost akata koje predlaže Skupštini opštine.