Simbol opštine je grb.
Grb opštine izražava istorijsko, kulturno i prirodno naslijeđe opštine.
Grb opštine je u obliku štita.
Centralnom mjesto na grbu zauzima stilizovana rozeta. Rozeta je u obliku cvijeta sa osam latica koju opasuju dva kruga sastavljena od po dvadesetčetiri kvadratna polja. Rozeta je data u naizmjeničnim nijansama zlatne boje. Ispod rozete, u bijeloj boji, predstavljene su dvije rijeke, na koje se rozeta naslanja čineći tako cvijet.
Gornji dio štita odvaja bijela linija u obliku mosta. U tom polju dominira planina Maglić. Oba ova simbola data su u bijeloj boji.
Pozadina gornjeg dijela štita je u svijetloplavoj boji neba, dok je osnova štita sa rozetom data u tamnoplavoj nijansi.
Grb opštine se upotrebljava:
– na ulaznim i izlaznim tablama iz teritorije grada i opštine i na tablama pokraj svih puteva.
– na objektima opštine i njenih organa.
– na diplomama, zahvalnicama, poveljama, razglednicama, čestitkama i slično.
– na nagradama i priznanjima, monografijama, brošurama, turističkim prospektima i slično i
– u drugim slučajevima ako njegova upotreba nije u suprotnostima ove Odluke.

advanced divider