Урбанизам вијести

Архива Затвори

Нацрт статегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020. 2029. година

Ранко Поповић, дипломирани инжењер архитектуре

Емаил:  prostornouredjenjefoca@gmail.com


Тел: 058 210 845