НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА : МЕНСУД ЈАХИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР АРХИТЕКТУРЕ

 

Контакт: 058 210 845

Адреса електронске поште: prostornouredjenjefoca@gmail.com